Microsoft Edge s obrazovkou hledání služby Bing


KnihyPDFBezproblémový tiskUčební nástroje

Vyzkoušejte čtení, čtení nástrojů, zvýrazňování nebo anotace. Obchod Microsoft Store obsahuje knihy, které se synchronizují v jakémkoli zařízení.6 **

Výukové nástroje jsou integrované přímo do prohlížeče.

Microsoft Edge vám pomůže zlepšit čtení a fokus.

Prohlížeč Microsoft Edge zobrazující pomocí funkce Řádkový fokus pouze několik řádků textu na stránce
NOVINKA

Snadnější čtení

Podobně jako pravítko na čtení vám funkce Řádkový fokus zvýrazní textové řádky a ulehčí tak vašemu zraku a pozornosti.

Prohlížeč Microsoft Edge zobrazující vlastní barvy pro identifikaci řeči pomocí Nástrojů gramatiky.
NOVINKA

Co můžete dělat s řečí

Nástroje gramatiky používejte pro identifikaci částí řeči pomocí různých barev — zvýrazněním podstatných jmen, sloves a přídavných jmen.

Prohlížeč Microsoft Edge zobrazující psanou zprávu o vulkanické erupci v Kilauea spolu s offline slovníkem zobrazujícím definici slova „volimunous“
NOVINKA

Snadný přístup do slovníku

Zvýrazněte slovo a definice z offline slovníku se zobrazí sama.11 Není potřeba kliknout pravým tlačítkem myši.

1 Výdrž baterie: Na základě porovnání průměrných časů se výdrž baterie výrazně proměňuje v závislosti na nastavení, používání a na dalších faktorech. Přečtěte si zde další podrobnosti.

6 Knihy z Microsoft Store jsou k dispozici pouze v USA. Záložky, anotace a upozornění nejsou podporovány.

7 Jsou dostupné s nejnovější aktualizací Windows 10, která obsahuje nové inovace, funkce a možnosti zabezpečení. Abychom zajistili optimální průběh, aktualizace je distribuována pomocí automatických aktualizací, když je váš počítač připraven. Pokud ovšem chcete získat aktualizaci ihned, stáhněte si program Update Assistant (pomocník pro aktualizaci).

9 Potřeba zařízení s perem; příslušenství pro pero se může prodávat samostatně.

11 Funkce je dostupná na vybraných trzích. Prostředí se může v závislosti na oblasti a zařízení lišit.

** Dostupnost a funkce se mohou lišit u zařízení, které nefungují na bázi Windows.