Zjišťujte potenciální rizika

Prověřujte upozornění a reagujte na ně v celém svém prostředí – od cloudových po hybridní prostředí.

Co jsou sestavy v Azure AD?

Sestavy služby Azure Active Directory (Azure AD) poskytují přehled aktivit ve vašem prostředí, abyste mohli určit způsob využití vašich aplikací a služeb, zjišťovat potenciální rizika a řešit problémy.

Co je monitorování v Azure AD?

Směrujte protokoly aktivit Azure AD do různých koncových bodů a potom je uchovejte k dlouhodobému použití nebo je integrujte s dalšími nástroji pro správu akcí a informací o zabezpečení (SIEM).

Sestavy a monitorování v Azure AD

Získejte komplexní přehled a protokol aktivit Azure AD ve vašem prostředí, včetně událostí přihlášení, událostí auditování a změn ve vašem adresáři.

Naplánujte nasazení sestav a monitorování

Vaše řešení vytváření sestav a monitorování v Azure AD bude závislé na vašich právních, bezpečnostních a provozních požadavcích a na stávajícím prostředí a procesech.

Začínáme se sestavami

Postupujte podle podrobných pokynů a dozvíte se, jak nasadit sestavy. Hned na začátku získáte informace o správě neaktivních uživatelů v Azure AD.

Začínáme s monitorováním

Prozkoumejte náš návod k monitoringu a začněte analyzovat protokoly pomocí Azure Monitoru.

Podrobný přehled sestav a monitorování v Azure AD

Další zdroje informací o sestavách a monitorování

Koncepty

Získejte přehled o konceptech funkcí Azure AD.

Rychlé zprovoznění

Můžete hned začít.

Kurzy

Zjistěte, jak nasadit funkce Azure AD.