Marketingidéer til mindre virksomheder, der gør en forskel

En mand og en kvinde sidder og kigger på en bærbar computer

Alle virksomhedsejere ved, at udarbejdelsen af en forretningsplan – der skitserer dine ydelser, konkurrenceforhold og din finansielle situation – er afgørende for at kunne bane vejen til succes. Men mange glemmer, at udarbejdelsen af en plan til markedsføring af virksomheden er lige så vigtigt. Udover at hjælpe dig med at fokusere på dine modtagere giver den dig adgang til at indskrænke antallet af den uendelige mængde værktøjer og taktikker, du har til rådighed. Desuden vil den sikre, at du bruger den rigtige løsning til din virksomhed og dine modtagere.

Der ligger selvfølgelig arbejde bag udarbejdelsen af en marketingplan – og den kræver indsigt fra dem, der har kendskab til din virksomhed, dine konkurrenter, og hvordan du markedsfører en virksomhed korrekt. Så selvom du driver en enmandsvirksomhed er det vigtigt at søge råd hos konsulenter, mentorer, venner med markedsførings- og annonceringserfaring samt med kendskab til sikre onlineressourcer – fordi du ikke kommer til at operere i et vakuum, og det er heller ikke sådan, man skaber en vellykket virksomhed.

Alt dette kan virke en smule overvældende, men det er ikke så svært, som det lyder. Det kræver kun lidt hjælp fra dine bekendte og nogle simple, lettilgængelige værktøjer, for at du kan udvikle de bedste marketingidéer til din mindre virksomhed, udarbejde en implementeringsplan, så du danner dig et overblik over måden, du vil opnå succes på. Der opstår selvfølgelig ændringer undervejs, men ved at udarbejde en plan og sætte specifikke målsætninger, vil du vide, præcis hvilke justeringer der skal foretages løbende.

Før du går i gang

Selvom udarbejdelsen af en marketingplan er en stærkt individualiseret proces, så omfatter alle skabeloner til en marketingplan den samme type oplysninger. Derfor bør du starte med at arbejde inden for en standardstruktur. Det vil hjælpe dig med at fokusere og forblive organiseret.

 • Situationsanalyse: Definer din virksomhed, dine produkter og ydelser over for dig selv – og din gruppe af eksperter. Sørg for at skitsere din virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler.
 • Målgruppe: Definer din primære målgruppe, samt din sekundære og tertiære. Beskriv dem i forhold til befolkningsgruppe og psykografier (hvem de er, deres livsførelse, hvordan de er som mennesker).
 • Salgsplan: Skitsér, hvordan du vil sælge dine produkter og ydelser (online, i en butik i den fysiske verden, på handelsmesser, osv.), og forklar, hvordan dine kunder foretager deres indkøb.
 • Marketingmålsætninger og handlingsplan: Noter dine marketingmålsætninger ned i grove træk – samt nogle af værktøjerne og taktikkerne, du muligvis vil bruge for at nå dem.
 • Finansiel analyse: Skab et klart billede af din finansielle situation og af, hvor meget af dit budget du kan og/eller potentielt er i stand til bruge på markedsføringen af din virksomhed. (Du skal muligvis inkludere hele dit regnskab som et bilag – så dine nærmeste rådgivere kan se, hvor langt du er kommet, og komme med forslag, om nødvendigt.)

Brainstorming

Når din grundlæggende marketingplan ligger klar, kan (og bør) du tilkalde dine rådgivere med henblik på at forfine den og brainstorme. Giv dem hver en kopi af din marketingplan i grove træk, saml derefter dem alle i ét rum eller på et telefonmøde med henblik på at forfine planen. På dette tidspunkt er alle idéer velkomne – og dine punkter på skabelonen tegner blot udgangspunktet. Tilskynd alle til at ytre sig, og til at sige deres ærlige mening. Se, hvor samtalen fører hen. Efter mødet skal du give alle adgang til et delt digitalt rum, hvor I alle kan fortsætte samarbejdet.

Forfin din plan

Når alle idéer er indsamlet, skal I mødes igen som en gruppe (personligt eller via et delt digitalt rum) for at forfine og definere din plan yderligere. Derefter skal du bruge skabelonen, du har arbejdet på, til at udarbejde et mere formelt dokument, som skal ligge til grund for din mindre virksomheds annonce- og marketingarbejde.

Definering af dine værktøjer og taktikker

Foretag en detaljeret gennemgang af din plan for dig selv – og med dine rådgivere – for at finde de værktøjer og taktikker, der er kritiske for planens gennemførsel. Hvis du bruger traditionelle medier (hvilket ikke alle virksomheder gør), skal du udskille skrevne medier, tv og radio fra din digitale marketingplan og fokusere på hvert område for sig selv.

For traditionelle medier skal du arbejde sammen med dem, som sælger dem, for at forstå, hvordan hvert format kan tilpasses ind i dit budget, og hvordan de kan hjælpe dig med at opfylde dine virksomhedsmålsætninger.

Til forskel fra traditionelle medier udarbejdes digital marketing til mindre virksomheder ofte af virksomhedsejeren eller et meget begrænset antal personer, derfor er udarbejdelsen af en mere detaljeret plan og retningslinjer en vigtig proces. Dette sikrer ikke kun, at dit indhold optimeres i forhold til platformen, som du planlægger at markedsføre på, men vil også hjælpe dig med at holde fokus, udarbejde ensartede meddelelser og tage mere gennemtænkte og vidensbaserede beslutninger. Derfor bør du samarbejde med en ekspert eller rådgiver inden for sociale medier (eller blot gøre, hvad du kan, for at lære de bedste praksisser på egen hånd), og udarbejde en skabelon over aktiver på sociale medier til din virksomhed. Denne skabelon bør opdeles efter platform og omfatte:

 • Målsætninger (for hver platform)
 • Snapshot af "følgere" (kortfattede oplysninger om befolkningsgruppe og psykografiske detaljer i forhold til din målgruppe, så du kan udarbejde meddelelser rettet mod den)
 • Retningslinjer for opslag (opslagslængde, tone, lovkrav osv.)
 • Retningslinjer for links (bestemt af platformen eller af dig)
 • Retningslinjer for billeder (størrelse og billedforhold for at afhjælpe zoom- og beskæringsfejl på visse enheder, nummer i karrusel, lovkrav, osv.)
 • Retningslinjer for video (lovkrav, længde minimum/maksimum osv.)
 • Retningslinjer for deling (definer typerne af oplysninger, du muligvis vil/eller IKKE vil dele om din egen virksomhed eller andre kilder)

Bemærk! Disse retningslinjer kan og bør distribueres til alle, som har adgang til dine sociale medier-konti, og de bør opdateres i takt med at platformene vokser og videreudvikles.

Udarbejd en redaktionel kalender til sociale medier

For at hjælpe dig med yderligere at holde styr på tingene bør din digitale marketingplan også omfatte en redaktionel kalender til sociale medier. Dette kan hjælpe dig med at holde styr på meddelelser baseret på salg, ferier, nationale eller internationale begivenheder, handelsmesser, osv.

Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed og håndterer dine egne sociale medier, så kan du bruge en standardkalender til at holde styr på dine sociale medier-behov. Men hvis du har to eller flere personer, som driver din tilstedeværelse på de sociale medier, så er det bedst at bruge et samarbejdsorienteret arbejdsområde eller en app, som holder alle orienteret om, hvad der er blevet slået op, og hvad der efterfølgende er planlagt. Desuden har mange af disse værktøjer en funktion til at brainstorme om fremtidige opslag og kan hjælpe dig med at samle de bedste idéer fra alle i dit team.

Gennemse dit resultat og optimer

For at sikre, at dine opslag fungerer positivt i forhold til dine målsætninger, skal du sørge for at bruge en rapportskabelon til at samle data, der viser hvert opslags daglige, ugentlige og månedlige resultat. Derved kan du ændre din meddelelsestilgang (og muligvis også din skabelon over dine sociale medier-aktiver) for mere effektivt at nå ud til din målgruppe.

Markedsføringen af din virksomhed er en løbende proces. Din plan vil ændre sig i takt med ændringer af konkurrencesituationen, de økonomiske betingelser og din egen virksomhed. Men du behøver ikke gennemgå hele processen alene. Du har adgang til den rette hjælp til at udarbejde en marketingplan, der baner vejen for succes, med effektive værktøjer og støtte fra din gruppe af rådgivere samt fra gratis ressourcer fra organisationer i dit netværk som f.eks. Small Business Administration og SCORE.

Om forfatteren

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Kom i gang med Microsoft 365

Det er det Office, du kender, plus de værktøjer, som er med til at forbedre samarbejdet, så du kan få mere fra hånden – når som helst og hvor som helst.

Køb nu
Relateret indhold
Grow my business

Forbedret kommunikation i virksomheden skaber vækst

Læs mere
Grow my business

Undgå at miste kontakter: Fire tip til nemt at administrere kontakter

Læs mere
Grow my business

Sådan holder fildeling denne mindre virksomhed kørende i topfart

Læs mere

Vækstcenteret tilbyder ikke professionel rådgivning i skat eller økonomi. Du skal kontakte din egen skatte- eller finansmedarbejder for at drøfte din situation.