Download Windows 11

  (Aktuel udgivelse: Windows 11 2023-opdatering l version 23H2)

Nedenfor er der 3 muligheder for at installere eller oprette Windows 11-medier. Se hver af dem for at finde den bedste løsning for dig.

Før installationen skal du se appen Tilstandskontrol for pc for at bekræfte, at din enhed opfylder minimumsystemkravene til Windows 11, samt kontrollere oplysninger om status for Windows-frigivelse for kendte problemer, som kan påvirke din enhed.

Windows 11-installationsassistent

Dette er den bedste mulighed for at installere Windows 11 på den enhed, du bruger i øjeblikket. Klik på Download nu for at komme i gang.


 • Denne assistent er til dem, der ønsker at:
  • Opgradere en Windows 10-pc til Windows 11.

  Før du går i gang, skal du kontrollere, om følgende betingelser gælder for dig:
  • Du har en Windows 10-licens.
  • Din pc skal have Windows 10, version 2004 eller nyere installeret for at køre installationsassistenten.
  • Din pc opfylder enhedsspecifikationerne for Windows 11 med hensyn til krav til opgradering og understøttede funktioner. Visse funktioner kræver yderligere hardware. Vi anbefaler også, at du besøger pc-producentens websted for at få oplysninger om opdaterede drivere og hardwarekompatibilitet.
  • Din pc skal have 9 GB ledig diskplads for at kunne downloade Windows 11.
  Når du har downloadet installationsassistenten:
  1. Vælg Kør. Du skal være administrator for at kunne køre dette værktøj.
  2. Når værktøjet bekræfter, at enhedens hardware er kompatibel, vil du få vist licensvilkårene. Vælg Acceptér og installér.
  3. Når værktøjet er klar, skal du klikke på knappen Genstart nu for at fuldføre installationen på din computer.
  4. Det kan tage noget tid at installere Windows 11, og din pc genstarter et par gange. Sørg for ikke at slukke din pc.


  Bemærk! Windows 11-installationsassistent kører ikke på ARM-baserede pc'er. Den understøttes kun for pc'er, der anvender x64-processorer. Hvis du har brug for installationsmedier til at installere Windows 11 på en anden pc, skal du se Opret Windows 11-installationsmedier.

Opret Windows 11-installationsmedier

Hvis du vil foretage en geninstallation eller ny installation af Windows 11 på en ny eller brugt pc, skal du bruge denne indstilling for at downloade værktøjet til oprettelse af medier for at oprette en USB-nøgle eller dvd, der kan startes fra.

 • Før du går i gang
  For at komme i gang skal du først have en licens til at installere Windows 11 eller have en Windows 10-enhed, der er kvalificeret til opgradering til Windows 11.

  Sørg for, at du har følgende:

  • En internetforbindelse (der kan opkræves gebyrer af internetudbyderen).
  • Tilstrækkeligt datalagerplads til rådighed på den computeren, det USB-drev eller det eksterne drev, du downloader .iso-filen til.
  • En tom dvd-disk med mindst 8 GB (og en dvd-brænder) til at oprette en disk, der kan startes fra. Vi anbefaler, at du bruger en tom USB-nøgle eller tom dvd, fordi indholdet på den bliver slettet under installationen.
  • Hvis du får vist meddelelsen "diskafbildningsfilen er for stor", mens du forsøger at brænde en dvd, der kan startes fra, ud fra en ISO-fil, skal du overveje at bruge en dobbeltlags-dvd med højere kapacitet.
  Sørg for, at følgende er gældende for den pc, du vil installere Windows 11 på:

  • Har en 64-bit CPU: Windows 11 kan kun køre på 64-bit CPU'er. Hvis du vil se, om din pc har en, skal du gå til Indstillinger > System > Om eller søge efter "Systemoplysninger" i Windows og se under "Systemtype".
   • Værktøjet til oprettelse af Windows 11-installationsmedier opretter kun installationsmedier til x64-processorer. For ARM-baserede pc'er bør du vente, indtil du via Windows Update får besked om, at opgraderingen er klar til din pc.
  • Overholder systemkravene: Ikke alle enheder, der kører Windows 10, er kvalificeret til en opgradering til Windows 11. Se enhedsspecifikationerne for Windows 11 med hensyn til krav til opgradering og understøttede funktioner. Visse funktioner kræver yderligere hardware. Vi anbefaler også, at du besøger pc-producentens websted for at få oplysninger om opdaterede drivere og hardwarekompatibilitet.
   • ADVARSEL: Det anbefales ikke at installere Windows 11-medier på en pc, der ikke opfylder minimumkravene til Windows 11-systemet, da det kan medføre kompatibilitetsproblemer. Hvis du fortsætter med at installere Windows 11 på en pc, der ikke opfylder kravene, vil der ikke længere blive ydet support på denne pc, og den vil ikke være berettiget til at modtage opdateringer. Skader på pc'en på grund af manglende kompatibilitet er ikke dækket af producentens garanti.
  • Passer med dit aktuelle sprog: Du skal vælge det samme sprog, når du installerer Windows 11. Hvis du vil se, hvilket sprog du aktuelt bruger, skal du gå til Tid og sprog i Pc-indstillinger eller Område køre værktøjet til medieoprettelse. Du skal være administrator for at kunne køre dette værktøj.
  • Hvis du accepterer licensbetingelserne, skal du vælge Acceptér.
  • På siden Hvad vil du foretage dig? skal du vælge Opret installationsmedier til en anden pc og derefter vælge Næste.
  • Vælg sprog, udgave og arkitektur (64-bit) for Windows 11.
  • Vælg, hvilket medie du vil bruge:
   • USB-flashdrev: Tilslut et tomt USB-flashdrev med mindst 8 GB plads. Alt indhold på flashdrevet vil blive slettet.
   • ISO-fil: Gem en ISO-fil på din pc. Denne kan bruges til at oprette en dvd, der kan startes fra. Når filen er downloadet, kan du gå til den placering, hvor filen er gemt, eller vælge Åbn dvd-brænder og følge vejledningen for at brænde filen på en dvd.
  Når installationsmediet er oprettet, skal du følge trinene nedenfor for at bruge det.

  1. Hvis du vil søge efter opdateringer nu, skal du vælge knappen Start og derefter gå til Indstillinger > Windows Update og vælge Søg efter opdateringer. Du kan også vælge at gå til enhedsproducentens supportwebsted for at finde yderligere drivere, der måtte være nødvendige.
   Bemærk! Drivere til Surface-enheder findes på siden Download drivere og firmware til Surface.

  Før du installerer Windows 11, er det en god idé at gemme alt dit arbejde og foretage en sikkerhedskopiering af din pc, før du går i gang. Hvis du har brugt værktøjet til medieoprettelse til at downloade en ISO-fil til Windows 11, skal du huske at brænde den på en dvd, før du følger disse trin:

  1. Tilslut USB-flashdrevet, eller sæt dvd'en i den pc, hvor du vil installere
   Windows 11.
  2. Genstart din pc.
   • Hvis din pc ikke starter op automatisk på USB- eller dvd-mediet, skal du muligvis åbne en startmenu eller ændre startrækkefølgen i pc'ens BIOS- eller UEFI-indstillinger.  
   • Hvis du vil åbne en startmenu eller ændre startrækkefølgen, skal du typisk trykke på en tast (f.eks. F2, F12, Delete eller Esc) med det samme, når du har tændt din pc. Du kan finde vejledning i, hvordan du får adgang til startmenuen eller ændrer startrækkefølgen for din pc, i den dokumentation, der fulgte med din pc, eller ved at gå til producentens websted.
   • Hvis du ikke kan se USB- eller dvd-medieenheden på listen i startindstillingerne, skal du muligvis kontakte pc-producenten for at få vejledning til midlertidigt at deaktivere Sikker bootstart i dine BIOS-indstillinger.
   • Hvis det ikke virker at ændre startmenuen eller -rækkefølgen, og din pc straks starter op i det operativsystem, du vil udskifte, er det muligt, at pc'en ikke var helt lukket ned. For at sikre at pc'en lukker helt ned, skal du vælge tænd/sluk-knappen på logonskærmen eller i menuen Start og vælge Luk computeren.
  3. Vigtigt! Hvis du har foretaget ændringer i startrækkefølgen i trin 2, kan du stå med et scenarie, hvor siden Installér Windows vises, når installationsprocessen er fuldført. For at løse dette skal du annullere de ændringer, du har foretaget i startrækkefølgen. Dette sikrer, at det interne drev, du lige har installeret Windows på, starter normalt.

  4. På siden Installér Windows skal du vælge indstillinger for sprog, klokkeslæt og tastatur og derefter vælge Næste.
  5. Vælg Installér Windows.
Denne indstilling er til brugere, der ønsker at oprette et installationsmedie, der kan startes fra (USB-flashdrev, en dvd), eller oprette en virtuel maskine (.ISO-fil) til at installere Windows 11. Denne download er en ISO i flere udgaver, som bruger din produktnøgle til at låse op for den korrekte udgave.

Vælg Download

 • Før du går i gang
  Sørg for, at du har følgende:

  • En internetforbindelse (der kan opkræves gebyrer af internetudbyderen).
  • Tilstrækkeligt datalagerplads til rådighed på den computeren, det USB-drev eller det eksterne drev, du downloader .iso-filen til.
  • En tom dvd-disk med mindst 8 GB (og en dvd-brænder) til at oprette en disk, der kan startes fra. Vi anbefaler, at du bruger en tom USB-nøgle eller tom dvd, fordi indholdet på den bliver slettet under installationen.
  • Hvis du får vist meddelelsen "diskafbildningsfilen er for stor", mens du forsøger at brænde en dvd, der kan startes fra, ud fra en ISO-fil, skal du overveje at bruge en dobbeltlags-dvd med højere kapacitet.
  Sørg for, at følgende er gældende for den pc, du vil installere Windows 11 på:

  • Har en 64-bit CPU: Windows 11 kan kun køre på 64-bit CPU'er. Hvis du vil se, om din pc har en, skal du gå til Indstillinger > System > Om eller søge efter "Systemoplysninger" i Windows og se under "Systemtype".
   • ISO-filen til Windows 11 er kun tilgængelig for enheder med x64-processorer. For ARM-baserede pc'er bør du vente, indtil du via Windows Update får besked om, at opgraderingen er klar til din pc.
  • Overholder systemkravene: Ikke alle enheder, der kører Windows 10, er kvalificeret til en opgradering til Windows 11. Se enhedsspecifikationerne for Windows 11 med hensyn til krav til opgradering og understøttede funktioner. Visse funktioner kræver yderligere hardware. Vi anbefaler også, at du besøger pc-producentens websted for at få oplysninger om opdaterede drivere og hardwarekompatibilitet.
   • ADVARSEL: Det anbefales ikke at installere Windows 11-medier på en pc, der ikke opfylder minimumkravene til Windows 11-systemet, da det kan medføre kompatibilitetsproblemer. Hvis du fortsætter med at installere Windows 11 på en pc, der ikke opfylder kravene, vil der ikke længere blive ydet support på denne pc, og den vil ikke være berettiget til at modtage opdateringer. Skader på pc'en på grund af manglende kompatibilitet er ikke dækket af producentens garanti.
  Når downloaden er fuldført, kan du benytte indstillingen Bekræft din download til at sikre filens integritet.

  Installationsvejledning (dvd):

  1. Find den mappe, hvor du downloadede ISO-filen for Windows 11 til.
   • Hvis du vil bruge Windows Disk Image Burner til at oprette installations-dvd'en, skal du højreklikke på ISO-filen og vælge Egenskaber. Klik på "Skift…" på fanen "Generelt", hvor der står "Åbnes med:", og vælg Windows Stifinder. Vælg Anvend. Dette aktiverer visningen af Brænd diskafbildning, når du højreklikker på ISO-filen.
   • Hvis du vil bruge et dvd-brænderprogram fra en tredjepart, kan du højreklikke på ISO-filen og vælge Åbn med.

  Installationsvejledning (ISO):

  1. Hvis du vil installere Windows 11 direkte fra ISO-filen uden at bruge en dvd eller et USB-flashdrev, kan du gøre det ved at til oprette forbindelse til ISO-filen. Dette vil udføre en opgradering af dit nuværende operativsystem til Windows 11.
  2. Sådan opretter du forbindelse til ISO-filen:
   • Gå til den placering, hvor du downloadede ISO-filen. Højreklik derefter på ISO-filen, og vælg Egenskaber.
   • Klik på "Skift…" på fanen "Generelt", hvor der står "Åbnes med:", og vælg Windows Stifinder for det program, du vil bruge til at åbne ISO-filer, og vælg Anvend.
   • Højreklik på ISO-filen, og vælg Opret forbindelse.
   • Dette vil oprette en "virtuel" disk, der kan startes fra. Dobbeltklik på den for at få vist filerne i den. Dobbeltklik på setup.exe for at starte konfigurationen af Windows 11.


* Din brug af værktøjet til oprettelse af medier på dette websted er underlagt Microsofts vilkår for anvendelse af dette websted.

Windows 11