Edice SQL Server 2016 Standard

Umožněte efektivní správu databáze s využitím minima prostředků IT. Edice SQL Server 2016 Standard nabízí větší škálovatelnost, zabezpečení a výkon a tvoří základ pro vývoj inteligentních aplikací a hlubší porozumění datům.

Věci, které zvládnete

Vyšší výkon a škálovatelnost

Získejte vyšší výkon, lepší dostupnost a větší škálovatelnost zásluhou až 24 jader.

Větší zabezpečení

Pomozte zabezpečit data prostřednictvím omezení přístupu využívajícího zabezpečení na úrovni řádků, dynamické maskování dat a základní auditování, aby bylo možné snadno protokolovat a sledovat změny.

Lepší přehled o vašich datech

Vytvářejte důvěryhodné datové modely, které mohou podnikoví uživatelé snadno pochopit a používat prostřednictvím svých oblíbených vizualizačních a analytických nástrojů, poskytujte informace v podobě moderních sestav a využívejte možnost integrace jazyka R s otevřeným zdrojovým kódem pro potřeby pokročilé analýzy.

Zjednodušení velkých dat

Využívejte výhod technologie PolyBase, která umožňuje provádět dotazování na strukturovaná i nestrukturovaná data pomocí intuitivního jazyka T-SQL. Provedením upgradu na edici Enterprise, která nabízí škálovatelné zpracování dotazů, získáte škálovatelnost a výkon potřebné pro úlohy využívající velká data. Vyžaduje jednu edici Microsoft SQL Server 2016 Enterprise jako hlavní uzel.

Tvorba inteligentních aplikací na solidních základech

Využijte jednovláknový jazyk R s otevřeným zdrojovým kódem pro integraci pokročilých analytických nástrojů do svých aplikací. Provedením upgradu na edici Enterprise, která nabízí škálovatelnou architekturu MPP (Massively Parallel Processing), vícevláknový jazyk R s otevřeným zdrojovým kódem a také výkonnou technologii uchování dat v paměti, získáte potřebnou škálovatelnost a výkon.

Rozšíření databáze do cloudu

Kromě snadného provádění zálohování a migrace vám technologie Stretch Database umožňuje také rozšířit vaši databázi do cloudu.

Funkce edice SQL Server 2016 Standard

Rozbalit všeSbalit vše
Základní vysoká dostupnost a obnova po havárii
Prostřednictvím základní vysoké dostupnosti a rychlé synchronní repliky se dvěma uzly a podporou převzetí služeb při selhání, která neumožňuje čtení, můžete zajistit větší dostupnost, aby nedošlo ke ztrátě vašich dat. Navíc lze vytvářet asynchronní repliky ve službě Azure Virtual Machines pro hybridní scénáře obnovy po havárii.
Lepší škálovatelnost
Získejte více výpočetního výkonu zásluhou až 24 jader a využijte výhod až 128 GB paměti databázového stroje na instanci.
Větší zabezpečení a dodržování předpisů
Chraňte data pomocí databáze, která se podle žebříčku zranitelných databází NIST (National Institute of Standards and Technology, National Vulnerability Database, 4. května 2015) již šest let po sobě pyšní nejmenším množstvím slabých míst ze všech hlavních platforem. Inovace zabezpečení v systému SQL Server 2016 pomáhají zabezpečit data prostřednictvím vícevrstevného přístupu a nově rozšiřují základní auditování o zabezpečení na úrovni řádků a dynamické maskování dat.
Komplexní řešení business intelligence
Pomocí výkonných sémantických modelů (tabulkových nebo multidimenzionálních) business intelligence (BI) ve službě SQL Server Analysis Services lze transformovat data do přehledů, na jejichž základě můžete kvalifikovaně rozhodovat. Služba SQL Server Reporting Services vám umožňuje vytvářet a publikovat přesně naformátované, stránkované moderní sestavy a poskytovat zabezpečený přístup v rámci moderního webového portálu.
Přístup k nerelačním datům
Získejte přístup k velkým i malým datům prostřednictvím technologie PolyBase, jež se dotazuje na data řešení Hadoop pomocí jednoduchých příkazů jazyka T-SQL. Nově zavedená podpora JSON navíc umožňuje analyzovat a ukládat dokumenty JSON a výstupní relační data do souborů JSON. Provedením upgradu na edici SQL Server 2016 Enterprise, která nabízí škálovatelné zpracování dotazů, získáte škálovatelnost a výkon potřebné pro úlohy využívající velká data. Vyžaduje jednu edici SQL Server 2016 Enterprise jako hlavní uzel.
Základ pro tvorbu inteligentních aplikací
Vytvářejte inteligentní aplikace pomocí služby SQL Server R Services. Přejděte z reaktivní analýzy k prediktivní a preskriptivní analýze zásluhou pokročilých analytických nástrojů obsažených přímo v databázi. Využijte jednovláknový jazyk R s otevřeným zdrojovým kódem pro integraci pokročilých analytických nástrojů do svých aplikací. Provedením upgradu na edici SQL Server 2016 Enterprise, která umožňuje využívat paralelní běh podprocesů a architekturu MPP (Massively Parallel Processing) spolu s výkonnou technologií uchování dat v paměti jazyka R s otevřeným zdrojovým kódem, získáte vysokou škálovatelnost a rychlý přehled o svých datech.
Snížení nákladů na úložiště pomocí funkce SQL Server Stretch Database
Hospodárně spravujte databáze online zpracování transakcí (OLTP), uchovávejte historická data dostupná online a zajistěte rychlý přístup k často používaným datům, což vám umožní zaručit optimální výkon. Funkce SQL Server Stretch Database rozšiřuje tabulky SQL Server ze systému SQL Server 2016 do systému Azure. Výsledkem je úspora ve výši až 40 procent při vytváření místního úložiště.
Přechod konzistentní datové platformy z místního řešení do cloudu
Systém SQL Server 2016 je světově první databáze zrozená v cloudu, která poskytuje stejné uživatelské možnosti, ať už funguje místně či v cloudu – umožní vám tvorbu a nasazení hybridních řešení pro správu vašich datových investic. Těžte z výhod plynoucích z flexibility spouštění úloh systému SQL Server ve službě Azure Virtual Machines nebo využijte službu Azure SQL Database ke škálování a zjednodušení správy databází.
Podpora snadno použitelných nástrojů
Využívejte stávající dovednosti a známé nástroje jako Azure Active Directory a SQL Server Management Studio ke správě databázové infrastruktury napříč místními systémy SQL Server a Azure. Používejte standardní rozhraní API v rámci různých platforem a stahujte aktualizované vývojářské nástroje integrované do aplikace Visual Studio, aby bylo možné vytvářet weby nové generace, podnikové a mobilní aplikace a aplikace business intelligence.

Back To Top