Microsoft Dynamics CRM Hjælp og undervisning
Microsoft Dynamics
CRM Hjælp og undervisning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjælp og undervisning

Tilpasse og organisere rapporter

Analyser data i Microsoft Dynamics CRM ved brug af rapporter. Microsoft Dynamics CRM indeholder standardrapporter til mange almindelige forretningsbehov. De fleste organisationer tilpasser dog standardrapporterne og tilføjer brugerdefinerede rapporter efter behov.

Ejerskab af rapporter

Systemrapporter er tilgængelige for alle brugere. Enkelte brugere, der ejer rapporter, kan dele dem med bestemte kolleger eller grupper, eller de kan gøre rapporterne tilgængelige for organisationen, så alle brugere kan anvende dem.

Rapporttyper

I Microsoft Dynamics CRM understøttes to typer af rapporter:

 • Microsoft SQL Server Reporting Services-rapport. I disse rapporter bruges SQL-forespørgsler og filtrerede visninger til at hente rapportdata. I filtrerede visninger begrænses dataene til dem, der er tilgængelige for sikkerhedsrollen for den person, der kører rapporten. Alle de standardrapporter, der leveres sammen med Microsoft Dynamics CRM, er SQL-baserede rapporter.

  Du kan ikke få adgang til filtrerede visninger i Microsoft Dynamics CRM Online, da adgang til SQL-databasen ikke understøttes. Men hvis du har et Microsoft Dynamics CRM Online-abonnement, kan du bruge Fetch-baserede rapporter til brugerdefineret rapportering.

 • Fetch-baseret Reporting Services-rapport. I disse rapporter bruges FetchXML-forespørgsler, der er beskyttet i Microsoft Dynamics CRM, i stedet for filtrerede visninger til at hente data til rapporter. Rapporter, du opretter ved hjælp af guiden Rapport i Microsoft Dynamics CRM, er Fetch-baserede rapporter.

De andre rapporter kan være:

 • Links til websider

 • Statiske filer

 • Dynamiske Microsoft Office Excel-filer, der læser data fra Microsoft Dynamics CRM-databasen

I forbindelse med de enkelte rapporter kan du redigere følgende egenskaber:

 • Filnavn eller webadresse

 • Vist navn

 • Beskrivelse

 • Oplysninger om, hvor rapporten vises i brugergrænsefladen

Sikring af data i rapporter

Alle rapporter læser Microsoft Dynamics CRM-data fra filtrerede visninger, som filtrerer dataene på baggrund af brugerens sikkerhedsrolle. I rapporter vises kun data, som den person, der kører rapporten, har tilladelse til at se.

Indstillinger for oprettelse af nye rapporter

Brugere med de rette tilladelser kan udføre følgende for at oprette en ny rapport:

 • Føje en fil eller et link til en webside som en rapport.

 • Kør guiden Rapport for at oprette en ny Reporting Services-rapport. Guiden Rapport kan oprette tabel- og diagramrapporter, herunder detaljeadgangsrapporter og øverste N rapporter.

 • Skrive en ny Fetch-baseret Reporting Services-rapport. Hvis du vil udarbejde brugerdefinerede Fetch-baserede rapporter, skal du installere Microsoft Dynamics CRM Report Authoring-udvidelsen. Flere oplysninger: TechNet: Oprette en ny rapport ved hjælp af SQL Server-dataværktøjer.

Indstillinger for ændring af eksisterende rapporter

I forbindelse med eksisterende rapporter kan brugere med de rette tilladelser udføre følgende:

 • Organisere rapporter i kategorier for at styre, hvilke visninger i området Rapporter de enkelte rapporter vises i.

 • Bestemme, hvor en rapport kan ses på brugergrænsefladen, og redigere andre egenskaber for rapporten.

 • Redigere en rapport, der er oprettet med guiden Rapport.

 • Redigere en standardrapport. Hvis du tilpasser Microsoft Dynamics CRM, skal du f.eks. redigere etiketter eller tilføje eller fjerne felter i standardrapporter. Flere oplysninger: TechNet: Rapportskrivningsmiljø med SQL Server-dataværktøjer

 • Redigere standardfilteret for en standardrapport, en rapport, der er oprettet i Guiden Rapport, eller andre Reporting Services-rapporter.

 • Oprette et engangsøjebliksbillede for en Reporting Services-rapport eller planlægge, at en Reporting Services-rapport skal køre med faste intervaller.

 • Dele en personlig rapport med andre brugere eller gøre den tilgængelig for alle i organisationen.

 • Publicere en rapport, så den er tilgængelig til brug sammen med eksterne programmer, f.eks. Microsoft SharePoint eller brugerdefinerede programmer.

Rapporter i løsninger

Rapporterne i Microsoft Dynamics CRM er løsningsorienterede. Hvis en rapport tilføjes som komponent i en løsning, bliver den en enkeltstående softwareenhed, der udvider funktionaliteten og brugergrænsefladen i Microsoft Dynamics CRM. Kun rapporter, der er organisationsejede eller synlige i organisationen, kan føjes til løsninger.


Bemærk!

Hvis du vil finde ud af, om en rapport er synlig i organisationen: På listen over rapporter skal du markere en rapport og klikke eller trykke på Rediger. Se derefter, om Synlig for under fanen Administration er indstillet til Organisation.


Du kan tilføje, importere eller eksportere øjebliksbilleder af rapporter som en del af en løsning. I Microsoft Dynamics CRM betragtes rapporter, underrapporter, rapportkategorier, visningsområder i rapporter og rapportrelaterede posttyper som komponenter i et rapportsæt. Når du importerer en løsningsopdatering uden overskrivning, ignoreres eventuelle opdateringer af en rapport i løsningen, hvis en komponent i rapportsættet er blevet tilpasset.

 
Kunne du bruge disse oplysninger?