Understøttelse af GDPR-ansvarlighed

Microsoft-tjenester til understøttelse af din GDPR-ansvarlighed i forbindelse med anmodninger fra registrerede, underretning om brud på datasikkerheden og konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse.

Få adgang til GDPR-ansvarlighedsdokumentation

Find oplysninger om de funktionaliteter i Microsoft-tjenester, som du kan bruge til at tage hånd om specifikke krav i GDPR. Få adgang til dokumentation, der kan hjælpe dig med din GDPR-ansvarlighed og med din forståelse af de teknikske og organisatoriske tiltag, Microsoft har gjort for at understøtte GDPR. Du får dokumentation for konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, anmodninger fra registrerede og underretninger om brud på datasikkerheden, som du kan inkorporere i dit eget ansvarlighedsprogram for at understøtte GDPR.


GDPR-ansvarlighedsdokumentation

Tjekliste for parathed til ansvarlighed

En praktisk metode til at få adgang til de oplysninger, du evt. skal bruge til at understøtte GDPR, når du bruger Microsoft-tjenester.

Underretning om brud på datasikkerheden

Microsoft registrerer og reagerer på brud på persondatasikkerheden og giver de dataansvarlige besked i henhold til GDPR.

Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse

Sådan hjælper Microsoft organisationer med at leve op til deres egne forpligtelser i forbindelse med konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse.

Anmodninger fra den registrerede

Sådan hjælper Microsoft dataansvarlige med at tage hånd om anmodninger fra de registrerede i henhold til GDPR.


Kundeaftaler

Vilkår for onlinetjenester

Du finder Microsofts kontraktmæssige forpligtelser med hensyn til GDPR i vilkårene for onlinetjenester.

Vilkår for Microsoft-produkter

Microsoft udvider sine forpligtelser, hvad angår vilkår vedrørende GDPR til alle kunder med volumenlicens.

Tilføjelse til databeskyttelse

Microsoft-tjenester udvider sine forpligtelser til Microsoft Consulting Services-kunder og andre.


Microsofts kontrolelementer til overholdelse af GDPR

Besøg Overholdelsesstyring

Gennemgå og inkorporer de kontrolelementer, som Microsoft bruger til at understøtte forpligtelserne i henhold til GDPR.

Kortlægning af GDPR-kontrolelementer

Få adgang til en omfattende kortlægning af Microsoft-kontrolelementer vedrørende GDPR-forpligtelser.

Ofte stillede spørgsmål om overholdelse af GDPR

Få mere at vide om vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig samt vores eget engagement i forhold til overholdelse af GDPR.