Enkel økonomistyring. Nemt at revidere – overalt.

Mange små virksomheder går til deres revisor, når de skal vælge et regnskabsprogram. Microsoft Dynamics C5 er et enkelt økonomisystem, der gør regnskab og fakturering nemt og overskueligt. C5 kan sættes op, så din kunde online kan tjekke moms, tilgodehavender og skyldige beløb fra enhver browser. Nemmere bliver det ikke at mestre økonomistyring og få et overblik på farten.

Microsoft Dynamics C5 giver dig et overblik, indblik i detaljer og søgemuligheder på tværs af de forskellige regnskaber, du som revisor har ansvaret for.

Hurtigere revision – mere tid til kunden.

Øget produktivitet og tilgængelighed 
Med Microsoft Dynamics C5 kan du frit vælge mellem forskellige måder at tilgå kundernes bogføringsdata på. Så får du altid den optimale oplevelse og de bedste arbejdsbetingelser – uanset om du er på kontoret eller farten. Vi kalder det for Windows- eller browserklienten, og du kan frit skifte mellem dem alt efter dit behov.

Overblik og indblik i detaljer
Du kan nemt lave drill-down fra en total og se underliggende posteringer. Du kan også bruge Navigér-funktionen til at finde alle de relaterede posteringer og bilag til en enkelt postering – med den funktion vises alle de relaterede modkonti til en postering. I C5 er det også nemt at søge og filtrere i posteringer. Dette kan gøres f.eks. ved at sortere kolonner i stigende eller faldende orden. Funktion hjælper med et hurtigt overblik af dine data og dermed nemmere revidering. 

Optimér dine arbejdsgange med samme system til store og små kunder 
C5 deler teknologisk platform med Microsoft Dynamics NAV. Det betyder, at du og dine medarbejdere ikke skal til at lære et nyt økonomisystem, når kunden vokser til mere end 3 brugere, får behov for mere funktionalitet eller åbner et datterselskab i udlandet. Kunderne fortsætter ganske enkelt på Microsoft NAV, og det kræver blot en opdatering af virksomhedens licens. 

Sikkerhed er vigtig for dig og dine kunder 
Microsoft Dynamics C5 er underlagt strenge sikkerhedskrav, og der er ikke adgang uden brugernavn og password – heller ikke for en revisor. Når det er på plads, så har du til gengæld adgang uden, at det koster en ekstra licens. Samtidig holdes der via rettigheder, ændringslog og revisionsspor styr på, hvem der gør hvad og hvornår.

Prøv C5 gratis i 30 dageLæs mere om Dynamics C5

Der findes meget mere i Microsoft Dynamics C5

 • Dimensioner – Kunden kan bruge 2 dimensioner på sine posteringer ud over selve kontonummeret. Når de 2 dimensioner ikke er nok, så kan der nemt skiftes til Microsoft Dynamics NAV, hvor man har adgang til et ubegrænset antal dimensioner.
 • Anlægsaktiver – Via anlægskartoteket er der styr på anlægsaktiverne. De kan nemt oprettes og med tilhørende afskrivningsprofiler, er det enkelt at beregne og bogføre afskrivninger.
 • Konto-skemaer – Ved hjælp af konto-skemaer kan der nemt opstilles beregningsmodeller, udarbejdes nøgletal og foretages udtræk til f.eks. en årsrapport. Konto-skemaer henter posteringsdata fra kontoplanen og giver også mulighed for at inddrage budgetposter.
 • Budgetter – Med Microsoft Dynamics C5 finansbudgetter fås hurtigt overblikket over udviklingen på de forskellige konti ved at sammenholde de realiserede tal med budgettet. Et budget kan overføres og efterbehandles i Micrsoft Excel og genindlæses i Micrsoft Dynamics C5.
 • Likviditetsstyring – Det nødvendige overblik over ind- og udgående pengestrømme samt kassebeholdning fås nemt med den indbyggede grafiske likviditetsoversigt. Likviditetsstyring i Microsoft Dynamics C5 giver også muligheder for udarbejdelse af prognoser.
 • Excel – Det er nemt og hurtigt at overføre data fra f.eks. en posteringsoversigt eller et bilag til Microsoft Excel, da C5 er tæt integreret med Microsoft Office herunder Excel og Word.
 • Kunde-, leverandør- og varekartotek – Med information fra kunde-, leverandør- og varekartotek kan der udarbejdes tilbud samt salgs- og købsfakturaer, der er fuldt intergreret med finansmodulet ved bogføring.
 • Bankmodul – Der er styr på alle bankkonti med bankmodulet. Microsoft Dynamics C5 understøtter de 5 mest brugte bankformater i Danmark, og der kan derfor nemt indlæses bankkontoudtog og afstemmes bankkonti.
 • Indbetalings- og udbetalingskladde – I indbetalingskladden kan der importeres betalingsoplysninger fra banken, og der kan hurtigt foretages udligning af åbne poster. Fra udbetalingskladden kan der dannes udbetalingsforslag og overføres til banken. 
 • Direkte debiteringsopkrævning – Microsoft Dynamics C5 understøtter det europæiske SEPA-format (Single European Payments Area), der er et format til at kunne foretage direkte opkrævninger på kundens bankkonto. Dette forudsætter en aftale med kunden og dennes bank.
 • Fakturering til det offentlige - Fakturaer til offentlige instanser skal sendes i et fast elektronisk format (OIOUBL), som Microsoft Dynamics C5 naturligvis understøtter.
 • Valuta – Microsoft Dynamics C5 understøtter kontering i flere valutaer. Der kan anvendes forskellige valutaer inklusive valutakurser og kursregulering til både kunder, leverandører, bankkonti samt salgs- og købsbilag.
 • Medarbejderkartotek – Opret stamkort for virksomhedens medarbejdere og hold styr på kontaktinformation og udstyr såsom nøgler, kort, telefon, computere.
 • Moms – Microsoft Dynamics C5 understøtter automatisk beregning af moms på posteringer og dokumenter. Rapporten Momsangivelse danner et forslag til momsangivelse, som herefter kan bogføres.
 • Import af lønposter fra eksternt lønbureau - Udarbejdes lønnen i et eksternt lønbureau kan finansgrundlaget indlæses direkte til bogføring.
 • Online-hjælp - Den integrerede online-hjælp indeholder eksempler og procesbeskrivelser, der sammen med den rollebaserede brugerflade gør det nemt at arbejde med Micrsoft Dynamics C5.

Læs mere om Dynamics C5