Trace Id is missing
Teacher and adult students looking at laptop and smiling

Vores samfundsansvar

Microsoft Danmarks indsatsområder og samfundsansvar

I Microsoft ønsker vi at gøre en forskel for samfundet. Gennem partnerskaber, teknologiske løsninger, og ved at bringe vores medarbejderes kompetencer i spil, arbejder vi for at bevare Danmarks digitale førerposition. Vi fokuserer på at løse sociale udfordringer, fremme innovation og skabe bæredygtige vækstmuligheder.

Samtidig ønsker vi at bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som det danske samfund står overfor. Derfor er vi særligt engageret i at bidrage til at løfte danskernes digitale kompetencer, indfri Danmarks ambitiøse klimamålsætninger, øge den digitale tilgængelighed for alle og samarbejde aktivt med civilsamfundsorganisationer.

Samfundsmæssige ansvarsområder for Microsoft Danmark