Overblik
Guided Tour

Guided Tour

Velkommen til Guiden Kunsten ved teamwork

Brug denne guide til at lære, hvordan du kan forbedre den dynamik, der gør teams i stand til at få succes.

Visse funktioner varierer alt efter markedet

Komplekse udfordringer forudsætter produktivt teamwork

Teamwork er afgørende for at løse de udfordringer, som verden står over for i dag, men teamwork kan også være en udfordring i sig selv. Forskellige perspektiver er afgørende for at opnå fremskridt i et team, men forskellene kan let føre til misforståelser, hvis der opstår usund dynamik.

Betydningen af sund dynamik i teamet

For at opbygge modstandskraft og sætte kursen mod succes skal teams etablere og fremme sund dynamik. Det første skridt er at forstå, hvad disse dynamikker er, og derefter lære at pleje dem i teamet.

Pleje af sund teamdynamik

Når dynamikken plejes, bliver teamet bedre rustet til at håndtere komplekse, uforudsete udfordringer. Dette bidrager til at skabe positive resultater, herunder en sund virksomhedskultur, forbedret beslutningstagen og tilfredse teammedlemmer.

Guiden Kunsten ved teamwork

Guiden Kunsten ved teamwork er skabt til at hjælpe dit team med at forbedre de dynamikker i de menneskelige relationer, der fører til bedre resultater. Den er skabt på viden indsamlet fra en forskelligartet gruppe af ægte teammedlemmer, lige fra topchefer til prisvindende journalister og olympiske atleter til fiskehandlere.

Overblik

Kunsten ved teamwork-frameworket formulerer de hovedelementer, der påvirker teamets dynamik. Dette kan også hjælpe teams med at udnytte deres forskellighed, opbygge tillid og fremme innovationen. Frameworket kan også tilføre ekstra værdi til den bredere organisationskultur uden at forstyrre de igangværende teamprocesser.

Teamets formål

Et sundt teamwork starter med et klart formål med teamet eller den delte mening, der holder teams fokuserede, tilpassede og mere højtydende og glade.

Kollektiv identitet

Kollektiv identitet er en fælles følelse af tilhørsforhold, der skaber samhørighed og hjælper teammedlemmerne med at arbejde sammen som en helhed.

Bevidsthed og inklusion

Bevidsthed og inklusion er en forståelse af os selv og andre, der gør det muligt for teams at navigere i dynamikkerne i de menneskelige relationer og fremme inklusion.

Tillid og sårbarhed

Tillid og sårbarhed er de bestanddele af den følelsesmæssige sikkerhed, der giver risikovillighed i de menneskelige relationer i teams.

Konstruktive spændinger

Konstruktive spændinger er den produktive kraft, der opstår, når et team udnytter sine forskelle.

Overblik

Hvert kerneelement har tankevækkere til den, som er klar til at dykke ned i det, og en facilitatorguide til den, der vil at tage det med ind i sit team. Disse aktiviteter er skabt til at forbedre de dynamikker i de menneskelige relationer, der er afgørende for et teams evne til at trives sammen.

Tid og indsats

Nogle af aktiviteterne tager blot fem minutter, mens andre kræver halvanden time. Når du fordyber dig i dem, er kravene til tid og indsats angivet, så du bedre kan finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der skal til.

Tankevækkere

Klar til at gå i gang? Tankevækkere er aktiviteter, du kan prøve på egen hånd eller sammen med dit team. De hjælper dig med at opbygge din egen forståelse for kunsten ved teamwork og giver en hurtig indføring i tankegangene og perspektiverne i fremragende teaming.

Facilitatorguide

Klar til at fordybe dig? Facilitatorguiden hjælper dig med at lette diskussioner i teamet, som bidrager til at aktivere ny adfærd og nye mønstre i teamet. Facilitatorguiden indeholder mange af de samme aktiviteter som tankevækkerne, men den indbyder til at gå skridtet videre sammen med hele dit team.

Er teamet klar? Lad os komme i gang!

Nu hvor du forstår vigtigheden af produktivt teamwork, kan du begynde at arbejde med hovedelementerne. Denne onlineguide er udarbejdet, så du kan følge vores anbefalede sti fra begyndelsen eller gå til et emne, der interesserer dig, og starte der.

Velkommen til teamets formål

I dette afsnit vil du lære om den vigtige rolle, teamets formål spiller i de mest succesfulde teams. Aktiviteterne vil hjælpe dit team med at identificere, artikulere og forpligte sig selv til et fælles formål med teamet.

Definition af teamets formål

Et klart formål med teamet er grundlaget for produktive teams og samtidig det bedste sted for et team at rette den indledende indsats imod.

En bestræbelse, ikke et måleværktøj

Ikke så meget: "Her er den effekt, vi kan opnå på vores KPI’er og på bundlinjen".

Mere: "Her er den effekt, vi gerne vil have ude i verden."

En kollektiv øvelse, ikke et ledelsesmandat

Mere: "Hvem er vi? Hvorfor er det her vigtigt? Lad os kollektivt og iterativt tænke over den effekt, vi gerne vil have som team."

Ikke så meget: Leder: "Hør alle sammen, her er vores nye formål."

Fælles mål

Fælles mål er de diskrete, opnåelige milepæle, som et team stræber efter, og som er trinbræt op mod teamets formål. For et team kunne et af de fælles mål være at indgå aftaler med 500 nye detailhandlere for at nå vækstmålene.

Teamets formål giver tilpasning og klarhed

Når teamets formål er tydeligt, accepteret af alle og dybtfølt, vil hvert teammedlem få en følelse af selvstændighed og handlekraft til at træffe beslutninger og handle på egen hånd, velvidende at teamet som helhed vil være tilpasset. Dette hjælper teamet med at forblive fokuseret, mere højtydende og gladere.

Teamets formål driver den kollektive indsats

Jen Flanz er Executive Producer på The Daily Show with Trevor Noa. Hun er leder for et team af forfattere med meget forskellige talenter, hvis formål er at lave det bedst mulige show hver aften, selv om det betyder, at de må ofre deres individuelle bidrag.

Teamets formål på Pike Place Fish Market

Taho er en fiskehandler på Pike Place Fish Market i Seattle, Washington, som er ligeså kendt for sit underholdende personale som sit friske fisk og skaldyr.  Selvom Tahos teams officielle job er at sælge fisk, er det noget andet, der får dem ud af sengen i morgenen: "Når man bidrager til noget, der er større end en selv – f.eks. at gøre folk glade – er det motiverende, fordi man gør det med et større formål," siger Taho.

 

Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her

 

Hvad der sker, hvis teamet ikke har et formål

Hvis teamet ikke har et tydeligt formål, får det svært ved at formulere, hvor det samlet set er på vej hen, hvilket vil påvirke teamets evne til at nå lang- og kortsigtede mål. Teammedlemmerne vil blive utilpassede, ufokuserede og fragmenterede.

Udforsk teamet formål

De følgende tankevækkere giver dig mulighed for at forestille dig, hvad dit teams formål kunne være, og inspirerer dit team til at skabe et sammen. Dette tager ca. 20 minutter. Derefter skal du introducere disse koncepter for dit team og skabe tilpasning.

 

Download tankevækkerne

Aktiver teamets formål sammen med dit team

De følgende aktiviteter er beregnet til at hjælpe dit team med at identificere, formulere og forpligte sig selv til et fælles formål med teamet.

 

Download facilitatorguiden

Se, hvordan teamets formål giver styrke til dit team

Når disse aktiviteter er gennemført, burde dit team være fokuseret på jeres fælles mål og være mere højtydende og gladere. Fortsæt aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.

Teamets formål i aktion i Microsoft Teams

Højtydende teams har et tydeligt formål. Microsoft Teams er designet til at hjælpe dem med at forblive tilpassede.

Velkommen til kollektiv identitet

I dette afsnit vil du lære om den vigtige rolle, som kollektiv identitet spiller i de mest succesfulde teams. Aktiviteterne skal hjælpe dit team med at tilpasse sig fælles værdier, indgå aftaler, der løbende bliver revideret, knytte bånd gennem fælles oplevelser og praktisere ritualer, der er unikke for jer.

Definition af en kollektiv identitet

Kollektiv identitet er en fælles følelse af tilhørsforhold, der skaber samhørighed og hjælper et team med at arbejde sammen som en helhed. Det kan også øge teamets evne til at danne konstruktive spændinger.

Værdier og aftaler

Kollektiv identitet handler om at skabe oplevelser, der afspejler teamets fælles værdier og aftaler.

Tilpasning, ikke indordning

Mere: At have et fælles værdisæt, som teamet tilstræber at overholde.
Ikke så meget: Give mandat til bestemte adfærdsmønstre.

Ritualer, ikke møder

Mere: "Efter vores ugentlige stående møde, så lad os gå rundt og tale om én inspirerende ting fra denne weekend."
Ikke så meget: "Efter vores ugentlige stående møde, så lad os mødes ligesom marketingteamet og gennemgå mere specifikke nyheder."

Vigtigste bestanddele

Et team danner en kollektiv identitet ved at tilpasse sig fælles værdier, indgå aftaler, der løbende bliver revideret, knytte bånd gennem fælles oplevelser og praktisere ritualer, der er unikke for teamet. Et team med en stærk følelse af kollektiv identitet har en fælles følelse af tilhørsforhold, der skaber samhørighed og hjælper teamet med at arbejde sammen som en helhed.

Fælles værdier

De fælles værdier er de overbevisninger og holdninger, som et team definerer som værende nødvendige for teamets succes. Et eksempel på fælles værdier i et team kunne være: "at omfavne tvetydighed" eller "at give andre succes". Når et team formulerer fælles værdier, bringes de til live gennem hverdagens adfærd.

Aftaler

Aftaler er de håndgribelige manifestationer af teamets værdier, som man er blevet enige om. Aftaler kan vise sig i dit team som daglige start- og sluttider eller aftalte metoder til at give feedback.

Ritualer

Ritualer er de gentagne adfærdsmønstre og aktiviteter, der styrker både formelle og uformelle aftaler. Et ritual kan være så simpelt som at tage ud at spise som team om mandagen, at have et kampråb eller at lave en kreativ øvelse sammen hver morgen.

Skaber samhørighed, så teamet kan arbejde som en helhed

Et team med en stærk følelse af kollektiv identitet har en fælles følelse af tilhørsforhold, der skaber samhørighed og hjælper teamet med at arbejde sammen som en helhed.

En værdibaseret vejviser

Caryl Stern er President og CEO for UNICEF USA. Hendes team er blevet enige om et sæt værdier, der fungerer som en vejviser, der gør teammedlemmerne ansvarlige over for hinanden og det vigtige arbejde, de udfører.

Aftaler om livet på Mars

Før Kellie Gerardis team af astronauter blev sat ned i et afsides område af Utahs ørken, der minder meget om overfladen på Mars, brugte hun og hendes teammedlemmer timevis på videomøder for at diskutere vigtige aftaler, som de ville overholde gennem deres rumsimulation. Dette var blot én af de måder, hvorpå teamet dannede en stærk kollektiv identitet, som var afgørende for at fuldføre deres mission.

 

Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her

Hvad der sker, hvis teamet ikke har en kollektiv identitet

Hvis teamet ikke har en kollektiv identitet, mangler det en følelse af bevidsthed, som hjælper teammedlemmerne med at knytte bånd som en samlet enhed. Dette kan skabe afstand mellem teammedlemmerne, hvilket kan demotivere dem fra at deltage fuld ud.

Udforsk kollektiv identitet

Udforsk de styrker og det unikke perspektiv du bidrager med til teamet. Dette kan inspirere dit team til at skabe en kollektiv identitet i fællesskab. Gør dig klar til lidt selvrefleksion!

 

Download tankevækkerne

Aktiver den kollektive identitet med dit team

De følgende aktiviteter er beregnet til at hjælpe dit team med at tilpasse sig fælles værdier, indgå aftaler, der løbende bliver revideret, knytte bånd gennem fælles oplevelser og praktisere ritualer, der er unikke for jer.

 

Download facilitatorguiden

Se, hvordan en kollektiv identitet styrker dit team

Når aktiviteterne vedrørende kollektiv identitet er afsluttede, burde dit team være afklaret omkring roller og ansvarsområder, samt tættere knyttet sammen og forpligtet til det samme værdisæt. Fortsæt med at udføre aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.

Velkommen til bevidsthed og inklusion

I dette afsnit vil du lære om den vigtige rolle, bevidsthed og inklusion spiller i de mest succesfulde teams. Disse aktiviteter skal bidrage til at øge dit teams følelse af bevidsthed og dermed fremme en inkluderende kultur, hvor teammedlemmerne nemmere kan finde rundt i dynamikkerne i de menneskelige relationer.

Definition af bevidsthed og inklusion

Bevidsthed og inklusion giver en forståelse af os selv og andre, der giver teams mulighed for at navigere i dynamikkerne i de menneskelige relationer. Definition af bevidsthed og inklusion kan også øge teamets evne til at skabe konstruktive spændinger.

Respekt for forskellighed, ikke udligning

Mere: At være opmærksom på forskellige behov og præferencer.

Ikke så meget: At forlange en bestemt måde at arbejde på.

Forstå dine egne behov

Mere: "Her er de betingelser, som gør mig i stand til at bidrage til teamet."
Ikke så meget: "Sådan er du nødt til at arbejde sammen med mig." 

Vigtigste bestanddele

Der er tre niveauer af bevidsthed. Når teamet får en øget følelse af bevidsthed, fremmer det en inkluderende kultur, hvor teammedlemmerne nemmere kan finde rundt i dynamikkerne i de menneskelige relationer.

Selvbevidsthed

Selvbevidsthed er evnen til både at genkende sine egne følelser og at forstå, hvad de kan skyldes. Jo mere bevidste vi er om årsagen til vores følelser, jo bedre vi kan reagere på en produktiv måde og bede om det, vi har brug for.

Sambevidsthed

Sambevidsthed er evnen til at fornemme andres følelser og anerkende den effekt, ens handlinger har på andre; det er første del af at være empatisk. Hvis man f.eks. ved, at et teammedlem ikke kan fokusere, når der spilles høj musik, kan man udøve sambevidsthed ved at beholde hovedtelefonerne på.

Situationsfornemmelse

Situationsfornemmelse er at tage højde for ikke bare dig selv og dine teammedlemmer, men også den kontekst, I befinder jer i. Hvis det f.eks. er nødvendigt at have en samtale med et andet teammedlem om manglende resultater, er det sandsynligvis bedst at holde samtalen i enrum for ikke at afspore resten af teamet.

Hjælpe teams med at navigere i dynamikkerne i de menneskelige relationer

Når et team får en øget følelse af bevidsthed, fremmer det en inkluderende kultur, hvor teammedlemmerne nemmere kan finde rundt i dynamikkerne i de menneskelige relationer.

De bedste teams er tilpasningsdygtige og engagerede

Shane Snow er forfatter til "Dream Teams". De bedste teams, han nogensinde har været en del af, er dem der har en dyb følelse af bevidsthed, hvor den inkluderende kultur opfordrer teammedlemmerne til at vise deres sande jeg og at være tilpasningsdygtige.

At tale om følelser i vildmarken

Da Alex Grishaver havde svært ved at lede et redningsaktionsuddannelsesteam pga. træthed, trak han på sine erfaringer fra uddannelse i følelsesmæssig bevidsthed og bad en kollega om at overtage i stedet for at mase sig igennem det. At kunne identificere, hvad han følte, og derefter fortælle det til sit team, bidrog til at holde dem alle i sikkerhed.

 

Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her

Hvad der sker, hvis der ikke er bevidsthed og inklusion

Når teams mangler en fornemmelse af bevidsthed og inklusion, kan medlemmerne blive indelukkede og uempatiske og få svært ved at navigere i de indbyrdes gnidninger.

Udforsk bevidsthed og inklusion

Reflekter over de forhold, som giver dig succes i arbejdet. Ved at tage dette med til dit team kan du inspirere dem til at lære om hvert teammedlems individuelle behov og præferencer og overveje, hvordan man bedst kan støtte hinanden.

 

Download tankevækkerne

Aktiver bevidsthed og inklusion med dit team

De følgende aktiviteter har til formål at hjælpe teamet med at forstå og værdsætte hinandens behov, og de opmuntrer til proaktivt at lede efter muligheder for at engagere hinanden og byde velkommen til nye perspektiver.

 

Download facilitatorguiden

Se, hvordan bevidsthed og inklusion styrker dit team

Når disse aktiviteter er udført, burde dit team have en større følelse af bevidsthed og forståelse for de individuelle behov, præferencer og arbejdsmåder, der gør hver enkelt person i stand til at opnå succes. Fortsæt med at udføre aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.

Bevidsthed og inklusion i aktion i Microsoft Teams

Folk i teams med sunde dynamikker er bevidste om sig selv og andre. Microsoft Teams hjælper med at sikre, at alle bliver hørt.

Velkommen til tillid og sårbarhed

I dette afsnit vil du lære om de vigtige roller, som tillid og sårbarhed spiller i de mest succesfulde teams. Aktiviteterne skal hjælpe dit team med at skabe en stærk følelse af psykologisk tryghed. Teammedlemmer, der føler sig trygge, er bedre i stand til at tage risici i de menneskelige relationer. Dette giver dem mulighed for at inddrage hele deres personlighed i arbejdet, hvilket igen giver grobund for, at innovative ideer kan blomstre.

Definition af tillid og sårbarhed

Tillid og sårbarhed er de bestanddele af den følelsesmæssige sikkerhed, der giver risikovillighed i de menneskelige relationer i teams. De kan også forbedre deres evne til at skabe konstruktive spændinger.

Tillid skal fortjenes over tid

Mere: Møde dine teammedlemmer, hvor de er, for at opbygge et forhold.
Ikke så meget: Gå i dybden på første dag.

Sårbarhed er åbenhed, ikke at føle sig udstillet

Mere: Del det, du er tryg ved at dele.
Ikke så meget: Del hver eneste detalje i dit liv.

Vigtigste bestanddele

Den gode cirkel af tillid og sårbarhed skaber psykologisk tryghed i et team. Teammedlemmer, der føler sig trygge, kan bedre tage risici i forhold til de menneskelige relationer. Dette giver dem mulighed for at inddrage hele deres personlighed i arbejdet, hvilket igen giver grobund for, at innovative ideer kan blomstre.

Tillid

Tillid er at vide, at man kan være sårbar over for nogen uden at blive ydmyget eller såret. Når et team for eksempel viser en uforbeholden støtte til et teammedlem, som kæmper med et personligt traume, får dette teammedlem en dybere tillid til teamet.

Sårbarhed

Sårbarhed er at gå ind i situationer, der indebærer risici og følelsesmæssig eksponering. For eksempel kan et teammedlem udvise sårbarhed ved at betro sig til sit team om et personligt traume, som vedkommende kæmper med.

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed findes i rum, hvor den enkelte er modig og føler sig tryg ved at dele sine meninger og ideer uden frygt for repressalier, fordømmelse eller fjendtlighed. Psykologisk tryghed skabes gennem en god cirkel af tillid og sårbarhed.

Opbygger tillid, så teammedlemmerne føler sig trygge ved at tage risici

Når teams etablerer tillid og giver hinanden lov til at være sårbare, føler alle sig sikrere og mere trygge ved at løbe risici til gode for teamet.

Giv teammedlemmerne licens til at udtrykke sig

Fernando Garcia er Co-Creative Direktor i Oscar De La Renta. Hans team skaber sine bedste værker, når designerne føler sig trygge ved at bidrage med deres vildeste og vanvittigste ideer. Dette sker kun, når man har en stærk følelse af psykologisk tryghed, som etableres gennem praktisering af en kontinuerlig god cirkel af sårbarhed og tillid.

Et frirum til at gøre fejltagelser

På det medicinske simulationscenter INOVA er de interne læger uddannede i at håndtere livstruende krisesituationer. Maybelle Kou, programchefen, mener, at det er vigtigt for læger at lære i et miljø, hvor de kan begå fejl uden frygt for repressalier, fordi hun mener, at den bedste måde at lære på er uden frygt. Hun får også tidligere læger til at tale med de interne læger og dele sårbare øjeblikke om tilfælde, hvor de har begået fejl. 

 

Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her

Hvad der sker, hvis der ikke er tillid og sårbarhed

Et team, der mangler en konstant cyklus af tillid og sårbarhed, er ude af stand til fuldt ud at udnytte potentialet i sine teammedlemmer. Når teammedlemmerne ikke føler sig trygge ved at dele meninger pga. frygt for fordømmelse eller fjendtlighed, afholder de sig fra at deltage fuldt ud, hvilket har negativ indflydelse på kvaliteten af teamets fælles arbejde.

Udforsk tillid og sårbarhed

Reflekter over de betingelser, der hjælper dig med at opbygge tillid og blive mere sårbar på arbejdspladsen. Når du er færdig, kan du dele disse med dit team for at bidrage til at opbygge følelsesmæssig sikkerhed og skabe risikovillighed i de menneskelige relationer.

 

Download tankevækkere

Skab tillid og sårbarhed i dit team

De følgende aktiviteter har til formål at hjælpe teamet med at skabe følelsesmæssig tryghed gennem opbygning af tillid og øjeblikke af sårbarhed.

 

Download facilitatorguiden

Se, hvordan tillid og sårbarhed giver styrke til dit team

Når disse aktiviteter er gennemført, skulle dit team gerne opnå en stærk følelse af psykologisk sikkerhed, hvilket gør teammedlemmerne i stand til at tage større risici i de menneskelige relationer og tage hele deres personlighed med i arbejdet. Fortsæt med at udføre aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.

Velkommen til konstruktive spændinger

I dette afsnit vil du lære om den vigtige rolle, som konstruktive spændinger spiller i de mest succesfulde teams. Aktiviteterne skal hjælpe dit team med at udnytte de sunde gruppedynamikker, der er etableret i de foregående afsnit, til at gøre spændingerne til en konstruktiv kraft.

Definition af konstruktive spændinger

Konstruktive spændinger er den produktive kraft, der opstår, når et team udnytter sine forskelle. De opstår, når de andre vigtige teamdynamikker – teamets formål, kollektiv identitet, bevidsthed og inklusion samt tillid og sårbarhed – plejes og er i balance.

Spændinger som en produktiv kraft

Spændinger er... tja, et spændende emne. Men de kan også være en produktiv vej til at skubbe til dit teams tankegang og udvide deres horisont. De mest effektive teams forstår at udnytte eventuelle spændinger til at udvikle sig sammen som et team.

At tænke anderledes, ikke at have forskellige meninger

Mere: At være respektfuldt uenig med de andre teammedlemmer om et emne.
Ikke så meget: Ubønhørligt at skubbe dit eget perspektiv frem.

Afbødning, ikke forstyrrelse

Mere: At genkende et øjebliks spænding og bruge værktøjer til at løse det.
Ikke så meget: At reagere på et øjebliks spænding med vrede eller aggression.

Vigtigste bestanddele

Forskellige perspektiver skaber spændinger. Disse spændinger bliver en destruktiv kraft i teams med usunde dynamikker. Men når spændingen udnyttes ved at fremelske sund gruppedynamik, bliver den en konstruktiv kraft, der fører til innovative ideer.

Alsidige perspektiver

Alsidige perspektiver er, når de udnyttes korrekt, afgørende for, at der kan ske innovation. Disse perspektiver kan afvige fra mangfoldighed af tanker, baggrund, etnicitet, temperament, rolle, køn, seksualitet og så videre.

Sunde betingelser

Konstruktive spændinger er den produktive kraft, som opstår, når forskellige perspektiver får lov til at blomstre under sunde betingelser. Modsætningen er destruktive spændinger, som er den negative kraft, der opstår, når forskellighed skaber sammenstød under usunde betingelser.

Giver mulighed for innovation og fremskridt

Konstruktive spændinger er en produktiv kraft. Når teammedlemmerne føler sig trygge ved ufortrødent at bidrage med forskelligartede perspektiver og færdigheder, kan teamet skabe innovation og fremskridt på måder, som ikke ville være mulige med en begrænset, ensrettet tankegang.

Udnyttelse af spændinger, inspiration til samhørighed

Da den tidligere konfliktreporter Farnaz Fassihis forskelligartede reporterteam ikke kunne efterlade uroen i Irak-krigen ved døren til deres kontor, måtte hun finde en måde at udnytte spændingen på og inspirere til samhørighed for at bevare teamets fokus på at fuldføre den fælles mission.

Uddannelse gennem favnelse af mangfoldighed

I mange afdelinger af Harvard Business School designer de klassen, så den bliver så forskelligartet som muligt. Man tror på, at studerende med forskellige perspektiver, der udfordrer hinanden, er en af de bedste måder, hvorpå man kan udvide forståelsen af et emne og fremme nye måder at tænke på.

 

Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her

Hvad der sker, hvis der ikke er konstruktive spændinger

Når et team har en usund dynamik, bliver spændingerne til en destruktiv kraft med potentiale til at flå teamet fra hinanden.

Udforsk konstruktive spændinger

Reflekter over de forskellige typer spændinger, der findes i dit team, og årsagerne til dem.

 

Download tankevækkere

Skab konstruktive spændinger i dit team

De følgende aktiviteter er beregnet til at hjælpe dit team med at genkende spændingsøjeblikke, deres oprindelse, samt hvordan man gør dem til en konstruktiv kraft.

 

Download facilitatorguiden

Se, hvordan konstruktive spændinger styrker dit team

Når disse aktiviteter er fuldførte burde dit team kunne udnytte styrken ved konstruktive spændinger til at videreføre arbejdet på en sund og produktiv måde. Fortsæt med at bruge aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.

Konstruktive spændinger i aktion i Microsoft Teams

Når der opstår spændinger i teams med sund dynamik, fører det til større tanker og mere innovation. Microsoft Teams hjælper med at understøtte dette.

 Flere ressourcer til fortsat læring

I dette afsnit finder du ressourcer, der kan hjælpe dig med at dele værktøjspakken med dit team og få mere at vide om Microsoft Teams.

 Hent hele værktøjssættet på ét sted

Kunne du tænke dig at gennemgå alle tankevækkerne eller facilitatorguidene? Hent dem alle i én nem download her. Sæt noget tid af til dig selv eller sammen med dit team, og kom i gang.

 

Download værktøjssæt

 

Lynkursus i Teams

Du har lært om principperne for sund teamdynamik og om, hvordan Microsoft Teams kan hjælpe. Få mere at vide om, hvordan Teams kan hjælpe folk med at arbejde bedre sammen med dette hurtige lynkursus.

 

Tage Microsofts Teams-lynkurset

Få Microsoft Teams gratis

Visse funktioner varierer alt efter markedet

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Etablering af sund dynamik","videoHref":"","content":"<p>For at opbygge modstandskraft og sætte kursen mod succes skal teams etablere og fremme sund dynamik. Det første skridt er at forstå, hvad disse dynamikker er, og derefter lære at pleje dem i teamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Betydningen af sund dynamik i teamet"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Pleje af sund dynamik","videoHref":"","content":"<p>Når dynamikken plejes, bliver teamet bedre rustet til at håndtere komplekse, uforudsete udfordringer. Dette bidrager til at skabe positive resultater, herunder en sund virksomhedskultur, forbedret beslutningstagen og tilfredse teammedlemmer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pleje af sund teamdynamik"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Hjælper teamet bedre","videoHref":"","content":"<p>Guiden Kunsten ved teamwork er skabt til at hjælpe dit team med at forbedre de dynamikker i de menneskelige relationer, der fører til bedre resultater. Den er skabt på viden indsamlet fra en forskelligartet gruppe af ægte teammedlemmer, lige fra topchefer til prisvindende journalister og olympiske atleter til fiskehandlere.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Guiden Kunsten ved teamwork"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"importance-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Vigtigheden af teamwork","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Frameworkoverblik","videoHref":"","content":"<p>Kunsten ved teamwork-frameworket formulerer de hovedelementer, der påvirker teamets dynamik. Dette kan også hjælpe teams med at udnytte deres forskellighed, opbygge tillid og fremme innovationen. Frameworket kan også tilføre ekstra værdi til den bredere organisationskultur uden at forstyrre de igangværende teamprocesser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Overblik"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Teamets formål","videoHref":"","content":"<p>Et sundt teamwork starter med et klart formål med teamet eller den delte mening, der holder teams fokuserede, tilpassede og mere højtydende og glade.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamets formål"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>Kollektiv identitet er en fælles følelse af tilhørsforhold, der skaber samhørighed og hjælper teammedlemmerne med at arbejde sammen som en helhed.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kollektiv identitet"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Bevidsthed og inklusion","videoHref":"","content":"<p>Bevidsthed og inklusion er en forståelse af os selv og andre, der gør det muligt for teams at navigere i dynamikkerne i de menneskelige relationer og fremme inklusion.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bevidsthed og inklusion"},{"order":0,"position":4,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"5","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Tillid og sårbarhed","videoHref":"","content":"<p>Tillid og sårbarhed er de bestanddele af den følelsesmæssige sikkerhed, der giver risikovillighed i de menneskelige relationer i teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tillid og sårbarhed"},{"order":0,"position":5,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"6","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Konstruktive spændinger","videoHref":"","content":"<p>Konstruktive spændinger er den produktive kraft, der opstår, når et team udnytter sine forskelle.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Konstruktive spændinger"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"art-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Frameworket Kunsten ved teamwork","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Aktivitetsoverblik","videoHref":"","content":"<p>Hvert kerneelement har tankevækkere til den, som er klar til at dykke ned i det, og en facilitatorguide til den, der vil at tage det med ind i sit team. Disse aktiviteter er skabt til at forbedre de dynamikker i de menneskelige relationer, der er afgørende for et teams evne til at trives sammen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Overblik"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Tid og indsats","videoHref":"","content":"<p>Nogle af aktiviteterne tager blot fem minutter, mens andre kræver halvanden time. Når du fordyber dig i dem, er kravene til tid og indsats angivet, så du bedre kan finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der skal til.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tid og indsats"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Tankevækkere","videoHref":"","content":"<p>Klar til at gå i gang? Tankevækkere er aktiviteter, du kan prøve på egen hånd eller sammen med dit team. De hjælper dig med at opbygge din egen forståelse for kunsten ved teamwork og giver en hurtig indføring i tankegangene og perspektiverne i fremragende teaming.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tankevækkere"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Facilitatorguide","videoHref":"","content":"<p>Klar til at fordybe dig? Facilitatorguiden hjælper dig med at lette diskussioner i teamet, som bidrager til at aktivere ny adfærd og nye mønstre i teamet. Facilitatorguiden indeholder mange af de samme aktiviteter som tankevækkerne, men den indbyder til at gå skridtet videre sammen med hele dit team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Facilitatorguide"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Kom i gang","videoHref":"","content":"<p>Nu hvor du forstår vigtigheden af produktivt teamwork, kan du begynde at arbejde med hovedelementerne. Denne onlineguide er udarbejdet, så du kan følge vores anbefalede sti fra begyndelsen eller gå til et emne, der interesserer dig, og starte der.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Er teamet klar? Lad os komme i gang!"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"lets-begin","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":18,"name":"Lad os begynde!","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"introduction","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Introduktion","videoHref":"","content":"<p>Teamwork er afgørende for at løse de udfordringer, som verden står over for i dag, men teamwork kan også være en udfordring i sig selv. Forskellige perspektiver er afgørende for at opnå fremskridt i et team, men forskellene kan let føre til misforståelser, hvis der opstår usund dynamik.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Komplekse udfordringer forudsætter produktivt teamwork"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":22,"name":"Definition af teamets formål","videoHref":"","content":"<p>Et klart formål med teamet er grundlaget for produktive teams og samtidig det bedste sted for et team at rette den indledende indsats imod.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definition af teamets formål"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":23,"name":"En bestræbelse","videoHref":"","content":"<p>Ikke så meget: \"Her er den effekt, vi kan opnå på vores KPI’er og på bundlinjen\".</p><p>Mere: \"Her er den effekt, vi gerne vil have ude i verden.\"</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"En bestræbelse, ikke et måleværktøj"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"En kollektiv øvelse","videoHref":"","content":"<p>Mere: \"Hvem er vi? Hvorfor er det her vigtigt? Lad os kollektivt og iterativt tænke over den effekt, vi gerne vil have som team.\"</p><p>Ikke så meget: Leder: \"Hør alle sammen, her er vores nye formål.\"</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"En kollektiv øvelse, ikke et ledelsesmandat"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Hvad det er","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":26,"name":"Fælles mål","videoHref":"","content":"<p>Fælles mål er de diskrete, opnåelige milepæle, som et team stræber efter, og som er trinbræt op mod teamets formål. For et team kunne et af de fælles mål være at indgå aftaler med 500 nye detailhandlere for at nå vækstmålene.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fælles mål"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Vigtigste bestanddele","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":28,"name":"Giver tilpasning og klarhed","videoHref":"","content":"<p>Når teamets formål er tydeligt, accepteret af alle og dybtfølt, vil hvert teammedlem få en følelse af selvstændighed og handlekraft til at træffe beslutninger og handle på egen hånd, velvidende at teamet som helhed vil være tilpasset. Dette hjælper teamet med at forblive fokuseret, mere højtydende og gladere.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamets formål giver tilpasning og klarhed"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Driver kollektiv indsats","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6OH","content":"<p>Jen Flanz er Executive Producer på The Daily Show with Trevor Noa. Hun er leder for et team af forfattere med meget forskellige talenter, hvis formål er at lave det bedst mulige show hver aften, selv om det betyder, at de må ofre deres individuelle bidrag.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamets formål driver den kollektive indsats"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":30,"name":"Giver arbejdet mening","videoHref":"","content":"<p>Taho er en fiskehandler på Pike Place Fish Market i Seattle, Washington, som er ligeså kendt for sit underholdende personale som sit friske fisk og skaldyr. &nbsp;Selvom Tahos teams officielle job er at sælge fisk, er det noget andet, der får dem ud af sengen i morgenen: \"Når man bidrager til noget, der er større end en selv – f.eks. at gøre folk glade – er det motiverende, fordi man gør det med et større formål,\" siger Taho.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her.\">Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamets formål på Pike Place Fish Market"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":31,"name":"Hvad der sker, hvis det ikke er der","videoHref":"","content":"<p>Hvis teamet ikke har et tydeligt formål, får det svært ved at formulere, hvor det samlet set er på vej hen, hvilket vil påvirke teamets evne til at nå lang- og kortsigtede mål. Teammedlemmerne vil blive utilpassede, ufokuserede og fragmenterede.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hvad der sker, hvis teamet ikke har et formål"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":27,"name":"Hvorfor det er vigtigt","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":33,"name":"Tankevækkere","videoHref":"","content":"<p>De følgende tankevækkere giver dig mulighed for at forestille dig, hvad dit teams formål kunne være, og inspirerer dit team til at skabe et sammen. Dette tager ca. 20 minutter. Derefter skal du introducere disse koncepter for dit team og skabe tilpasning.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Download tankevækkerne\">Download tankevækkerne</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udforsk teamet formål"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":34,"name":"Facilitatorguide","videoHref":"","content":"<p>De følgende aktiviteter er beregnet til at hjælpe dit team med at identificere, formulere og forpligte sig selv til et fælles formål med teamet.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Download facilitatorguiden\">Download facilitatorguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktiver teamets formål sammen med dit team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":35,"name":"Sådan lever du med teamets formål","videoHref":"","content":"<p>Når disse aktiviteter er gennemført, burde dit team være fokuseret på jeres fælles mål og være mere højtydende og gladere. Fortsæt aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se, hvordan teamets formål giver styrke til dit team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":32,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":37,"name":"Teamets formål i Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","content":"<p>Højtydende teams har et tydeligt formål. Microsoft Teams er designet til at hjælpe dem med at forblive tilpassede.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamets formål i aktion i Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":36,"name":"I Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"team-purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Teamets formål","videoHref":"","content":"<p>I dette afsnit vil du lære om den vigtige rolle, teamets formål spiller i de mest succesfulde teams. Aktiviteterne vil hjælpe dit team med at identificere, artikulere og forpligte sig selv til et fælles formål med teamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Velkommen til teamets formål"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":40,"name":"Definition af en kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>Kollektiv identitet er en fælles følelse af tilhørsforhold, der skaber samhørighed og hjælper et team med at arbejde sammen som en helhed. Det kan også øge teamets evne til at danne konstruktive spændinger.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definition af en kollektiv identitet"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":41,"name":"Værdier og aftaler","videoHref":"","content":"<p>Kollektiv identitet handler om at skabe oplevelser, der afspejler teamets fælles værdier og aftaler.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Værdier og aftaler"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":42,"name":"Tilpasning","videoHref":"","content":"<p>Mere: At have et fælles værdisæt, som teamet tilstræber at overholde.<br />\nIkke så meget: Give mandat til bestemte adfærdsmønstre.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tilpasning, ikke indordning"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":43,"name":"Ritualer","videoHref":"","content":"<p>Mere: \"Efter vores ugentlige stående møde, så lad os gå rundt og tale om én inspirerende ting fra denne weekend.\"<br />\nIkke så meget: \"Efter vores ugentlige stående møde, så lad os mødes ligesom marketingteamet og gennemgå mere specifikke nyheder.\"</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ritualer, ikke møder"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":39,"name":"Hvad det er","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":45,"name":"Kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>Et team danner en kollektiv identitet ved at tilpasse sig fælles værdier, indgå aftaler, der løbende bliver revideret, knytte bånd gennem fælles oplevelser og praktisere ritualer, der er unikke for teamet. Et team med en stærk følelse af kollektiv identitet har en fælles følelse af tilhørsforhold, der skaber samhørighed og hjælper teamet med at arbejde sammen som en helhed.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vigtigste bestanddele"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":46,"name":"Fælles værdier","videoHref":"","content":"<p>De fælles værdier er de overbevisninger og holdninger, som et team definerer som værende nødvendige for teamets succes. Et eksempel på fælles værdier i et team kunne være: \"at omfavne tvetydighed\" eller \"at give andre succes\". Når et team formulerer fælles værdier, bringes de til live gennem hverdagens adfærd.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fælles værdier"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":47,"name":"Aftaler","videoHref":"","content":"<p>Aftaler er de håndgribelige manifestationer af teamets værdier, som man er blevet enige om. Aftaler kan vise sig i dit team som daglige start- og sluttider eller aftalte metoder til at give feedback.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aftaler"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":48,"name":"Ritualer","videoHref":"","content":"<p>Ritualer er de gentagne adfærdsmønstre og aktiviteter, der styrker både formelle og uformelle aftaler. Et ritual kan være så simpelt som at tage ud at spise som team om mandagen, at have et kampråb eller at lave en kreativ øvelse sammen hver morgen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ritualer"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":44,"name":"Vigtigste bestanddele","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":50,"name":"Skaber samhørighed","videoHref":"","content":"<p>Et team med en stærk følelse af kollektiv identitet har en fælles følelse af tilhørsforhold, der skaber samhørighed og hjælper teamet med at arbejde sammen som en helhed.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skaber samhørighed, så teamet kan arbejde som en helhed"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":51,"name":"Driver kollektiv indsats","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6O2","content":"<p>Caryl Stern er President og CEO for UNICEF USA. Hendes team er blevet enige om et sæt værdier, der fungerer som en vejviser, der gør teammedlemmerne ansvarlige over for hinanden og det vigtige arbejde, de udfører.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"En værdibaseret vejviser"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":52,"name":"Aftaler og ansvarlighed","videoHref":"","content":"<p>Før Kellie Gerardis team af astronauter blev sat ned i et afsides område af Utahs ørken, der minder meget om overfladen på Mars, brugte hun og hendes teammedlemmer timevis på videomøder for at diskutere vigtige aftaler, som de ville overholde gennem deres rumsimulation. Dette var blot én af de måder, hvorpå teamet dannede en stærk kollektiv identitet, som var afgørende for at fuldføre deres mission.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her.\">Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aftaler om livet på Mars"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":53,"name":"Hvad der sker, hvis det ikke er der","videoHref":"","content":"<p>Hvis teamet ikke har en kollektiv identitet, mangler det en følelse af bevidsthed, som hjælper teammedlemmerne med at knytte bånd som en samlet enhed. Dette kan skabe afstand mellem teammedlemmerne, hvilket kan demotivere dem fra at deltage fuld ud.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hvad der sker, hvis teamet ikke har en kollektiv identitet"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":49,"name":"Hvorfor det er vigtigt","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":55,"name":"Tankevækkere","videoHref":"","content":"<p>Udforsk de styrker og det unikke perspektiv du bidrager med til teamet. Dette kan inspirere dit team til at skabe en kollektiv identitet i fællesskab. Gør dig klar til lidt selvrefleksion!</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Download tankevækkerne\">Download tankevækkerne </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udforsk kollektiv identitet"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":56,"name":"Facilitatorguide","videoHref":"","content":"<p>De følgende aktiviteter er beregnet til at hjælpe dit team med at tilpasse sig fælles værdier, indgå aftaler, der løbende bliver revideret, knytte bånd gennem fælles oplevelser og praktisere ritualer, der er unikke for jer.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Download facilitatorguiden\">Download facilitatorguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktiver den kollektive identitet med dit team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":57,"name":"At leve med en kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>Når aktiviteterne vedrørende kollektiv identitet er afsluttede, burde dit team være afklaret omkring roller og ansvarsområder, samt tættere knyttet sammen og forpligtet til det samme værdisæt. Fortsæt med at udføre aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se, hvordan en kollektiv identitet styrker dit team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":54,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"collective-identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":38,"name":"Kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>I dette afsnit vil du lære om den vigtige rolle, som kollektiv identitet spiller i de mest succesfulde teams. Aktiviteterne skal hjælpe dit team med at tilpasse sig fælles værdier, indgå aftaler, der løbende bliver revideret, knytte bånd gennem fælles oplevelser og praktisere ritualer, der er unikke for jer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Velkommen til kollektiv identitet"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":60,"name":"Definition af bevidsthed og inklusion","videoHref":"","content":"<p>Bevidsthed og inklusion giver en forståelse af os selv og andre, der giver teams mulighed for at navigere i dynamikkerne i de menneskelige relationer. Definition af bevidsthed og inklusion kan også øge teamets evne til at skabe konstruktive spændinger.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definition af bevidsthed og inklusion"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":61,"name":"Respekt for forskellighed","videoHref":"","content":"<p>Mere: At være opmærksom på forskellige behov og præferencer.</p><p>Ikke så meget: At forlange en bestemt måde at arbejde på.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Respekt for forskellighed, ikke udligning"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":62,"name":"Forstå dine egne behov","videoHref":"","content":"<p>Mere: \"Her er de betingelser, som gør mig i stand til at bidrage til teamet.\"<br />\nIkke så meget: \"Sådan er du nødt til at arbejde sammen med mig.\"&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forstå dine egne behov"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":59,"name":"Hvad de er","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":64,"name":"Bevidsthed og inklusion","videoHref":"","content":"<p>Der er tre niveauer af bevidsthed. Når teamet får en øget følelse af bevidsthed, fremmer det en inkluderende kultur, hvor teammedlemmerne nemmere kan finde rundt i dynamikkerne i de menneskelige relationer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vigtigste bestanddele"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":65,"name":"Selvbevidsthed","videoHref":"","content":"<p>Selvbevidsthed er evnen til både at genkende sine egne følelser og at forstå, hvad de kan skyldes. Jo mere bevidste vi er om årsagen til vores følelser, jo bedre vi kan reagere på en produktiv måde og bede om det, vi har brug for.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Selvbevidsthed"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":66,"name":"Sambevidsthed","videoHref":"","content":"<p>Sambevidsthed er evnen til at fornemme andres følelser og anerkende den effekt, ens handlinger har på andre; det er første del af at være empatisk. Hvis man f.eks. ved, at et teammedlem ikke kan fokusere, når der spilles høj musik, kan man udøve sambevidsthed ved at beholde hovedtelefonerne på.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sambevidsthed"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":67,"name":"Situationsfornemmelse","videoHref":"","content":"<p>Situationsfornemmelse er at tage højde for ikke bare dig selv og dine teammedlemmer, men også den kontekst, I befinder jer i. Hvis det f.eks. er nødvendigt at have en samtale med et andet teammedlem om manglende resultater, er det sandsynligvis bedst at holde samtalen i enrum for ikke at afspore resten af teamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Situationsfornemmelse"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":63,"name":"Vigtigste bestanddele","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":69,"name":"Hjælp til at navigere i dynamik","videoHref":"","content":"<p>Når et team får en øget følelse af bevidsthed, fremmer det en inkluderende kultur, hvor teammedlemmerne nemmere kan finde rundt i dynamikkerne i de menneskelige relationer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjælpe teams med at navigere i dynamikkerne i de menneskelige relationer"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":70,"name":"Øg tilpasningsevnen og engagementet","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6Oq","content":"<p>Shane Snow er forfatter til \"Dream Teams\". De bedste teams, han nogensinde har været en del af, er dem der har en dyb følelse af bevidsthed, hvor den inkluderende kultur opfordrer teammedlemmerne til at vise deres sande jeg og at være tilpasningsdygtige.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"De bedste teams er tilpasningsdygtige og engagerede"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":71,"name":"Gør kommunikationen bedre","videoHref":"","content":"<p>Da Alex Grishaver havde svært ved at lede et redningsaktionsuddannelsesteam pga. træthed, trak han på sine erfaringer fra uddannelse i følelsesmæssig bevidsthed og bad en kollega om at overtage i stedet for at mase sig igennem det. At kunne identificere, hvad han følte, og derefter fortælle det til sit team, bidrog til at holde dem alle i sikkerhed.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her.\">Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"At tale om følelser i vildmarken"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":72,"name":"Hvad der sker, hvis de ikke er der","videoHref":"","content":"<p>Når teams mangler en fornemmelse af bevidsthed og inklusion, kan medlemmerne blive indelukkede og uempatiske og få svært ved at navigere i de indbyrdes gnidninger.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hvad der sker, hvis der ikke er bevidsthed og inklusion"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":68,"name":"Hvorfor de er vigtige","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":74,"name":"Tankevækkere","videoHref":"","content":"<p>Reflekter over de forhold, som giver dig succes i arbejdet. Ved at tage dette med til dit team kan du inspirere dem til at lære om hvert teammedlems individuelle behov og præferencer og overveje, hvordan man bedst kan støtte hinanden.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Download tankevækkerne\">Download tankevækkerne</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udforsk bevidsthed og inklusion"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":75,"name":"Facilitatorguide","videoHref":"","content":"<p>De følgende aktiviteter har til formål at hjælpe teamet med at forstå og værdsætte hinandens behov, og de opmuntrer til proaktivt at lede efter muligheder for at engagere hinanden og byde velkommen til nye perspektiver.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Download facilitatorguiden\">Download facilitatorguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktiver bevidsthed og inklusion med dit team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":76,"name":"At leve med bevidsthed og inklusion","videoHref":"","content":"<p>Når disse aktiviteter er udført, burde dit team have en større følelse af bevidsthed og forståelse for de individuelle behov, præferencer og arbejdsmåder, der gør hver enkelt person i stand til at opnå succes. Fortsæt med at udføre aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se, hvordan bevidsthed og inklusion styrker dit team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":73,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":78,"name":"Bevidsthed og inklusion i Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L55r","content":"<p>Folk i teams med sunde dynamikker er bevidste om sig selv og andre. Microsoft Teams hjælper med at sikre, at alle bliver hørt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bevidsthed og inklusion i aktion i Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":77,"name":"I Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"awareness-inclusion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":58,"name":"Bevidsthed og inklusion","videoHref":"","content":"<p>I dette afsnit vil du lære om den vigtige rolle, bevidsthed og inklusion spiller i de mest succesfulde teams. Disse aktiviteter skal bidrage til at øge dit teams følelse af bevidsthed og dermed fremme en inkluderende kultur, hvor teammedlemmerne nemmere kan finde rundt i dynamikkerne i de menneskelige relationer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Velkommen til bevidsthed og inklusion"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":81,"name":"Definition af tillid og sårbarhed","videoHref":"","content":"<p>Tillid og sårbarhed er de bestanddele af den følelsesmæssige sikkerhed, der giver risikovillighed i de menneskelige relationer i teams. De kan også forbedre deres evne til at skabe konstruktive spændinger.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definition af tillid og sårbarhed"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":82,"name":"Tillid skal fortjenes","videoHref":"","content":"<p>Mere: Møde dine teammedlemmer, hvor de er, for at opbygge et forhold.<br />\nIkke så meget: Gå i dybden på første dag.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tillid skal fortjenes over tid"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":83,"name":"Sårbarhed er åbenhed","videoHref":"","content":"<p>Mere: Del det, du er tryg ved at dele.<br />\nIkke så meget: Del hver eneste detalje i dit liv.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sårbarhed er åbenhed, ikke at føle sig udstillet"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":80,"name":"Hvad de er","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":85,"name":"Tillid og sårbarhed","videoHref":"","content":"<p>Den gode cirkel af tillid og sårbarhed skaber psykologisk tryghed i et team. Teammedlemmer, der føler sig trygge, kan bedre tage risici i forhold til de menneskelige relationer. Dette giver dem mulighed for at inddrage hele deres personlighed i arbejdet, hvilket igen giver grobund for, at innovative ideer kan blomstre.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vigtigste bestanddele"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":86,"name":"Tillid","videoHref":"","content":"<p>Tillid er at vide, at man kan være sårbar over for nogen uden at blive ydmyget eller såret. Når et team for eksempel viser en uforbeholden støtte til et teammedlem, som kæmper med et personligt traume, får dette teammedlem en dybere tillid til teamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tillid"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":87,"name":"Sårbarhed","videoHref":"","content":"<p>Sårbarhed er at gå ind i situationer, der indebærer risici og følelsesmæssig eksponering. For eksempel kan et teammedlem udvise sårbarhed ved at betro sig til sit team om et personligt traume, som vedkommende kæmper med.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sårbarhed"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":88,"name":"Psykologisk tryghed","videoHref":"","content":"<p>Psykologisk tryghed findes i rum, hvor den enkelte er modig og føler sig tryg ved at dele sine meninger og ideer uden frygt for repressalier, fordømmelse eller fjendtlighed. Psykologisk tryghed skabes gennem en god cirkel af tillid og sårbarhed.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Psykologisk tryghed"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":84,"name":"Vigtigste bestanddele","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":90,"name":"Tillid og sikkerhed","videoHref":"","content":"<p>Når teams etablerer tillid og giver hinanden lov til at være sårbare, føler alle sig sikrere og mere trygge ved at løbe risici til gode for teamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opbygger tillid, så teammedlemmerne føler sig trygge ved at tage risici"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":91,"name":"Selvudtrykkelse","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvC","content":"<p>Fernando Garcia er Co-Creative Direktor i Oscar De La Renta. Hans team skaber sine bedste værker, når designerne føler sig trygge ved at bidrage med deres vildeste og vanvittigste ideer. Dette sker kun, når man har en stærk følelse af psykologisk tryghed, som etableres gennem praktisering af en kontinuerlig god cirkel af sårbarhed og tillid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Giv teammedlemmerne licens til at udtrykke sig"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":92,"name":"Giv plads til læring og deltagelse","videoHref":"","content":"<p>På det medicinske simulationscenter INOVA er de interne læger uddannede i at håndtere livstruende krisesituationer. Maybelle Kou, programchefen, mener, at det er vigtigt for læger at lære i et miljø, hvor de kan begå fejl uden frygt for repressalier, fordi hun mener, at den bedste måde at lære på er uden frygt. Hun får også tidligere læger til at tale med de interne læger og dele sårbare øjeblikke om tilfælde, hvor de har begået fejl.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her.\">Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Et frirum til at gøre fejltagelser"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":93,"name":"Hvad der sker, hvis de ikke er der","videoHref":"","content":"<p>Et team, der mangler en konstant cyklus af tillid og sårbarhed, er ude af stand til fuldt ud at udnytte potentialet i sine teammedlemmer. Når teammedlemmerne ikke føler sig trygge ved at dele meninger pga. frygt for fordømmelse eller fjendtlighed, afholder de sig fra at deltage fuldt ud, hvilket har negativ indflydelse på kvaliteten af teamets fælles arbejde.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hvad der sker, hvis der ikke er tillid og sårbarhed"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":89,"name":"Hvorfor de er vigtige","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":95,"name":"Tankevækkere","videoHref":"","content":"<p>Reflekter over de betingelser, der hjælper dig med at opbygge tillid og blive mere sårbar på arbejdspladsen. Når du er færdig, kan du dele disse med dit team for at bidrage til at opbygge følelsesmæssig sikkerhed og skabe risikovillighed i de menneskelige relationer.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Download tankevækkere\">Download tankevækkere</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udforsk tillid og sårbarhed"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":96,"name":"Facilitatorguide","videoHref":"","content":"<p>De følgende aktiviteter har til formål at hjælpe teamet med at skabe følelsesmæssig tryghed gennem opbygning af tillid og øjeblikke af sårbarhed.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Download facilitatorguiden\">Download facilitatorguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skab tillid og sårbarhed i dit team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":97,"name":"At leve med tillid og sårbarhed","videoHref":"","content":"<p>Når disse aktiviteter er gennemført, skulle dit team gerne opnå en stærk følelse af psykologisk sikkerhed, hvilket gør teammedlemmerne i stand til at tage større risici i de menneskelige relationer og tage hele deres personlighed med i arbejdet. Fortsæt med at udføre aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se, hvordan tillid og sårbarhed giver styrke til dit team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":94,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"trust-vulnerability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":79,"name":"Tillid og sårbarhed","videoHref":"","content":"<p>I dette afsnit vil du lære om de vigtige roller, som tillid og sårbarhed spiller i de mest succesfulde teams. Aktiviteterne skal hjælpe dit team med at skabe en stærk følelse af psykologisk tryghed. Teammedlemmer, der føler sig trygge, er bedre i stand til at tage risici i de menneskelige relationer. Dette giver dem mulighed for at inddrage hele deres personlighed i arbejdet, hvilket igen giver grobund for, at innovative ideer kan blomstre.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Velkommen til tillid og sårbarhed"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":100,"name":"Definition af konstruktive spændinger","videoHref":"","content":"<p>Konstruktive spændinger er den produktive kraft, der opstår, når et team udnytter sine forskelle. De opstår, når de andre vigtige teamdynamikker – teamets formål, kollektiv identitet, bevidsthed og inklusion samt tillid og sårbarhed – plejes og er i balance.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definition af konstruktive spændinger"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":101,"name":"En produktiv kraft","videoHref":"","content":"<p>Spændinger er... tja, et spændende emne. Men de kan også være en produktiv vej til at skubbe til dit teams tankegang og udvide deres horisont. De mest effektive teams forstår at udnytte eventuelle spændinger til at udvikle sig sammen som et team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spændinger som en produktiv kraft"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":102,"name":"At tænke anderledes","videoHref":"","content":"<p>Mere: At være respektfuldt uenig med de andre teammedlemmer om et emne.<br />\nIkke så meget: Ubønhørligt at skubbe dit eget perspektiv frem.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"At tænke anderledes, ikke at have forskellige meninger"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":103,"name":"Afbødning","videoHref":"","content":"<p>Mere: At genkende et øjebliks spænding og bruge værktøjer til at løse det.<br />\nIkke så meget: At reagere på et øjebliks spænding med vrede eller aggression.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Afbødning, ikke forstyrrelse"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":99,"name":"Hvad det er","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":105,"name":"Konstruktive spændinger","videoHref":"","content":"<p>Forskellige perspektiver skaber spændinger. Disse spændinger bliver en destruktiv kraft i teams med usunde dynamikker. Men når spændingen udnyttes ved at fremelske sund gruppedynamik, bliver den en konstruktiv kraft, der fører til innovative ideer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vigtigste bestanddele"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":106,"name":"Alsidige perspektiver","videoHref":"","content":"<p>Alsidige perspektiver er, når de udnyttes korrekt, afgørende for, at der kan ske innovation. Disse perspektiver kan afvige fra mangfoldighed af tanker, baggrund, etnicitet, temperament, rolle, køn, seksualitet og så videre.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Alsidige perspektiver"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":107,"name":"Sunde betingelser","videoHref":"","content":"<p>Konstruktive spændinger er den produktive kraft, som opstår, når forskellige perspektiver får lov til at blomstre under sunde betingelser. Modsætningen er destruktive spændinger, som er den negative kraft, der opstår, når forskellighed skaber sammenstød under usunde betingelser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sunde betingelser"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":104,"name":"Vigtigste bestanddele","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":109,"name":"Innovation og fremskridt","videoHref":"","content":"<p>Konstruktive spændinger er en produktiv kraft. Når teammedlemmerne føler sig trygge ved ufortrødent at bidrage med forskelligartede perspektiver og færdigheder, kan teamet skabe innovation og fremskridt på måder, som ikke ville være mulige med en begrænset, ensrettet tankegang.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Giver mulighed for innovation og fremskridt"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":110,"name":"Inspirerer til samhørighed","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvV","content":"<p>Da den tidligere konfliktreporter Farnaz Fassihis forskelligartede reporterteam ikke kunne efterlade uroen i Irak-krigen ved døren til deres kontor, måtte hun finde en måde at udnytte spændingen på og inspirere til samhørighed for at bevare teamets fokus på at fuldføre den fælles mission.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udnyttelse af spændinger, inspiration til samhørighed"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":111,"name":"Favner mangfoldighed","videoHref":"","content":"<p>I mange afdelinger af Harvard Business School designer de klassen, så den bliver så forskelligartet som muligt. Man tror på, at studerende med forskellige perspektiver, der udfordrer hinanden, er en af de bedste måder, hvorpå man kan udvide forståelsen af et emne og fremme nye måder at tænke på.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\" Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her\">Udforsk hele Kunsten ved teamwork-historien her</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uddannelse gennem favnelse af mangfoldighed"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":112,"name":"Hvad der sker, hvis det ikke er der","videoHref":"","content":"<p>Når et team har en usund dynamik, bliver spændingerne til en destruktiv kraft med potentiale til at flå teamet fra hinanden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hvad der sker, hvis der ikke er konstruktive spændinger"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":108,"name":"Hvorfor det er vigtigt","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":114,"name":"Tankevækkere","videoHref":"","content":"<p>Reflekter over de forskellige typer spændinger, der findes i dit team, og årsagerne til dem.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Download tankevækkere\">Download tankevækkere</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udforsk konstruktive spændinger"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":115,"name":"Facilitatorguide","videoHref":"","content":"<p>De følgende aktiviteter er beregnet til at hjælpe dit team med at genkende spændingsøjeblikke, deres oprindelse, samt hvordan man gør dem til en konstruktiv kraft.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Download facilitatorguiden\">Download facilitatorguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skab konstruktive spændinger i dit team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":116,"name":"At leve med konstruktive spændinger","videoHref":"","content":"<p>Når disse aktiviteter er fuldførte burde dit team kunne udnytte styrken ved konstruktive spændinger til at videreføre arbejdet på en sund og produktiv måde. Fortsæt med at bruge aktiviteterne over tid for at styrke positiv adfærd og gøre dem til en del af dit teams normale rutine.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se, hvordan konstruktive spændinger styrker dit team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":113,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":118,"name":"Konstruktive spændinger i Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4KWxQ","content":"<p>Når der opstår spændinger i teams med sund dynamik, fører det til større tanker og mere innovation. Microsoft Teams hjælper med at understøtte dette.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Konstruktive spændinger i aktion i Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":117,"name":"Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"constructive-tension","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":98,"name":"Konstruktive spændinger","videoHref":"","content":"<p>I dette afsnit vil du lære om den vigtige rolle, som konstruktive spændinger spiller i de mest succesfulde teams. Aktiviteterne skal hjælpe dit team med at udnytte de sunde gruppedynamikker, der er etableret i de foregående afsnit, til at gøre spændingerne til en konstruktiv kraft.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Velkommen til konstruktive spændinger"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":121,"name":"Download hele værktøjssættet","videoHref":"","content":"<p>Kunne du tænke dig at gennemgå alle tankevækkerne eller facilitatorguidene? Hent dem alle i én nem download her. Sæt noget tid af til dig selv eller sammen med dit team, og kom i gang.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Download hele værktøjssættet\">Download værktøjssæt</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":" Hent hele værktøjssættet på ét sted"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"full-toolkit-download","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":120,"name":"Download hele værktøjssættet","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Næste","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":123,"name":"  Lynkursus i Microsoft Teams","videoHref":"","content":"<p>Du har lært om principperne for sund teamdynamik og om, hvordan Microsoft Teams kan hjælpe. Få mere at vide om, hvordan Teams kan hjælpe folk med at arbejde bedre sammen med&nbsp;dette&nbsp;hurtige lynkursus.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Tag Teams-lynkurset\">Tage Microsofts Teams-lynkurset</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lynkursus i Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"getting-started-with-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":122,"name":"Kom i gang med Microsoft Teams ","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"keep-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":119,"name":"Bliv ved med at lære","videoHref":"","content":"<p>I dette afsnit finder du ressourcer, der kan hjælpe dig med at dele værktøjspakken med dit team og få mere at vide om Microsoft Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":" Flere ressourcer til fortsat læring"}],"itemsCount":123}