Funkce systému SQL Server 2017

Funkce systému SQL 2017

Rozbalit všeSbalit vše

Jednička na poli ceny a výkonu – s masivním škálováním

SQL Server konzistentně dosahuje nejlepších výsledků při srovnávacích testech TPC-E pro úlohy OLTP, srovnávacích testech TPC-H pro úlohy datového skladu a srovnávacích testech výkonu pro běžně používané aplikace. Neváhejte a získejte rekordní výkon na platformách Windows a Linux.

Datové sklady s nejvyšším výkonem

Podpora malých datových tržišť i největších podnikových datových skladů a zároveň snížení požadavků na ukládání zásluhou nové vylepšené komprese dat. Škálujte až petabajty dat pro sklady relačních dat podnikové třídy a integrujte je se zdroji nerelačních dat, jako je Hadoop.

Zabezpečení a dodržování předpisů

Chraňte svá uložená a přenášená data pomocí databáze, která se podle databáze slabých míst spravované organizací NIST (National Institute of Standards and Technology, National Vulnerability Database, 17. ledna 2017) již šest let po sobě pyšní nejmenším množstvím slabých míst ze všech hlavních platforem. Inovace zabezpečení v systému SQL Server 2017 pomáhají zabezpečit data úloh nezbytných pro chod podniku prostřednictvím přístupu k zabezpečení, který využívá několik vrstev ochrany a nově zahrnuje také technologii Always Encrypted spolu se zabezpečením na úrovni řádků, dynamickým maskováním dat, transparentním šifrováním dat (TDE) a hloubkovým auditováním.

Vysoká dostupnost a zotavení po havárii

Získejte maximální dostupnost pro nepostradatelné aplikace, rychlé převzetí služeb při selhání, snadné nastavení a vyrovnávání zatížení čitelných sekundárních instancí zásluhou vylepšené technologie Always On v systému SQL Server 2017 – jednotném řešení pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii pro platformy Linux a Windows. Navíc budete mít možnost vytvářet asynchronní repliky ve službě Azure Virtual Machine pro dosažení hybridní vysoké dostupnosti.

Podniková řešení business intelligence

Škálujte své modely business intelligence (BI), rozšiřte svá data a zajistěte kvalitu a přesnost pomocí uceleného řešení BI. Služba SQL Server Analysis Services vám pomáhá vytvářet složitá podniková analytická řešení, která umožňují využívat výhod bleskového výkonu technologie uchování dat v paměti integrované do tabulkového modelu. Přímé dotazování v tabulkových a multidimenzionálních modelech umožňuje zkrátit dobu potřebnou k získání poznatků.

Komplexní mobilní řešení BI na libovolném zařízení

Moderní stránkované sestavy a bohaté vizualizace umožňují získávat poznatky a transformovat vaši firmu. Pomocí služby SQL Server Reporting Services můžete publikovat sestavy do libovolného mobilního zařízení, včetně zařízení se systémy Windows, Android a iOS, a získat přístup k sestavám v režimu online nebo offline.

Zjednodušení dat, velkých i malých

Technologie PolyBase nabízí možnost kombinovat relační a velká data při dotazování v řešení Hadoop pomocí jednoduchých příkazů T-SQL. Podpora JSON umožňuje analyzovat a ukládat dokumenty JSON a výstupní relační data do souborů JSON. V systému SQL Server 2017 teď můžete spravovat data grafů v relační databázi a dotazovat se na ně.

Pokročilá analýza v databázi

Vytvářejte inteligentní aplikace pomocí služby SQL Server Machine Learning Services s využitím jazyků R a Python. Přejděte z reaktivní analýzy k prediktivní a preskriptivní analýze zásluhou pokročilých analytických nástrojů obsažených přímo v databázi. Multithreading a architektura MPP (Massive Parallel Processing) vám umožní získat poznatky rychleji, než kdybyste používali jen samotná opensourcová řešení R a Python.

Hybridní zpracování transakcí/analýz v reálném čase

Provádějte operační analýzy v reálném čase zásluhou kombinace funkcí pro ukládání indexů columnstore a rowstore v paměti, které jsou dostupné v systému SQL Server 2017. Výsledkem je rychlé zpracování analýz přímo na datech transakcí. Můžete otevřít nové scénáře, jako je rozpoznávání podvodů v reálném čase, aniž by došlo k ovlivnění transakčního výkonu.

Teď na platformách Windows, Linux a Docker

Vyviňte jednou a nasaďte kdekoli v konzistentním prostředí od místního nasazení až po cloud. Teď s podporou platforem Windows a Linux a také kontejnerů Docker.

Konzistentní datová platforma od místního nasazení až po cloud

Získejte stejné uživatelské možnosti v rámci místního i cloudového prostředí. Můžete vytvářet a nasazovat hybridní řešení pro správu vašich datových investic. Flexibilita při spouštění úloh systému SQL Server ve službě Azure Virtual Machines přináší řadu výhod, zatímco služba Azure SQL Database nabízí škálování a další zjednodušení správy databází.

Snadno použitelné nástroje a konektory

Využívejte stávající dovednosti a důvěrně známé nástroje, jako jsou Azure Active Directory a SQL Server Management Studio, ke správě databázové infrastruktury v místních systémech SQL Server i v prostředí Microsoft Azure. Používejte standardní rozhraní API na všech různých platformách a stahujte aktualizované vývojářské nástroje integrované do sady Visual Studio, aby bylo možné vytvářet weby nové generace, podnikové a mobilní aplikace a aplikace business intelligence.

Back To Top