A video of a doctor in a room with a patient while using HoloLens to speak to a colleague over Teams and display an x-ray in mixed reality

Gør patientbehandling bedre


HoloLens 2 x Healthcare

Giv teams mulighed for at arbejde sikkert og optimere patientbehandlingen, så behandlingstiden kan reduceres. Med HoloLens 2 kan sundhedsmedarbejderne få kontakt til eksterne eksperter og hente patientdata – og de kan se MR-billeder i 3D på behandlingsstedet for at få mere viden end den, de får fra røntgenbilleder.

Oversigt
Guided Tour

Startside for rundvisning

Visse funktioner varierer alt efter markedet

NHS reducerede afdelingsrunder med 30 %

Del din oplevelse med eksterne eksperter, så du får den hjælp, du har brug for til at diagnosticere og til hurtigt at få løst problemer og dokumentere detaljer til fremtidig reference med Dynamics Remote Assist på HoloLens 2.

Arbejd sammen overalt

Samarbejd eksternt med ekspertkolleger i realtid, og få råd og vejledning samt adgang til medicinske notater og patientens røntgenbilleder øjeblikkeligt på behandlingsstedet.

Oplev kollaborativ medicin

Brug VSI HoloMedicine til at samarbejde med andre læger i hele verden som 3D-avatarer i forbindelse med planlægning af operationer og deling af anonymiserede patientdata via en meget sikker platform.

Samarbejd, visualisér og interager med 3D-modeller

Gør den sundhedsfaglige praksis bedre, og skab bedre samarbejde mellem læger og klinikker.

Sheba Medical Center uddannede personale på 20 minutter

Opret selvstyrede instruktioner og arbejdsinstruktioner med Dynamics 365 Guides på HoloLens 2.

Vejledning-på-job

Lær med simulerede, holografiske trinvise instruktioner, uden at der er fageksperter fysisk til stede.

Interaktiv og grundig medicinsk undervisning

Transformér medicinske billeder til 3D-hologrammer, og få perspektiv på din patients anatomi og patologi.

Optimer værdien af undervisning

HoloPatient er en augmented 3D-læringsapplikation, der hjælper medicinstuderende med at vurdere, diagnosticere og behandle reelle sygdomme ved hjælp af holografiske simuleringer af standardiserede patientscenarier.

Uddan og giv patienter og kirurger bedre muligheder

Opnå større patientkomfort og forståelse med Virtual Surgery Intelligence til HoloLens 2.

Opnå større patientforståelse

Engager og undervis patienter ved at gennemgå en 3D-model af deres unikke anatomi og kommende procedure ved hjælp af VSI HoloMedicine.

Visse funktioner varierer alt efter markedet

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dynamics 365 Remote Assist.","id":"dynamics365-remote-assist","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U2Uf?ver=a108","imageAlt":"Tre sundhedsmedarbejdere, der bruger HoloLens 2 til at se på et mixed reality-diagram af et menneskehoved. ","imageHeight":692,"imageWidth":1038,"itemIndex":2,"name":"Dynamics 365 Remote Assist","videoHref":"","content":"<p>Samarbejd eksternt med ekspertkolleger i realtid, og få råd og vejledning samt adgang til medicinske notater og patientens røntgenbilleder øjeblikkeligt på behandlingsstedet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mere om Dynamics 365 Remote Assist.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2181059&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs mere","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Arbejd sammen overalt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"ApoQlar VSI HoloMedicine.","id":"ApoQla-VSI-HoloMedicine","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5BN?ver=ed70","imageAlt":"En læge, der bruger en HoloLens 2-enhed til at se på et medicinsk diagram og tale med to andre personer i mixed reality. ","imageHeight":730,"imageWidth":1293,"itemIndex":3,"name":"ApoQlar VSI HoloMedicine","videoHref":"","content":"<p>Brug VSI HoloMedicine til at samarbejde med andre læger i hele verden som 3D-avatarer i forbindelse med planlægning af operationer og deling af anonymiserede patientdata via en meget sikker platform.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Anmod om en demo fra Apoqlar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192442&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Anmod om en demo","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Læs e-bogen Medicine revitalized, reimagined, renewed.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192443&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs e-bogen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Oplev kollaborativ medicin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Synergiz Harbor.","id":"Synergiz-Harbor","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5BH?ver=f07c","imageAlt":"To sundhedsmedarbejdere, der bruger HoloLens 2-enheder til at se et røntgenbillede i mixed reality.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Synergiz Harbor","videoHref":"","content":"<p>Gør den sundhedsfaglige praksis bedre, og skab bedre samarbejde mellem læger og klinikker.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mere om synergiz harbor.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192444&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs mere","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Læs e-bogen Unleash the power of mixed reality.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192445&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs e-bogen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samarbejd, visualisér og interager med 3D-modeller"}],"arialabel":"Styrke samarbejdet mellem sundhedsteams.","id":"styrk-samarbejdet-mellem-sundhedsteams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Styrke samarbejdet mellem sundhedsteams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOklM","content":"<p>Del din oplevelse med eksterne eksperter, så du får den hjælp, du har brug for til at diagnosticere og til hurtigt at få løst problemer og dokumentere detaljer til fremtidig reference med Dynamics Remote Assist på HoloLens 2.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"NHS reducerede afdelingsrunder med 30 %"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dynamics 365 Guides.","id":"Dynamics-365-Guides","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUXe?ver=7e25","imageAlt":"Tre sundhedsmedarbejdere er iført HoloLens 2-enheder og ser på et mixed reality-diagram af rygsøjlen på et menneske. ","imageHeight":692,"imageWidth":1038,"itemIndex":6,"name":"Dynamics 365 Guides","videoHref":"","content":"<p>Lær med simulerede, holografiske trinvise instruktioner, uden at der er fageksperter fysisk til stede.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mere om Dynamics 365 Guides.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2181054&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs mere","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vejledning-på-job"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"ApoQlar VSI HoloMedicine","id":"ApoQlar-VSI-HoloMedicine","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U2Ub?ver=fabd","imageAlt":"En kirurg iført HoloLens 2, mens han opererer en patient og ser diagrammer i mixed reality. ","imageHeight":730,"imageWidth":1095,"itemIndex":7,"name":"ApoQlar VSI HoloMedicine","videoHref":"","content":"<p>Transformér medicinske billeder til 3D-hologrammer, og få perspektiv på din patients anatomi og patologi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Anmod om en demo fra Apoqlar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192442&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Anmod om en demo","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Læs e-bogen Medicine revitalized, reimagined, renewed.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192443&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs e-bogen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Interaktiv og grundig medicinsk undervisning"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"GigXR HoloPatient","id":"GigXR-HoloPatient","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5BE?ver=7889","imageAlt":"To personer er iført HoloLens 2 og får vist et skelet i mixed reality. ","imageHeight":620,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"GigXR HoloPatient","videoHref":"","content":"<p>HoloPatient er en augmented 3D-læringsapplikation, der hjælper medicinstuderende med at vurdere, diagnosticere og behandle reelle sygdomme ved hjælp af holografiske simuleringer af standardiserede patientscenarier.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær mere om GigXR.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192250&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs mere","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Læs e-bogen om GigXR og transformering af dit læringsmiljø med XR.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192251&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs e-bogen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimer værdien af undervisning"}],"arialabel":"Forbedre klinisk drift.","id":"forbedr-klinisk-drift","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Forbedre klinisk drift","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TQj4","content":"<p>Opret selvstyrede instruktioner og arbejdsinstruktioner med Dynamics 365 Guides på HoloLens 2.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sheba Medical Center uddannede personale på 20 minutter"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"ApoQlar VSI HoloMedicine","id":"ApoQlar-VSI-HoloMedicine","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUX8?ver=fc70","imageAlt":"En læge og en anden sundhedsmedarbejder, der bruger HoloLens 2-enheder til at se på et mixed reality-diagram af et menneskehoved. ","imageHeight":730,"imageWidth":1289,"itemIndex":10,"name":"ApoQlar VSI HoloMedicine","videoHref":"","content":"<p>Engager og undervis patienter ved at gennemgå en 3D-model af deres unikke anatomi og kommende procedure ved hjælp af VSI HoloMedicine.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Anmod om en demo fra Apoqlar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192442&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Anmod om en demo","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Læs e-bogen Medicine revitalized, reimagined, renewed.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2192443&clcid=0x406&culture=da-dk&country=DK","openInNewTab":true,"title":"Læs e-bogen","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opnå større patientforståelse"}],"arialabel":"Skab større patientengagement.","id":"forbedr-patient-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Skab større patientengagement","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U5Cn","content":"<p>Opnå større patientkomfort og forståelse med Virtual Surgery Intelligence til HoloLens 2.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uddan og giv patienter og kirurger bedre muligheder"}],"itemsCount":10}

Sundhedsinstitutioner innoverer med HoloLens 2

Alder Hey Childrens NHS Foundation Trust-white
CAE
CHRU
GE Healthcare
NHS-imperial-college-healthcare
mediview
medlab
Mount_Sinai_hospital

Alt, hvad du skal bruge for at komme i gang med HoloLens 2