Rozšíření analytických možností opensourcových jazyků R a Python

Zjednodušené nasazování analytických modelů

Webové služby a preferované vývojové prostředí vám umožní analytické nástroje rychleji integrovat s aplikacemi napsanými v libovolném jazyce a snadno nasadit na různé datové platformy.

Vývoj a provozování modelů vytvořených v jazycích R a Python na vámi zvolené platformě

Spouštějte analýzy přímo v databázích produktů Microsoft SQL Server a Teradata a umožněte, aby prediktivní analýza založená na Windows, Linuxu, Hadoopu nebo Apache Sparku maximalizovala vaše investice do opensourcových řešení.

Škálovatelné cloudové zpracování díky integraci se systémem Microsoft Azure

Dopřejte analýze dat pomocí jazyka R ještě větší rychlost a flexibilitu. Nasaďte Machine Learning Server jako součást svého předplatného Azure.

Vytvořit virtuální počítač Machine Learning Server
Back To Top