StorSimple 8000-serien

En af de største udfordringer, som kunder står overfor, er den massive vækst i mængden af data og den administration, der kræves for at følge med. De hybride StorSimple 8000-serielagerarrays styrer effektivt datavæksten og stopper det endeløse behov for at købe mere storage.

Download gratis e-bog: Rethinking Enterprise Storage: A Hybrid Cloud Model

Fordele

Administrer datavækst, og reducer storageomkostninger med op til 60 %

 • Cloud storage bruges til at fjerne inaktive data fra det lokale miljø og til at lagre backup- og arkivdata
 • Indbygget deduplikering og komprimering reducerer lagervæksthastigheden og øger udnyttelsesgraden af lageret
 • SSD (Solid State Drives) sikrer prisbillig input/output pr. sekund

Strømlin lager og administration

 • Primær lagring, sikkerhedskopiering, snapshotlagring, arkivering samt lagring uden for virksomheden konvergeres til en hybrid cloudlagerløsning
 • Alle lagerfunktioner styres centralt fra en Azure-administrationsportal*
 • Automatiserede snapshots i clouden erstatter dyr fjernreplikering og tidskrævende båndadministration

Forbedret it-katastrofeberedskab og overholdelse af regler og standarder

 • Ved øjeblikkelig genoprettelse downloades kun de data, som programmerne skal bruge til hurtige RTO'er (Recovery Time Objectives)
 • Dataopbevaringen bestemmes af softwarepolitikker i stedet for af sikkerhedskopisystemets kapacitet eller båndrotationer
 • Der kan udføres test af it-katastrofeberedskabet uden at afbryde den normale daglige drift

Overfør og kopiér data via cloud

 • StorSimple Virtual Appliance stiller virksomhedsdata til rådighed for VM'er, der kører i Azure, med henblik på udvikling/test, it-katastrofeberedskab og test af it-katastrofeberedskab samt andre cloudprogrammer*
 • Der kan oprettes adgang til data, som uploades til cloud, fra andre websteder med henblik på genoprettelse og dataoverførsler

Fordele

Fordele

Fordele

Fordele

Fordele

Back To Top
close-button