Importere firmaer, potentielle kunder eller andre data

Uanset om dine data er gemt i regneark, databaser eller andre systemer, vil du sandsynligvis importere dataene ind i Microsoft Dynamics 365, så du kan holde styr på alle dine kundeoplysninger på ét sted.

Du kan importere alle typer oplysninger som f.eks firmaer, kundeemner eller salgsmuligheder – endda aktiviteter eller sager. (De forskellige typer oplysninger kaldes "posttyper". )


Bemærk!

Importen mislykkes, hvis du bruger en skabelon, du har eksporteret fra Dynamics 365 og har føjet en ny kolonne til den og derefter prøver at importere dataene tilbage til Dynamics 365 (online).Bemærk!

Vil du importere kontakter?Flere oplysninger:  Importere kontakter


Trin 1: Klargør importfilen

Først skal du overføre dine data til en fil.

Kontrollér, at dine data er så fuldstændige og nøjagtige som muligt, når du opretter importfilen. Udfyld eventuelle manglende oplysninger, og kontrollér, at navne og andre oplysninger er stavet korrekt.

Disse filformater understøttes:

 • Kommaseparerede værdier (.csv)

 • Tekst (.txt)

 • Komprimeret (.zip)

 • Excel-regneark 2003 (.xml)

 • Excel-projektmappe (.xlsx)

Den maksimale tilladte filstørrelse for zip-filer er 32 MB. For de andre filformater er den maksimale tilladte filstørrelse 8 MB.


Tip!

Hvis du skal importere en større mængde data, kan du se MSDN: Importere data for at få flere oplysninger.

Du kan tilføje flere importfiler til en enkelt .zip-fil og derefter importere .zip-fil for at overføre alle filerne på én gang. Hvis f.eks. flere sælgere angiver kundeemner fra en messe i forskellige regneark, kan du samle dem i en enkelt .zip-fil og importere dem.

For at få det bedste resultat er det en god ide, at du (eller din Dynamics 365-administrator, hvis det er en anden person) har nogle regler på plads for at reducere eventuelle dubletter, når du importerer dataene (kaldes "regler for registrering af dubletter").Flere oplysninger:  Konfigurere regler for registrering af dubletter for at holde orden i dine data


Trin 2: Kør guiden Importér data

Du bruger guiden Importér data til at importere filen.

 1. Gå til Indstillinger > Datastyring.

 2. Vælg Importer > Importér data.

 3. Gå til den mappe, hvor du har gemt filen med importfilen. Vælg filen, og vælg derefter Åbn. Vælg derefter Næste.


  Tip!

  Du kan kun importere én fil ad gangen. For at hente flere filer skal du køre guiden igen på et senere tidspunkt eller tilføje alle dine importfiler i én zip-fil.


 4. Gennemse filnavnet, og hvis filen er i .xlsx-, .xml-, .csv-, .txt- eller .zip-format, skal du kontrollere, at felt- og dataafgrænsere er korrekte. Vælg derefter Næste.


  Bemærk!

  I de fleste tilfælde kan du acceptere standardafgrænserne.


 5. Vælg, hvordan guiden bestemmer, hvilke felter der skal bruges til dataene.

  • Vælg Standard (automatisk tilknytning), hvis guiden skal fastsætte de tilsvarende felter i Microsoft Dynamics 365 automatisk. Hvis guiden kan finde et felt, har du mulighed for selv at "tilknytte" det.

   – ELLER –

  • Vælg Generiske kontakt- og kontodata, hvis importfilen indeholder kontakter og firmaer (og kontakter er den primære datatype).

   – ELLER –

  • Vælg BCM 2010, hvis importfilen indeholder kontakter fra Microsoft Outlook 2010 med Business Contact Manager.

   – ELLER –

  • Hvis det er muligt for din organisation, skal du vælge en brugerdefineret datatilknytning. (Du kan se dem på listen, hvis de er tilgængelige for dig.)

 6. Vælg Næste.

 7. Hvis du bedt om det, skal du på rullelisten Microsoft Dynamics 365Posttyper vælge den type poster, du importerer, f.eks. Firma eller Kundeemne. Vælg derefter Næste.

 8. For alle posttyper med et beskedikon skal du knytte feltet fra importfilen til et tilsvarende felt i Microsoft Dynamics 365. Rul for at se hele listen. Vælg derefter Næste.

 9. Gennemse oversigten, og vælg derefter Næste.

 10. Vælg flere importindstillinger.

  • Hvis guiden Importér Data skal importere dubletposter under Tillad dubletter, skal du vælge Ja.


   Advarsel!

   I de fleste tilfælde skal du vælge Nej i denne indstilling for at undgå at importere dubletoplysninger.


  • Hvis du vil angive, hvem der ejer de importerede poster, skal du vælge knappen Opslag under Vælg ejer til importerede poster. Vælg Slå flere poster op, skriv personens navn, og vælg derefter Tilføj.


   Bemærk!

   Hvordan bestemmer du, hvem der skal "eje" importerede data? Normalt er ejeren den person, der ansvaret for at udføre en handling på dataene. Eksempel: Hvis importfilen indeholder kontaktpersoner, du har indsamlet på en messe, og du vil tildele en bruger til at følge op på disse kontaktpersoner, skal du vælge den pågældende person som ejer. Hvis du vil tildele en anden end dig selv som ejer af de importerede poster, skal din sikkerhedsrolle omfatter tilladelse til at opretter poster for brugeren. Hvis du ikke har tilstrækkelige tilladelser, tilknytter guiden dig som ejer af de importerede poster som standard.


  • Hvis du vil gemme importindstillingerne, så du kan bruge dem igen, skal du angive et navn til indstillingerne (kaldet en "datatilknytning").

   Næste gang du kører guiden Importér data, får du vist den nye datatilknytning under Brugerdefinerede tilknytninger.

 11. Vælg Send.

 12. For at kontrollere, at guiden er fuldført, skal du vælge Importer og derefter gennemse rapporten. Ellers skal du vælge Udfør.

Gælder for

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013