Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Opret regler til automatisk distribution af sager

Brug ruteregler i Microsoft Dynamics 365 til automatisk at sende sager til de rigtige personer på det rigtige tidspunkt uden manuel indgriben. Du kan også bruge ruteregler til at distribuere sager, som er eskaleret til bestemte køer.


Bemærk!

Denne funktion blev introduceret i opdateringen til CRM Online i foråret 2014 og i CRM 2013 Service Pack 1 (i det lokale miljø).

Er du interesseret i at få denne funktion? Flere oplysninger: Find din Dynamics 365 -administrator eller supportmedarbejder


På denne side:

  Oprette et ruteregelsæt

  Anvende et ruteregelsæt

Oprette et ruteregelsæt

 1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Kundeservicechef, Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

  Når du opretter og aktiverer et ruteregelsæt, oprettes der også en tilsvarende arbejdsproces internt. Uanset hvilken handling du udfører på ruteregelsættet, f.eks. oprettelse eller tildeling af reglen, skal du have rettigheder til at udføre den samme handling på arbejdsprocesser. For at reglen fungerer, skal du have tilstrækkelige rettigheder til at køre en arbejdsproces. Rutineregelsættet anvendes i forbindelse med de rettigheder, som ejeren af ruteregelsættet har.

  Kontrollér din sikkerhedsrolle

 2. Gå til Indstillinger > Servicestyring.

 3. Klik på Ruteregelsæt.

 4. Hvis du vil oprette en ny ruteregel, skal du klikke på Ny.

  Eller:

  Hvis du vil redigere et ruteregelsæt, som du allerede har, skal du klikke på reglen, som er i kladdetilstand, på listen over poster og derefter klikke på Rediger på kommandolinjen.

 5. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.

 6. Når du har angivet oplysninger i alle de påkrævede felter, skal du klikke på Gem.

 7. I sektionen Regelelementer skal du klikke på knappen Tilføj regelelement+ for at angive betingelser for routing af sager i en kø.

  Du kan tilføje flere betingelser her og arrangere dem i den ønskede rækkefølge. Regelelementerne køres i den samme rækkefølge. Så snart et gældende regelelement (baseret på If-betingelserne) anvendes på sagen, køres de andre regelelementer ikke på sagen.

  1. Angiv et beskrivende navn for regelelementet i formularen Regelelement.

  2. Angiv betingelserne for, hvordan sagen skal distribueres, i sektionen If-betingelser under Regelkriterier.

   Hvis du f.eks. vil distribuere alle sager, der har feltet Er eskaleret angivet til Ja til køen Understøttelse af niveau 2, skal du angive betingelserne, sådan som det er vist her:

  3. Under Then-betingelser skal du angive, hvilken kø sagerne skal sendes til, eller den bruger eller det team, som sagerne skal tildeles, hvis betingelserne i sektionen If-betingelser er opfyldt.


  Tip!

  Hvis du vil gruppere betingelser i kriterierne, skal du bruge indstillingerne Gruppe OG eller Gruppe ELLER.


 8. Klik på Gem og luk.

 9. I posten Ruteregelsæt skal du klikke på Aktivér, så regelsættet anvendes på de sager, der opfylder betingelserne i reglen.


Bemærk!

 • Der kan kun være ét ruteregelsæt aktivt ad gangen. Hvis du forsøger at aktivere en anden regel, når én regel allerede er aktiveret, deaktiveres den aktuelt aktive regel. Du kan kun aktivere eller deaktivere de regler, du ejer.

 • Du kan ikke redigere et aktivt ruteregelsæt. Derfor, hvis du importerer en løsning, der omfatter en aktiv ruteregel, der er angivet i en organisation, hvor reglen allerede findes med det samme id, mislykkes importen af løsningen.


Anvende et ruteregelsæt

Et aktivt ruteregelsæt gælder automatisk for alle sager, der er oprettet automatisk.

Hvis du vil anvende reglen manuelt på eksisterende eller manuelt oprettede sager, skal du markere de sager på listen over sager, som du vil distribuere vha. denne regel, og derefter skal du klikke på Anvend ruteregel på kommandolinjen.


Bemærk!

Hvis du importerer masseposter, og du ikke ønsker, at rutereglerne skal gælde for de sager, som du importerer, skal du tilføje kolonnen "Distribuer sag" i dit regneark og tilføje værdien "Nej" for alle de sager, som du ikke ønsker at distribuere.


Gælder for

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013