Přeskočit na hlavní obsah
Obrázek grafů s analytickými daty

Produkty datové platformy Microsoft

Vytvářejte a poskytujte inteligentní aplikace v celé své organizaci. Propojení databáze, analytických nástrojů a nástrojů business intelligence urychluje vývoj a umožňuje vám spravovat všechna vaše data na integrované a konzistentní platformě – v místním prostředí i v cloudu. Získejte integrovanou inteligenci a bezkonkurenční výkon a zabezpečení i pro ty nejnáročnější úlohy. Začněte inovovat ještě dnes.

Databázové produkty

SQL Server 2017 – umožňuje využívat bezkonkurenční výkon a zabezpečení systému SQL Server na platformě podle vaší volby. Používat ho můžete na platformách Windows a Linux i v kontejnerech Docker.

SQL Database – služba SQL Database, navržená pro vývojáře, je systém pro správu relačních databází s dostupností, škálovatelností a zabezpečením na podnikové úrovni. Nabízí integrovanou inteligenci se schopností učit se vzorce chování aplikací a je dostupná odkudkoli na světě.

Azure Database for MySQL – rychlé zprovoznění a škálování databáze MySQL podle potřeby prostřednictvím plně spravované databázové služby pro vývoj a nasazení aplikací, která bez dalších nákladů poskytuje vysokou dostupnost, zabezpečení a zotavení po havárii

Azure Database for PostgreSQ – zprovoznění databáze PostgreSQL během několika minut a škálování podle okamžitých potřeb. Tato plně spravovaná databázová služba pro vývoj a nasazení aplikací nabízí bez dalších nákladů také vysokou dostupnost, bezpečnost a zotavení po havárii.

SQL Data Warehouse – nezávislé škálování výpočetního výkonu a úložiště prostřednictvím tohoto plně spravovaného cloudového řešení datového skladu založeného na SQL, které poskytuje vysokou pružnost, umožňuje škálování v řádu petabajtů a nabízí zřizování během několika minut a škálování kapacity v řádu sekund

Azure Cosmos DB – tato databázová služba podporující více modelů nabízí garantovanou latenci v řádu jednotek milisekund na úrovni 99. percentilu kdekoli na světě a globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure díky tomu, že transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíž vašim uživatelům.

Obrázek grafických dat

Datové a analytické produkty

SQL Server 2017 – SQL Server 2017, který podporuje až 1 milion předpovědí za sekundu díky integraci s jazyky Python a R, poskytuje analytické informace v reálném čase a přináší bezkonkurenční výkon a zabezpečení systému SQL Server na platformě podle vaší volby.

HD Insight – HDInsight je plně spravovaná cloudová služba pro Spark a Hadoop, která poskytuje open source analytické clustery pro řešení Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka a Microsoft R Server podložené smlouvou SLA se zárukou 99,9% dostupnosti.

Machine Learning – tato plně spravovaná cloudová služba umožňuje snadno vytvářet, nasazovat a spravovat prediktivní analytická řešení a během minut zprovoznit váš model jako webovou službu, kterou lze volat kdekoli a z jakéhokoli zařízení.

Stream Analytics – tato analytická služba, která pomáhá získávat v reálném čase poznatky ze zařízení, senzorů, infrastruktury a aplikací, vám umožní vyvíjet a provozovat masivně paralelní řešení pro analýzu několika streamů v reálném čase.

Azure Bot Service – urychlete si vývoj botů pomocí této inteligentní služby nevyžadující servery, která umožňuje škálování na vyžádání, nevyžaduje žádnou správu ani opravy serverů a nabízí předem připravené šablony.

Data Lake Analytics – tato služba dostupná na vyžádání představuje snadnou, škálovatelnou možnost, jak během sekund analyzovat velká data. Umožní vám vyvíjet a spouštět programy pro masivně paralelní transformaci a zpracování dat.

Data Lake Store – toto neomezené cloudové jezero pro vaše podniková nestrukturovaná, částečně strukturovaná i strukturovaná data je navržené v souladu s otevřeným standardem HDFS, vysoce škálovatelné a zabezpečené a umožní vám provádět masivně paralelní analýzu.

Data Catalog – tato plně spravovaná cloudová služba, která umožňuje registrovat, obohacovat, objevovat, poznávat a využívat vaše podnikové zdroje dat, vám pomůže získávat hodnotu z dat namísto jejich vyhledávání.

Back To Top