Navigere i servicekalenderen

I servicekalenderen kan du udføre følgende opgaver og aktiviteter:

 • Få vist organisationens daglige, ugentlige og månedlige tidsplan over aftaler og serviceaktiviteter.

 • Få vist arbejdsplaner og serviceaktivitetsplaner for en række forskellige ressourcer.

 • Oprette nye aftaler og planlægge serviceaktiviteter.

 • Ændre status for en eksisterende serviceaktivitet.

 • Søge efter konflikter i planlægningen.

Du kan ikke tilpasse servicekalenderen eller ændre standardvisningen med programmet. Men du kan bede systemadministratoren om at ændre farverne på tidsblokkene.

 1. Gå til Service > Servicekalender.

 2. Der vises en liste over ressourcer i venstre side af kalenderen i alfabetisk rækkefølge. Hvis du vil have vist ressourcer, aftaler og serviceaktiviteter for nogen i organisationen, skal du vælge Ressource på listen Type og derefter vælge ressourcevisningen på listen Vis.

 3. Hvis du vil søge efter en bestemt ressource, skal du skrive de første bogstaver i det navn, du søger efter, i feltet Søg.

 4. Hvis du vil se oplysningerne om en ressource, aftale eller serviceaktivitet, skal du vælge posten på listen til venstre for kalenderen, og nederst i kalenderen skal du klikke på Zoom under knappen Udvid for at udvide eksempelruden. Du kan også dobbeltklikke på en post for at åbne den.

 5. Ruden Kalender vises i højre side af kalenderen. Den kan vises eller skjules. Hvis du vil skifte dato, skal du klikke på en dato i kalenderen. Brug pilene ud for månedsnavnet for at vælge en anden måned.

 6. Hvis du vil ændre det antal dage, der vises i den lineære kalender, skal du klikke på en af kalenderindstillingerne i ruden Kalender.

 7. Hvis du vil ændre, hvor meget af kalenderen der vises, kan du bruge skalaen Zoom. Vælg at få vist bestemte datointervaller ved hjælp af listerne Fra og Til.

Oversigt over farver og statusser

Aftaler og serviceaktiviteter vises i den lineære kalender som farvede blokke. Flyt musen hen over disse blokke for at se status for aftalen eller serviceaktiviteten.