Gå til hovedindholdet

Azure Active Directory-priser

Azure Active Directory findes i fire udgaver: Free, Basic, Premium P1 og Premium P2. Free-udgaven medfølger i et abonnement på Azure. Basic- og Premium-udgaverne er tilgængelige via en Microsoft Enterprise-aftale, et Open Volume License-program og Cloud Solution Providers-programmet. Azure- og Office 365-abonnenter kan også købe Azure Active Directory Basic og Premium P1 og P2 online. Log på her for at købe.

Azure Active Directory-priser

Azure Active Directory-priser

Azure Active Directory-priser

Azure Active Directory-priser

Azure Active Directory-priser

Sammenligning af de generelle tilgængelige Azure Active Directory-funktioner i udgaverne Free, Basic og Premium

Sammenligning af de generelle tilgængelige Azure Active Directory-funktioner i udgaverne Free, Basic og Premium
Azure Active Directory FreeAzure Active Directory BasicAzure Active Directory Premium P1Azure Active Directory Premium P2
Fælles funktionerMappeobjekter1Objektgrænse på 500.000Ingen objektgrænseIngen objektgrænseIngen objektgrænse
Bruger-/gruppeadministration (tilføj/opdater/slet), brugerbaseret klargøring, enhedsregistrering, ændring af adgangskoder, synkroniseringsværktøjer til "on-premises til cloud"-mappeintegration (Azure AD Connect) JaJaJaJa
Enkeltlogon (SSO)10 apps pr. bruger2 (forudintegrerede SaaS- og udviklerintegrerede apps)10 apps pr. bruger2 (introduktionsniveau uden omkostninger + applikationsproxy-apps) Ingen begrænsning (Free, Basic-niveauer + Self-Service App Integration-skabeloner3)Ingen begrænsning (Free, Basic-niveauer + Self-Service App Integration-skabeloner3)
B2B-samarbejde4JaJaJaJa
Sikkerheds-/forbrugsrapporterGrundlæggende rapporterGrundlæggende rapporterAvancerede rapporterAvancerede rapporter
Premium- + Basic-funktioner Gruppebaseret adgangsadministration/-klargøringJaJaJa
Selvbetjent nulstilling af adgangskode for cloud-brugereJaJaJa
Virksomhedsbranding (logonsider/tilpasning af adgangspanel)JaJaJa
ApplikationsproxyJa Ja Ja
SLA 99,9 %Ja Ja Ja
Premium-funktioner Selvbetjent gruppe- og app-administration/selvbetjent tilføjelse af applikationer/dynamiske grupperJa Ja
Selvbetjent nulstilling/ændring/oplåsning af adgangskode med write-back til on-premises mapperJaJa
Enhedsobjektstovejssynkronisering mellem on-premises-mapper og Azure AD (enhedstilbageskrivning)JaJa
Multi-Factor Authentication (cloud og lokalt (MFA Server))Ja5Ja5JaJa
Microsoft Identity Manager-bruger-CAL6JaJa
Cloud App DiscoveryJaJa
Connect Health7JaJa
Conditional Access baseret på gruppe og placeringJa Ja
Conditional Access baseret på enhedstilstand (tillad adgang fra administrerede/domænetilsluttede enheder)JaJa
Identitetsbeskyttelse/Conditional Access baseret på log-in eller brugerrisikoJa
Privileged Identity ManagementJa
Windows 10 + Azure AD Join-relaterede funktionerTilføj en Windows 10-enhed til Azure AD, Desktop SSO, Windows Hello til Azure AD, Administrator Bitlocker RecoveryJaJaJaJa
Windows 10 + Azure AD Join-relaterede funktionerMDM automatisk tilmelding, selvbetjent Bitlocker recovery, flere on-premises administratorer til Windows 10-enheder via Azure AD Join, Enterprise State RoamingJaJa
Fælles funktioner
Mappeobjekter1
Azure Active Directory Free
Objektgrænse på 500.000
Azure Active Directory Basic
Ingen objektgrænse
Azure Active Directory Premium P1
Ingen objektgrænse
Azure Active Directory Premium P2
Ingen objektgrænse
Bruger-/gruppeadministration (tilføj/opdater/slet), brugerbaseret klargøring, enhedsregistrering, ændring af adgangskoder, synkroniseringsværktøjer til "on-premises til cloud"-mappeintegration (Azure AD Connect)
Azure Active Directory Free
Ja
Azure Active Directory Basic
Ja
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Enkeltlogon (SSO)
Azure Active Directory Free
10 apps pr. bruger2 (forudintegrerede SaaS- og udviklerintegrerede apps)
Azure Active Directory Basic
10 apps pr. bruger2 (introduktionsniveau uden omkostninger + applikationsproxy-apps)
Azure Active Directory Premium P1
Ingen begrænsning (Free, Basic-niveauer + Self-Service App Integration-skabeloner3)
Azure Active Directory Premium P2
Ingen begrænsning (Free, Basic-niveauer + Self-Service App Integration-skabeloner3)
B2B-samarbejde4
Azure Active Directory Free
Ja
Azure Active Directory Basic
Ja
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Sikkerheds-/forbrugsrapporter
Azure Active Directory Free
Grundlæggende rapporter
Azure Active Directory Basic
Grundlæggende rapporter
Azure Active Directory Premium P1
Avancerede rapporter
Azure Active Directory Premium P2
Avancerede rapporter
Premium- + Basic-funktioner
Gruppebaseret adgangsadministration/-klargøring
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Ja
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Selvbetjent nulstilling af adgangskode for cloud-brugere
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Ja
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Virksomhedsbranding (logonsider/tilpasning af adgangspanel)
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Ja
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Applikationsproxy
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Ja
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
SLA 99,9 %
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Ja
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Premium-funktioner
Selvbetjent gruppe- og app-administration/selvbetjent tilføjelse af applikationer/dynamiske grupper
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Selvbetjent nulstilling/ændring/oplåsning af adgangskode med write-back til on-premises mapper
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Enhedsobjektstovejssynkronisering mellem on-premises-mapper og Azure AD (enhedstilbageskrivning)
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Multi-Factor Authentication (cloud og lokalt (MFA Server))
Azure Active Directory Free
Ja5
Azure Active Directory Basic
Ja5
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Microsoft Identity Manager-bruger-CAL6
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Cloud App Discovery
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Connect Health7
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Conditional Access baseret på gruppe og placering
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Conditional Access baseret på enhedstilstand (tillad adgang fra administrerede/domænetilsluttede enheder)
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Identitetsbeskyttelse/Conditional Access baseret på log-in eller brugerrisiko
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Privileged Identity Management
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Windows 10 + Azure AD Join-relaterede funktioner
Tilføj en Windows 10-enhed til Azure AD, Desktop SSO, Windows Hello til Azure AD, Administrator Bitlocker Recovery
Azure Active Directory Free
Ja
Azure Active Directory Basic
Ja
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Windows 10 + Azure AD Join-relaterede funktioner
MDM automatisk tilmelding, selvbetjent Bitlocker recovery, flere on-premises administratorer til Windows 10-enheder via Azure AD Join, Enterprise State Roaming
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Ja
Azure Active Directory Premium P2
Ja
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2
Azure Active Directory Free
Azure Active Directory Basic
Azure Active Directory Premium P1
Azure Active Directory Premium P2

1Standardforbrugskvoten er 150.000 objekter. Et objekt er en post i mappetjenesten, der er repræsenteret med et entydigt navn. Et eksempel på et objekt er en brugerindtastning, der anvendes til godkendelsesformål. Hvis du har brug for at overskride denne standardkvote, skal du kontakte support. Objektgrænsen på 500.000 gælder ikke for Office 365, Microsoft Intune eller nogen anden betalt Microsoft-onlinetjeneste, som anvender Azure Active Directory til mappetjenester.

2Med Azure AD Free og Azure AD Basic, slutbrugere, som har fået tildelt adgang til SaaS-apps, kan få SSO-adgang til op til 10 apps. Administratorer kan konfigurere SSO og ændre brugeradgang til forskellige SaaS-apps, men SSO-adgang er kun tilladt for 10 apps pr. bruger ad gangen.

3Selvbetjent integration af alle applikationer, der understøtter SAML, SCIM eller formularbaseret godkendelse ved hjælp af skabeloner fra applikationsgallerimenuen. Du kan finde flere oplysninger i denne artikel.

4Azure AD muliggør B2B-samarbejde ved at give mulighed for brug af et bestemt sæt Azure AD-funktioner for gæstebrugere, der inviteres til Azure AD-lejeforholdet. Visse funktioner kan benyttes uden omkostninger, mens gæstebrugerne ved Azure AD-betalingsfunktioner skal licenseres på følgende måde: For hver Azure AD-betalingsversionslicens, du ejer for en medarbejder eller en ikke-gæstebruger i dit lejeforhold, vil du også kunne invitere op til 5 gæstebrugere til lejeforholdet. De funktioner, du kan udvide til disse gæstebrugere, vil afhænge af, hvilken type Azure AD-udgave du køber. Det koster ikke noget at invitere en gæstebruger og tilknytte ham/hende til en applikation i Azure AD, for op til 10 apps pr. gæstebruger. Ved Azure AD-betalingsfunktioner, der udvides til gæstebrugere, skal den lejer, der inviterer, bruge det relevante antal Basic- eller Premium P1- eller Premium P2-licenser til at omfatte gæstebrugere, i forholdet 1 licens til 5 brugere som beskrevet ovenfor.

5Multi-Factor Authentication er tilgængelig ved Azure AD Free og Azure AD Basic, når du opretter en Multi-Factor Authentication-udbyder efter fakturerings/brugsmodellen "pr. bruger" eller "pr. godkendelse". Priserne for MFA pr. bruger og pr. godkendelse er beskrevet her.

6Microsoft Identity Manager Server-softwarerettigheder gives med Windows Server-licenser (alle udgaver). Da Microsoft Identity Manager kører på Windows Server OS, kan Microsoft Identity Manager installeres og benyttes på en server, så længe den pågældende server kører en version af Windows Server med gyldig licens. Der kræves ingen andre separate licenser til Microsoft Identity Manager Server.

7Den første overvågningsagent kræver mindst én licens. Hver ekstra agent kræver 25 ekstra trinvise licenser. Agenter til overvågning af AD FS, AD Connect og AD DS betragtes som separate agenter.

Back To Top