Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Føje en aktivitet i form af et telefonopkald, en mail eller en aftale til en sag eller post (Customer Service)

Aktivitets- og noteområdet hjælper dig med at holde styr på alle interaktioner med kunderne. Registrer alle vigtige vigtige samtaler med kunden eller kommunikationen med dine teammedlemmer angående en post i Microsoft Dynamics 365. Tilføj et telefonopkald, en opgave, noter, en mail eller aftaler direkte i sags-, firma-, kontakt-, emne- eller salgsmulighedsposter uden at skulle gå til et andet område og åbne en anden formular.

Alle aktiviteter, som du tilføjer inde fra en post, vises i området Aktiviteter. Hvis feltet Angående af en aktivitet er angivet, vises aktiviteten på aktivitetsvæggen af den berørte post. Du kan filtrere listen for at få vist de aktiviteter, der er i gang, eller dem, der er forfaldne. Klik eller tryk på det indbyggede Fuldført-link for at lukke aktiviteten som Fuldført.

Tilføje et telefonopkald

 1. Åbn den post, du vil føje aktiviten til.

 2. Hvis du ikke kan se området Tilføj et telefonopkald åbent midt på siden, skal du klikke på Aktiviteter og derefter klikke på Tilføj et telefonopkald.

 3. I det beskrivelsesområdet skal du angive et resume over samtalen med kunden. Du skal udfylde dette område, før du kan gemme telefonopkaldet.

  Feltet Kontakt med udfyldes automatisk med det kundenavn, du vælger i firma- eller kontaktfeltet. Du kan vælge en anden kontakt-, firma-, emne- eller brugerpost, hvis det er nødvendigt.

 4. Retningen er som standard angivet til Udgående. Du kan ændre den til Indgående ved at klikke eller trykke på knappen Telefonsupport på listen over sagsposter. Hvis du vil vælge flere poster, skal du klikke på Slå flere poster op og derefter vælge posterne i dialogboksen Slå poster op.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Har lagt talebesked, hvis du foretager et udgående opkald til en kunde og indtaler en talebesked til personen. Du kan også markere dette afkrydsningsfelt, hvis en kunde efterlader en talebesked, når vedkommende har ringet til dig.

 6. Klik på OK for at gemme aktiviteten.


Bemærk!

Som standard markeres hver telefonopkaldsaktivitet, du tilføjer i en postsammenhæng, som fuldført, hvis posten gemmes mindst én gang. Hvis du imidlertid føjer en telefonopkaldsaktivitet til en ikke-gemt post, eller hvis du opretter en ny aktivitet og derefter angiver feltet Angående angående aktiviteten til en anden objektpost, indstilles aktiviteten til en åben tilstand. Du kan klikke på linket Fuldført for at lukke aktiviteten som Fuldført. Linket Fuldført er kun tilgængeligt, når du har gemt sagsposten mindst én gang.


Tilføje en opgave

 1. Åbn den post, du vil føje aktiviten til.

 2. Klik på Aktiviteter midt på siden, og klik derefter på Tilføj opgave.

 3. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.

 4. Feltet Ejer er som standard angivet til den aktuelle bruger. Hvis du vil gentildele opgaven, skal du klikke på opslagsikonet og derefter vælge en anden bruger eller et andet team.

 5. Klik på OK for at gemme opgaven.

Tilføje en mail

Hvis du vil føje en mailaktivitet til en post, skal du først gemme den post, som du føjer aktiviteten til.

 1. Åbn den post, du vil føje aktiviten til.

 2. Midt på siden skal du klikke på Aktiviteter > Flere kommandoer > Mail.

 3. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.

 4. Klik på Gem for at gemme posten.

 5. Hvis du vil føje en vedhæftet fil til mailen, skal du i højre side under Vedhæftede filer klikke på +.

 6. Hvis du vil bruge en skabelon til mailbrødtekst, skal du i maileditoren klikke på Indsæt skabelon og derefter vælge skabelonen.

 7. Hvis du vil vedhæfte en artikel i mailen, skal du i maileditoren klikke på Indsæt artikel og derefter tilføje artiklen.

 8. Klik på Gem.

Tilføje en aftale

Hvis du vil føje en aftaleaktivitet til en post, skal du først gemme den post, som du føjer aktiviteten til.

 1. Åbn den post, du vil føje aktiviten til.

 2. Midt på siden skal du klikke på Aktiviteter > Flere kommandoer > Aftale.

 3. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.

 4. Klik på Gem for at gemme posten.

Tilføj noter

Du kan også nemt tilføje noter i aktivitetsområdet. Og hvis du har den nyeste version af Microsoft Dynamics 365 (online), har du fordelene ved at bruge OneNote til at tage eller gennemse kundenoter fra dine Dynamics 365-poster. Du kan finde flere oplysninger om OneNote under Oprette OneNote-integration i Dynamics 365.

Dette erstatter ikke den aktuelle Noter-funktion, men giver dig en anden måde at få adgang til noter, der er gemt i OneNote.

 1. Åbn den post, du vil føje aktiviten til.

 2. Klik på Noter eller OneNote midt på siden. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Begynd at skrive dine noter i området Noter.

 • I området OneNote skal du vælge en notesbog til dine poster.


  Bemærk!

  Notesbogen gemmes i den tilknyttede SharePoint-mappe for posten. Hvis der er mere end én tilknyttet mappe, oprettes notesbogen i den første mappe. Du kan finde flere oplysninger under Oprette OneNote-integration i Dynamics 365.


Oprette en aktivitet og knytte den til en kunde

Du kan også oprette en aktivitet fra området Aktivitet og derefter knytte den til en kunde- eller supportsag.

 1. Gå til dit arbejdsområde.

 2. Gå til Aktiviteter.

 3. Vælg og tilføj en aktivitet på kommandolinjen.Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.

 4. Brug af feltet Angående på aktivitetsformularen til at knytte den til en kunde- eller supportsag.

Gælder for

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013