Podpora plnění povinností vyplývajících z nařízení GDPR

Služby Microsoftu přinášejí podporu pro plnění povinností vyplývajících s nařízení GDPR v souvislosti s žádostmi subjektů údajů, oznamováním porušení zabezpečení a posuzováním vlivu na ochranu údajů.

Dokumentace týkající se povinností vyplývajících z nařízení GDPR

Vyhledejte si informace o funkcích služeb Microsoftu, díky kterým můžete zajistit splnění specifických požadavků nařízení GDPR. Získejte přístup k dokumentaci, která vám pomůže s plněním povinností vyplývajících z nařízení GDPR a s pochopením technických a organizačních opatření Microsoftu za účelem podpory uvedeného nařízení. Dokumentace pro posuzování vlivu na ochranu údajů (Data Protection Impact Assessment, DPIA), žádosti subjektů údajů a oznamování porušení zabezpečení údajů je k dispozici, abyste ji mohli začlenit do vlastního programu plnění povinností na podporu dodržování nařízení GDPR.


Dokumentace týkající se povinností vyplývajících z nařízení GDPR

Kontrolní seznam připravenosti na plnění povinností

Jedná se o praktický způsob přístupu k informacím, které můžete v rámci podpory nařízení GDPR potřebovat v případě využívání služeb Microsoftu.

Oznamování porušení zabezpečení

Microsoft zjišťuje porušení zabezpečení osobních údajů a reaguje na ně a zároveň na ně upozorňuje správce údajů v souladu s nařízením GDPR.

Posouzení vlivu na ochranu údajů

Dozvíte se, jak Microsoft organizacím pomáhá plnit povinnosti týkající se posouzení vlivu na ochranu údajů.

Žádosti subjektů údajů

Zjistíte, jak Microsoft pomáhá správcům řešit žádosti subjektů údajů v souladu s nařízením GDPR.


Smlouvy se zákazníky

Podmínky online služeb

Smluvní závazky Microsoftu týkající se nařízení GDPR najdete v podmínkách online služeb.

Podmínky pro produkty Microsoftu

Microsoft rozšiřuje závazky podmínek týkajících se nařízení GDPR na všechny zákazníky s multilicencí.

Dodatek pro ochranu údajů

Služby Microsoftu rozšiřují závazky na zákazníky využívající konzultační služby společnosti Microsoft a další zákazníky.


Kontrolní mechanismy Microsoftu pro dodržování nařízení GDPR

Správce dodržování předpisů

Prostudujte si a integrujte kontrolní mechanismy, prostřednictvím kterých Microsoft podporuje plnění povinností vyplývajících z nařízení GDPR.

Mapování kontrolních mechanismů pro nařízení GDPR

Získejte přístup ke komplexnímu mapování kontrolních mechanismů Microsoftu na povinnosti vyplývající z nařízení GDPR.

Časté otázky týkající se dodržování nařízení GDPR

Seznamte se s našimi smluvními závazky vůči vám a s našimi vlastními povinnostmi v souvislosti s dodržováním nařízení GDPR.