Trace Id is missing

Salgsanalyse for alle

Vil du oprette dashboards, der giver et hurtigt indblik i dit teams vigtigste målepunkter som kvoter, markedsstørrelse og muligheder og salgsmuligheder, for hurtigt at gå i dybden med flere detaljer? Vil du blande dine salgsdata med data fra marketing, økonomi og andre funktioner for at få en holistisk oversigt over virksomheden?

Power BI giver dig mulighed for at oprette disse dashboards og interaktive rapporter på få sekunder og visualisere de målepunkter, der er vigtige for dit team. Enkle træk og slip-bevægelser giver dig mulighed for nemt at gå i dybden med dine data for at finde forbedringer, korrelationer og afvigende værdier.

Vær den første, der får besked

Power BI giver dig mulighed for øjeblikkeligt at oprette dashboards og begynde at overvåge dine teams muligheder, resultater og overordnede effektivitet. Du kan også overvåge vigtigste målepunkter, f.eks. antal vundet, antal gevinster, indtægter, rabatter og ÅTD-omsætningsoversigter. Dashboardene opdateres automatisk med opdaterede data og giver dig et hurtigt overblik over indsigten, når du har brug for det.

Indsigt på sekunder

Power BI giver dig mulighed for at bruge simple træk og slip-bevægelser til at oprette interaktive rapporter, der giver dig mulighed for at analysere de vigtigste målepunkter for dit team. Her er nogle af de ting, du kan gøre:

  • Omsætning: Find dit bedst tænkelige scenarie.
  • indregnet indtægt: Udvikl en mere realistisk fremskrivning baseret på fasen med salgsmuligheder.
  • Antal salgsmuligheder: Sammenlign på tværs af salgsteamet.
  • Geografi: Hvilke områder er de stærkeste og svagest?
  • Tragt: Hvor i pipelinen er dine salgsmuligheder?
  • Kanaleffektivitet: Sammenlign direkte og indirekte salgsresultater.
  • Omsætningstendens for salgsmuligheder: Hvilken retning er indtægten på vej hen?

Se det store billede

Bland dine salgsdata, f.eks. kvoter, markedsstørrelse, salgsmuligheder og demografi, med data fra marketing, finans, kundeservice, drift og andre funktioner for at få større indsigt, så du kan træffe mere velfunderede beslutninger i hele virksomheden. Få adgang til potentialet i datasiloen i forskellige systemer i din organisation.

Sæt fremtiden ind i en sammenhæng

Med Power BI kan du nemt spotte tendenser i tide for at gøre en forskel. Besvar spørgsmål som:

  • Hvad er indtægten for salgsmuligheder i din pipeline?
  • Når du ser tilbage, hvordan gik det så med dine indregnede indtægtsprognoser?
Tilbage til faner

Følg Power BI