Přeskočit na hlavní obsah
Obrazovka tabletu se šablonami pro strojové učení pomocí služby SQL Server 2016 R Services.

Přehledy na základě dat přímo z vaší databáze

Přeneste škálovatelné analytické nástroje R tam, kde jsou vaše data uložena – přímo do databáze systému SQL Server 2016. Zavolejte R skript pomocí uložených procedur v jazyce Transact-SQL a usnadněte si integraci s aplikacemi, aniž byste jakkoli ohrozili bezpečnost svých dat.

Podívejte se, jak vytvářet inteligentní aplikace

VÝHODY

Výkon a rozsah

Získejte rychle výsledky z velkých dat pomocí vysoce výkonných analytických nástrojů R, které nevyžadují žádné další servery či specializovaný hardware. Jednoduše volejte skripty a modely R přes standardní rozhraní T-SQL a počítejte miliardy řádků dat pomocí paralelního zpracování v databázi.

Integrace s podnikovými aplikacemi

Bezproblémové předávání dat – od extrakce, transformace a načítání (ETL) až po prezentování výsledků – udržuje informace v pohybu, takže je můžete využívat ve svých podnikových aplikacích ke zobrazení, vytváření sestav a dalšímu zpracování.

Bezpečné a okamžité

Získejte nové informace o svém podnikání, aniž byste jakkoli ohrozili bezpečnost dat ve stávající infrastruktuře. Se službou SQL Server R Services nedochází k žádným přesunům dat, prodlevám, fragmentaci nebo tvorbě snímků s narušenou synchronizací dat.

Přijetí a osvojení

Důvěrně známá rozhraní umožňují správcům databáze snadno využívat T-SQL pro sestavy a řídicí panely a datovým výzkumníkům používat integrační služby systému SQL Server k napojení na stávající ETL toky.

Back To Top