Rozšíření analytických možností opensourcových jazyků R a Python

Zjednodušené nasazování analytických modelů

Webové služby a preferované vývojové prostředí vám umožní analytické nástroje rychleji integrovat s aplikacemi napsanými v libovolném jazyce a snadno nasadit na různé datové platformy.

Vývoj a provozování modelů vytvořených v jazycích R a Python na vámi zvolené platformě

Spouštějte analýzy přímo v databázích produktů Microsoft SQL Server a Teradata a umožněte, aby prediktivní analýza založená na Windows, Linuxu, Hadoopu nebo Apache Sparku maximalizovala vaše investice do opensourcových řešení.

Užitečné postřehy přímo z vaší databáze

Škálovatelné analytické funkce založené na jazycích R a Python můžete spouštět přímo v místě, kde máte uložena data – v databázi Microsoft SQL Serveru. Snížíte tak rizika a náklady spojené s přesouváním dat a ušetříte čas.

Začínáme se službou SQL Server Machine Learning Services

Škálovatelné cloudové zpracování díky integraci se systémem Microsoft Azure

Dopřejte analýze dat pomocí jazyka R ještě větší rychlost a flexibilitu. Nasaďte Machine Learning Server jako součást svého předplatného Azure.

Vytvořit virtuální počítač Machine Learning Server
Back To Top