Rozšíření firemních aplikací o integrované pokročilé analytické nástroje

Doplněním analytických nástrojů pro velká data, modelování s předpověďmi a strojové učení zajistíte integraci s klíčovými aplikacemi, které používají data tam, kde se nacházejí – v cloudu, v hybridních prostředích nebo v místním prostředí.

Funkce platformy Machine Learning Server

Analýza prováděná přímo na vašich datech

Data můžete analyzovat v místním prostředí, v cloudu nebo v hybridním prostředí, aniž byste je museli přesouvat.

Možnost výběru upřednostňovaných nástrojů

Pro každý proces datových věd můžete použít ten nejlepší nástroj a jazyk, mezi které patří RStudio, Nástroje jazyka R pro Visual Studio, SS*S a R Client.

Vytváření aplikací podporujících umělou inteligenci

Doplňte své analytické aplikace založené na platformě R o špičkové inovace od Microsoftu v oblasti strojového učení a umělé inteligence.

Škálování analýzy R pro velká data

Analyzujte velké datové sady v paměti a škálujte predikce z jednotlivých serverů do velkých clusterů podle měnících se potřeb vaší firmy.

Vylepšené a flexibilní nasazení

Zkraťte čas a omezte chyby přímým nasazením bez převodu modelu. Nasazení na různé platformy v plném rozsahu a s robustním zabezpečením je snadné.

Rychlejší inovace pro vaši firmu

Získejte nejnovější možnosti škálování od Microsoftu a využijte je k vývoji opensourcových řešení pro komunity, včetně více než 9000 balíčků CRAN R.

Přizpůsobení budoucím potřebám

Zajistěte si stabilitu analytickým řešením R, které se dokáže škálovat a přizpůsobovat budoucím změnám technologií a platforem.

Podpory, které můžete důvěřovat

S vědomím, že máte k dispozici nepřetržitou podporu od Microsoftu, se nasazení v prostředích Hadoop, Spark, Linux, Windows, SQL Server nebo Teradata nemusíte obávat.

Back To Top