Trace Id is missing

Form fremtiden for energi ved hjælp af data i realtid i Power BI

Styrk og transformér, hvordan den bæredygtige energi er styret, og generér værdi på tværs af energiproduktion, forsyning, distribution og forbrug ved hjælp af den databaserede indsigt, der leveres af Microsoft Power BI.

Stræb efter en mere målbar påvirkning

Fremtidssikret drift

   Forudsig, og planlæg med til fremtidige kundeefterspørgsel.
  • Hjælp med at reducere driftsvariabler og miljøpåvirkning ved at øge synligheden af handlinger i realtid på tværs af energiværdikæden.
  • Få mere ud af din investering i IoT-aktiveret fjernsporing ved at bruge den til at drive analyser med kunstig intelligens og handlingsrettet indsigt til bæredygtig beslutningstagning.
  • Transformér reaktive beslutninger til forudsigende og forebyggende strategier med forbedret kritisk udstyr og ressourcestyring i energiproduktion og -distributionskanaler.
Tilbage til faner

Sådan kan kunderne forenkle bæredygtighed med Power BI

"Vi var kommet til en skillevej, hvor vi, hvis vi virkelig ønskede at komme videre, skulle foretage nogle ændringer."

Roy Young
Global Head of Office 365, Centrica

Tilbage til faner

Udforsk eksempler på rapporterings- og dashboardløsninger til energi

Beregn og analysér anvendelse og forbrug af elektricitet

Estimer og analysér den anvendte elektriske energi såvel som de omkostninger, der er knyttet til brug af apparater i hjemmet, og det gennemsnitlige minutforbrug pr. dag.

Strømgenerering og analyse af efterspørgsel

Få omfattende indblik i effekten af at skifte energiproduktion fra forurenende, ikke-vedvarende energikilder til vedvarende energikilder.

Indsigt i forbrug og distribution af vand, gas og forsyning

Generér indsigt i eksisterende energidistribution og -forbrugsdata for at understøtte de processer, der giver større miljø- og forbrugerbevidsthed.


Kontakt salgsafdelingen

Chat med salgsafdelingen

Tilgængelig mandag til fredag fra 9.00 til 17.00.

Anmod om at blive kontaktet

Få en Power BI-salgsekspert til at kontakte dig.

Ring til salgsafdelingen

Tilgængelig mandag til fredag fra 9.00 til 17.00.80-60-32-45