Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Tilføje et tidsstyringskontrolelement til formularen Sag til at spore tid i forhold til en serviceaftale

Tilføj tidsstyring i en objektformular for at hjælpe brugere med at måle, hvor lang tid, de har til at udføre en opgave – typisk angivet i en serviceaftale. Tidsstyringskontrolelementet viser først et nedtællingsur for at vise den resterende tid til at fuldføre opgaven.

I en sagsformular kan tidsstyring vise en eller flere af følgende, afhængigt af kundeservicemedarbejderens handlingerne, og hvad du angiver, når du konfigurerer tidsstyringen:

 • Hvis kundeservicemedarbejderen afslutter opgaven inden for den resterende tid, viser kontrolelementet ordet Fuldført.

 • Hvis kundeservicemedarbejderen ikke afslutter opgaven inden for den resterende tid, viser kontrolelementet ordet Udløbet.

 • Når uret tæller ned, ændres farven til gul, når den resterende tid nærmer sig nul. Hvis den resterende tid udløber, viser timeren ordet Udløbet. Timerfarven skifter til rød, og timeren begynder at tælle op for at vise den forløbne tid, siden opgaven skulle have været afsluttet. Denne funktion er valgfrit.

 • Hvis en betingelse medfører, at milepælen annulleres, viser kontrolelementet ordet Annulleret. Denne funktion er valgfrit.

 • Hvis et af de obligatoriske felter i dialogboksen Tidsstyring ikke har en værdi i posten, viser kontrolelementet ordene Ikke angivet.Vigtigt!

 • Instruktionerne i dette emne gælder, hvis du vil tilføje en timer for at registrere tid for feltet dato og klokkeslæt for alle objekter, eller for at registrere tid i forhold til standardserviceaftaler på poster. Hvis du bruger udvidede serviceaftaler og vil føje en timer til formularer, skal du se Føje en timer til formularer for at spore tid i forhold til forbedrede SLA'er.

 • Tidsstyringen er udviklet til visuelt at vise den aktuelle tilstand eller vise resterende eller forløbet tid i forhold til dato og klokkeslæt som angivet i feltet Tidspunkt for fejl i SLA KPI-forekomsten. Den beregner eller holder ikke styr på det tidspunkt, hvor betingelsen Pause er sand.


Tilføje et tidsstyringskontrolelement i formularen Sag

 1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

  Kontrollér din sikkerhedsrolle

 2. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

 3. Klik på Tilpas systemet.

 4. Udvid Objekter i den venstre navigationsrude i løsningsoversigten, udvid objektet Sag, klik på Formularer, og åbn derefter Sag-formulartypen Primær.

  For at tilføje timeren til den interaktive oplevelsesformular, så kundeservicemedarbejderne kan bruge den i den interaktive servicehub, skal du åbne sagsformularen af typen Primær – Interaktiv oplevelse.

 5. Klik på den formular, hvor du vil placere kontrolelementet. Du kan tilføje det hvor som helst, undtagen i formularens sidehoved eller sidefod.

 6. Klik på Timer i gruppen Kontrolelement under fanen Indsæt.

 7. Gør følgende i dialogboksen Tidsstyring:

  1. I afsnittet Generelt skal du skrive et navn og angive en etiket til kontrolelementet.

  2. Under Datakilde, ud for Feltet Tidspunkt for fejl skal du markere feltet for dato og klokkeslæt, der angiver det tidspunkt, hvor en milepæl skal være fuldført. Markér f.eks. feltet Første svar efter.

  3. Ud for Fuldført betingelse skal du markere et felt, der skal bruges til at evaluere succesen af milepælen, og derefter vælge den betingelse, der angiver succes. Markér f.eks. feltet Første svar er sendt , og markér derefter Ja for at angive succeskriterier for metrikken for første svar. Denne indstilling er obligatorisk.

  4. Ud for Fejlbetingelse skal du markere et felt, der skal bruges til at evaluere milepælens fejl, og derefter vælge den betingelse, der angiver fejl. Vælg for eksempel i den første rulleliste IsEscalated. Vælg Ja på den anden rulleliste.

  5. Ud for Advarselsbetingelse skal du angive den betingelse, der får tidsstyringskontrolelementet til at vise en advarsel, når tiden er ved at udløbe. På den første liste ud for Advarselsbetingelse skal du f.eks. vælge SLA-status for første svar. Vælg Nærmer sig Noncompliance på listen til højre. Denne indstilling er valgfri.

  6. Markér et felt til at vurdere, om opfyldelsen af milepælen skal annulleres, ud for Annuller betingelse. Vælg derefter den indstilling, der angiver, at milepælen er annulleret. Denne indstilling er valgfri.

  7. Ud for Pausebetingelse skal du angive den betingelse, der får timeren til midlertidigt at stoppe nedtællingen. Det kan for eksempel være, at du vil have timeren til midlertidigt at afbryde nedtællingen, hver gang sagens status er indstillet til "I venteposition". Så skal du i den første rulleliste vælge Status. Vælg I venteposition på den anden rulleliste.

 8. Klik på OK for at tilføje kontrolelementet til formularen.

Noter

 • Tidsstyringskontrolelementet opdateres ved formularhændelsen OnChange, samt når formularen indlæses.

 • Du kan føje et tidsstyringskontrolelement til en formular baseret på en hvilken som helst posttype (objekt), herunder brugerdefinerede posttyper.

 • Du kan tilføje flere tidsstyringskontrolelementer for forskellige nøgletal (KPI'er).

 • Du kan føje et tidsstyring til enhver primær formular, herunder formularen Primær – interaktiv oplevelse for andre objekter, men tidsstyringer vises ikke i Microsoft Dynamics 365 til tablets.

Gælder for

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013