Microsoft Dynamics
CRM Hjælp og undervisning

Skabeloner til forretningsprocesser for CRM

Besøg Microsoft Dynamics Labs, hvor du kan finde forretningsprocesskabeloner, der kan hjælpe organisationer som din med at følge bedste praksis for almindelige scenarier efter branche. Med disse skabeloner kan du spare tid, da du får et godt udgangspunkt for oprettelse af forretningsprocesser, der passer til den måde, du gør forretninger på. De er udviklet af Microsoft medarbejdere fra Forskning og udvikling, Support, Microsoft Konsulenttjenester og andre team i Microsoft.

Du kan finde flere forretningsprocesskabeloner fra Microsoft Partnere på Microsoft PinPoint.

Inden du kan bruge disse processer, skal du hente dem fra Microsoft Dynamics Marketplace, og derefter importere skabelonen til dit Microsoft Dynamics CRM-system. Mange skabeloner indeholder demonstrationsdata, så du kan eksperimentere dem og se, hvordan de fungerer.

Du kan se, hvordan du importerer business processkabeloner og demodata, under Importere forretningsprocesskabeloner fra Microsoft PinPoint.


Vigtigt!

Bemærk, at disse skabeloner ikke understøttes af Microsoft. Det globale community finder sted på Microsoft Dynamics Marketplace, som er et sted, hvor du kan drøfte og udveksle ideer og spørgsmål.

Når du installerer en løsning eller udgiver tilpasninger, kan der opstå konflikter med den normale systemdrift. Vi anbefaler, at du planlægger en løsningsimport, når det forstyrrer færrest mulige brugere.  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du importerer skabeloner, under Importere, opdatere og eksportere løsninger på TechNet.


Branche

Skabelon til forretningsprocesser

Beskrivelse

Finansielle servicer

Aftale-, onboarding- og firmaplanlægningsproces

Følg bedste praksis gennem hele klientlivscyklussen for nye og eksisterende kunder – fra første dataindsamling og onboarding til firmaplanlægning og løbende proces.

Salgsskabelon for livsforsikringer

Hjælper forsikringsselskaber med at sælge livsforsikringspolicer fra start til slut, herunder fra undersøgende for klienter til tilbud, ansøgning, assurance og udstedelse af police. Hjælper agenter, kundeservicemedarbejdere (CSR'er) og distriktsledere med at registrere oplysninger fra kundeemner, konvertere kundeemner til salgsmuligheder, sende pristilbud og oprette policen. Kundeservicemedarbejdere kan også følge processen for tillægssalg af forsikringsprodukter under kundeserviceopkald. Omfatter ikke demodata.

Kommer snart: Forsikringsskabelon for Ejendoms- og ulykkesforsikringsselskaber (P&C)

Hjælp ejendoms- og ulykkesforsikringsselskaber og forsikringsagenter med at afdække nye salgsmuligheder, strømline salgsprocessen, administrere anmeldelser og betjene kunder mere effektivt.

Kommer snart: Bankfilialskabelon

Administrer og udnyt kundeinteraktion, levér de rigtige produkter og tjenester og strømlin processer på tværs af afdelingen.

Proces for formuepleje

Saml nødvendige oplysninger fra klienter, udarbejd investeringsforslag, og luk transaktioner. Omfatter ikke demodata.

Produktion og distribution

Kommer snart: Skabelon til kvalificering af kundeemner og styring i bilindustrien

Få bedre kundeemnekvalificering og kundepleje for at øge kvaliteten af kundeemner, der overføres fra OEM til forhandler.

Skabelon til håndtering af garantifordringer i bilindustrien

Opnå enklere håndtering af garantifordringer, herunder hentning af vigtige oplysninger fra kunden, oprettelse af arbejdsordrer til reparationer, koordinering af OEM-gennemgang og godkendelse af krav samt indsendelse af den påkrævede dokumentation.

Skabelon til Connected marketing, salg og service

Få vist oplysninger fra en 360-graders visning, træf virkningsfulde beslutninger og agér effektivt på disse beslutninger på tværs af flere industrikanaler (produktion, distribution og detail).

Proces for målretning af salg på nye markeder til produktionsindustrien

Opret målrettede marketingkampagner for produkter, og vedligehold kampagneresponser gennem hele salgscyklussen til levering af en ordre. Vejled sælgere gennem hvert trin, og samarbejd med teknikerne om at oprette prototyper og administrere ændringsordrer.

Serviceopkald – reparations- og returskabelon

Standardiser, hvordan kundeservicemedarbejdere (CSR'er) hjælper kunder med produktrettelser via telefonen, og administrer produktreturneringer, erstatninger og reparationer.

Velgørenhedsorganisationer

Skabelon til administration af bidragydere og frivilligt arbejde i store virksomheder

Administrer bidragyderprocessen under indsamling af bidrag af frivillige.

Kommer snart: Skabelon til administration af bidragydere og frivilligt arbejde til små virksomheder

Administrer og forbedr interaktioner med bidragydere og frivillige ved hjælp af funktionerne i CRM, kombineret med Microsoft Office-programmer.

Professionelle servicer

Skabelon til arrangementsstyring

Planlæg, styr og gennemgå arrangementer. Spore arrangementssteder og sessioner, interne og eksterne teammedlemmer, arrangementspakker og gruppetildelinger. Webportalen håndterer webregistreringer til arrangementer.

Skabelon til firmaer, der arbejder for den amerikanske regering

Hjælper leverandører til den amerikanske regering med at anvende regler for forretningsudvikling, omfang, metoder til vurdering og proaktive risikostyringsprotokoller under forsøg på at vinde de rigtige kontrakter til den rigtige pris.

Skabelon til serviceaftalebooking

Leverer tjenesteydelser til bookingaftaler for at standardisere, hvordan kundeservicemedarbejdere (CSR'er) håndterer booking af aftaler service via telefon. Med denne skabelon kan kundeservicerepræsentanter give kunderne rabatter og særlige serviceydelser, der er baseret på deres profil, under reservation af en serviceaftale.

Skabelon til servicetilbudinnovation og salg

Brug innovationsudfordringer for at udtænke nye ideer til servicetilbud ved hjælp af en CRM-baseret variant af Microsoft Innovation Management Framework. Administrer udvikling og markedsføring af fremragende ideer. Koordiner alle trin i udøvelsesprocessen fra identifikation af salgsmulighed til oprettelse af forslag, vurdering af risici og eskalering til sæt i gang/stop-beslutninger. Udvikl, test og driv ny indtjening og vækstinitiativer.

Skabelon til styring af sport og sportsarrangementer

Beregnet til professionelle sportsteams. Administrer salget af billetter og varer, og hold styr på spillere og teams, herunder skader, talentspejderrapporter, resultater af misbrugstests og kontrakter. Omfatter ikke demodata.

Den offentlige sektor

Borgerserviceskabelon

Administrer indgående anmodninger fra borgerne. Styrende organer på lokalt, regionalt eller statsligt niveau kan prioritere og tildele serviceydelser, estimere tid og omkostninger, og spore forløbet, indtil der foreligger en løsning.

Skabelon til omstilling til valgt medarbejder

Administrer omstillingsteamets rekrutterings- og ansættelsesproces af personale. Fører omstillingsmedarbejdere gennem standardiserede trin og hjælper med at gennemgå, vurdere og undersøge nye ansøgere. Dashboards viser visuelle status for ansøgere, og hvor de er i processen.

Skabelon til tildelingsstyring

Administrer og spor økonomiske tildelinger til enkeltpersoner, virksomheder eller andre offentlige instanser fra ansøgning til tildeling af midler.

Proces for administration af sundhedspleje

Undersøg patienter, rådgiv, og fastlæg opfølgende konsultationer for patienterne. Omfatter ikke demodata.

Skabelon til salg af sygesikringsmodeller

Denne skabelon er udviklet til virksomheder, der sælger sygeforsikringer. Den hjælper sælgere, kundeservicemedarbejdere har og distriktsledere med at indsamle oplysninger fra tilbagemeldinger på kampagner, konvertere kundeemner til salgsmuligheder, sende pristilbud og oprette policer. Kundeservicemedarbejdere kan også følge processen for tillægssalg af forsikringsprodukter under kundeserviceopkald. Omfatter ikke demodata.

Optagelseseksempelproces for højere læreanstalter

Administrer optagelse og tilmelding for potentielle studerende, herunder indsamling af oplysninger om studerende, registrer modtagelsen af ansøgninger og overvågning af ansøgninger under overvejelse. Omfatter ikke demodata.

Kommer snart: Skabelon til administration af patientrelationer

Leverandører i sundhedssektoren kan spore og administrere deres patientengagementslivscyklus. Med en patient datamodel og forretningsprocesser, kan medarbejdere gemme oplysninger om patienter, kommunikere via mail, spore denne kommunikation og konfigurere automatiserede arbejdsprocesser for målrettet kontakt.

Skabelon til sagsstyring i den offentlige sektor

Følg standardiserede trin for at vurdere sager, definere og godkende afhjælpningsplaner, udarbejde administrationsrapporter og sikre, at alle nødvendige aktiviteter er udført for at kunne lukke en sag.

Skabelon til skatte-, tilladelses- og licensoverholdelse

Hold styr på jeres samling af licens- og tilladelsesgebyrer fra virksomheder og borgere.

Detail

Kommer snart: Skabelon til kundeservice i detailvirksomheder

Giver detailorganisationer muligheden for at bruge en script-defineret arbejdsprocesaktivitet under behandling af detailproblemscenarier. Hjælper med at understøtte debitorbehandling i detailvirksomheder og effektivt gennemgå problemer med kundetransaktioner på en struktureret måde, som kan gentages.

Kommer snart: Skabelon til salg til forretningskonti

Brug automatisering af salgsafdelinger til at styre debitorkonti i detailvirksomheder, udvide deres fodspor og sælge nye eller supplerende produkter.

Salgs- og servicemetode

Solution Selling® – kort salgscyklys

Hjælp sælgere gennem en enkel salgscyklus med to eller tre møder med potentielle kunder eller beslutningstagere.

Solution Selling® – strategisk/kompleks salgscyklus

Hjælp sælgere gennem en kompleks salgscyklus med fem møder eller derover med potentielle kunder, beslutningstagere eller sponsorer.

Solution Selling – transaktionscyklus

Hjæp sælgere gennem en nøje fastlagt salgscyklus med ét opkald. Dækker indgående og udgående opkaldsscenarier.

Skabelon til integreret salg og service

Skab krydssalg og mersalg af produkter og serviceydelser gennem din kundeservicekanal. Standardiser, hvordan repræsentanter for kundeservice leverer produkt- og servicetilbud til kunderne baseret på deres interesse og profil, og opretter kundeemner til deres salgsteam.

Skabelon til serviceaftalebooking

Standardiser, hvordan repræsentanter for kundeservice håndterer serviceaftalebookinger. Give kunderne rabatter og specialiserede serviceydelser, der er baseret på deres profil, under bookingprocessen.

Skabelon til servicestyring med berettigelser

Levér differentierede ydelser til kunder baseret på deres berettigelsesniveauer. Denne skabelon indeholder en trinvis visualisering af processen, der skal følges af repræsentanter for kundeservice, og hjælper kundeserviceorganisationer med at levere førsteklasses service til kunderne baseret på deres rettigheder.

Andet

Skabelon til kabel- og telecomservice

Besvar kundeforespørgsler med flere svar, der er relevante og nyttige i konteksten, og som plejer kunderelationen og proaktivt introducerer mersalgs- og krydssalgssamtaler, som giver øget omsætning.

Kommer snart: Skabelon til forbundne enheder (IoT)

Internet of Things (IoT), som gør det muligt at forbinde computerenheder for at levere avanceret computer-kommunikation og -oplysninger, er ved at ændre den måde, organisationer forholder sig til kunder og partnere på. Denne skabelon tager skabelonen til Connected Marketing, salg og service til det næste niveau ved at forbedre den med computernetværksintegration og sætte CRM-brugere i stand til at udnytte computerens data, som sendes proaktivt fra sensorer, til at arbejde med omfattende marketing-, salgs- og kundeservicescenarier.

Portalkunde

Lever portalfunktioner til kunder under sporing og administration af interaktioner. Indeholder generation af kundeemner, serviceplanlægning, sagsstyring, arrangementskalender, produktregistrering, selvbetjent videnbase og indholdsstyring.

Partnerportal til relationsstyring

Distribuer kundeemner og centralt styrede salgsmuligheder på tværs af kanalpartnere.