MICROSOFT VILKÅR FOR SALG

Consumer Store i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Opdateret februar 2017

Velkommen til Microsofts onlinebutikker og Store-forhandlere, der drives af Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”, ”Vi”, ”Os”, ”Vores”), på adressen One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

”Store” henviser til vores online- og udsalgssteder, der giver Dem mulighed for at søge, se, erhverve, købe og bedømme og anmelde varer og tjenester, herunder enheder, spilkonsoller, digitalt indhold, applikationer, spil m.m. Disse Vilkår for salg (”Vilkår for salg”) omfatter brugen af Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store og andre Microsoft-tjenester, der er omfattet af disse Vilkår for salg (samlet kaldet ”Store”). Gennem vores Store giver Microsoft Dem adgang til en lang række ressourcer, herunder download-områder, software, værktøjer og oplysninger om software, tjenester og andre varer (samlet kaldet ”Tjenester” og sammen med Store kaldet ”Store”).

Vi bruger ordet ”produkt” eller ”produkter” om varer, der tilbydes i vores Store. Mange af de produkter, der tilbydes i vores Store, udbydes af andre enheder end Microsoft.

Ved at bruge vores Store eller ved at erhverve produkter og tjenester fra vores Store accepterer De og indvilliger i disse Vilkår for salg, Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet ”Personlige oplysninger og beskyttelse heraf” nedenfor) og alle andre gældende vilkår og betingelser, politikker eller ansvarsfraskrivelser, der findes i vores Store eller henvises til i disse Vilkår for salg (samlet kaldet ”Store-politikker”). Vi opfordrer Dem til at læse Store-politikkerne grundigt. DU MÅ IKKE BRUGE VORES STORE ELLER TJENESTER, HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE STORE-POLITIKKERNE.

Hvis vi har en Microsoft Store-forhandler i Deres land eller region, kan den have andre eller yderligere politikker. Microsoft kan til enhver tid opdatere eller ændre politikker uden forudgående varsel.

Vilkår for Deres brug af vores Store

1. Medlemskonto. Hvis en Store eller Tjeneste kræver, at De opretter en konto, skal De gennemføre registreringsprocessen og oplyse de aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger, der anmodes om i den pågældende registreringsformular. De skal muligvis også acceptere en serviceaftale eller separate brugervilkår som betingelse for at åbne kontoen. Deres brug af kontoen til at få adgang til den pågældende Store og indhold, De har erhvervet fra denne Store, er underlagt alle de vilkår, der gælder for Microsoft-kontoen. De kan finde yderligere oplysninger i Microsoft-tjenesteaftalen. De er ansvarlig for at holde Deres kontooplysninger og adgangskode fortrolige og er ansvarlig for al aktivitet, der forekommer under Deres konto.

2. Ingen ulovlig eller forbudt brug. Som betingelse for Deres brug af vores Store og Tjenester indestår De for, at De ikke vil bruge denne Store til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse Vilkår for salg, Store-politikkerne eller nogen andre vilkår, der gælder for Deres brug af denne Store. De må ikke bruge vores Store på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Microsoft-server eller de(t) netværk, der er forbundet til en Microsoft-server, eller gribe ind i andre parters brug og nytte af denne Store. De må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores Store, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til en Microsoft-server eller til vores Store, gennem hacking, adgangskode-mining eller på anden måde. De må ikke erhverve eller forsøge at erhverve materialer eller oplysninger på måder, der ikke bevidst er gjort tilgængelige gennem vores Store. De må ikke bruge vores Store på en måde, der krænker tredjemands rettigheder, herunder forsætlig forvoldelse af skade på en person eller enhed, herunder Microsoft. De må ikke kommercielt distribuere, udgive, licensere eller sælge nogen form for produkter, oplysninger eller tjenester, som stammer fra vores Store.

3. Materialer, som De leverer til Microsoft eller poster i vores Store. Microsoft påberåber sig ikke ejerskab af de materialer, De giver til Microsoft (herunder feedback, bedømmelser og forslag) eller poster, uploader, giver input til eller sender til vores Store eller dens tilknyttede Microsoft-tjenester til gennemsyn af andre (hver kaldet en ”Fremsendelse” og samlet ”Fremsendelser”). De giver dog Microsoft ret til at bruge, ændre, tilpasse, reproducere, distribuere og fremvise Deres Fremsendelse (f.eks. til reklameformål), herunder Deres navn, på verdensplan. Hvis De udgiver Deres Fremsendelse i områder af vores Store, hvor den er offentligt tilgængeligt uden begrænsninger, kan Deres Fremsendelse blive vist i demonstrationer eller materialer, der har til hensigt at promovere vores Store. De erklærer og indestår for, at De har (og vil have) alle de nødvendige rettigheder til de Fremsendelser, De måtte levere, og til at tildele disse rettigheder til Microsoft på verdensplan i rettighedernes gyldighedsperiode.

Der betales ingen kompensation for brugen af Deres Fremsendelse. Microsoft er ikke forpligtet til at poste eller bruge nogen Fremsendelse, og Microsoft kan til enhver tid fjerne enhver Fremsendelse efter eget valg. Microsoft er ikke ansvarlig for Deres Fremsendelser eller det materiale, andre poster, uploader, giver input til eller sender ved at bruge vores Store.

Hvis De bedømmer eller anmelder en applikation i en Store, kan De modtage en mail fra Microsoft, som indeholder indhold fra udgiveren af applikationen.

4. Links til tredjemandswebsteder. Vores Store kan indeholde links til tredjemandswebsteder, som giver Dem mulighed for at forlade vores Store. Disse tilknyttede websteder kontrolleres ikke af Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet af noget tilknyttet websted eller noget hyperlink på et tilknyttet websted. Microsoft leverer kun disse hyperlinks som en hjælp til Dem, og inkluderingen af et hyperlink er ikke ensbetydende med Microsofts godkendelse af webstedet. Deres brug af tredjemandswebstedet kan være underlagt den pågældende tredjemands vilkår og betingelser.

Vilkår for salget af Produkter OG TJENESTER til Dem

5. Geografisk tilgængelighed. Tilgængeligheden af et produkt kan variere afhængigt af Deres region eller enhed. Derudover kan der være begrænsninger på, hvor vi kan sende produkter til eller levere tjenester eller digitalt indhold til. For at gennemføre Deres køb kan De blive bedt om at have en gyldig fakturerings- og leveringsadresse i det land eller område af vores Store, hvor De foretager købet.

6. Kun slutbrugere. De skal være slutbruger for at kunne købe produkter i vores Store. Forhandlere er ikke berettigede til at foretage køb.

7. Eksportbegrænsninger. Produkter, der erhverves via vores Store, kan være underlagt told- og eksportkontrollove og -forordninger. De accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love og forordninger.

8. Fakturering. Ved at angive en betalingsmetode over for Microsoft gør De følgende: (i) erklærer, at De er bemyndiget til at bruge den betalingsmetode, De angiver, og at de betalingsoplysninger, De angiver, er korrekte og nøjagtige, (ii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for produkter, tjenester eller tilgængeligt indhold, der er købt ved hjælp af Deres betalingsmetode, og (iii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for enhver betalt funktion i vores Store, som De vælger at tilmelde Dem eller bruge. De indvilliger i straks at opdatere Deres konto og andre oplysninger, herunder Deres e-mailadresse, kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre Deres transaktioner og kontakte Dem i det relevante omfang i forbindelse med Deres transaktioner. Vi kan fakturere Dem (a) på forhånd, (b) på købstidspunktet, (c) kort efter købet eller (d) på tilbagevendende basis, hvis der er tale om abonnementer. Vi kan også opkræve Dem op til det beløb, De har godkendt, og på forhånd meddele Dem om eventuelle ændringer i det beløb, der vil blive opkrævet for tilbagevendende abonnementer. Vi kan fakturere Dem på én gang for mere end en af Deres tidligere faktureringsperioder for beløb, der ikke tidligere er blevet behandlet. Se afsnittet Automatisk fornyelse nedenfor.

Hvis De siger ja til et tilbud om en prøveperiode, skal De annullere tjenesten ved udløbet af prøveperioden, hvis De vil undgå at pådrage Dem nye omkostninger, medmindre vi meddeler Dem noget andet. Hvis De ikke opsiger tjenesten ved udløbet af prøveperioden, giver De os tilladelse til at opkræve Dem for produktet eller tjenesten via Deres betalingsmetode.

9. Tilbagevendende betalinger. Når De køber varer eller tjenester eller digitalt indhold på abonnementsbasis (f.eks. ugentligt, månedligt, hver tredje måned eller årligt (afhængigt af, hvad der er relevant)), anerkender og bekræfter De, at De godkender tilbagevendende betaling, og at betalingerne sker til Microsoft via den metode og med de tilbagevendende intervaller, De har valgt, indtil abonnementet ophæves af Dem eller af Microsoft. Ved at godkende tilbagevendende betalinger bemyndiger De Microsoft til at behandle sådanne betalinger som enten elektroniske debiteringer eller bankoverførsler eller som elektroniske checks fra Deres udpegede konto (i tilfælde af Automated Clearing House eller lignende betalinger) eller som opkrævninger på Deres udpegede konto (i tilfælde af kreditkort eller lignende betalinger) (samlet kaldet ”Elektroniske betalinger”). Abonnementsgebyrer faktureres eller opkræves generelt forud for den gældende abonnementsperiode. Hvis en betaling ikke gennemføres, eller hvis en kreditkorttransaktion eller lignende transaktion afvises eller nægtes, forbeholder Microsoft eller dennes tjenesteudbydere sig ret til at indsamle eventuelle returvarer, opkræve et gebyr i forbindelse med en afvist eller utilstrækkelig betaling og at behandle en sådan betaling som en Elektronisk Betaling.

10. Produkters tilgængelighed og antal samt ordrebegrænsninger. Prisen på og tilgængelighed af varer, tjenester og digitalt indhold i vores Store kan blive ændret til enhver tid uden varsel. Microsoft kan sætte en begrænsning på de mængder, der kan bestilles pr. ordre, pr. konto, pr. kreditkort, pr. person eller pr. husstand. Hvis de produkter, tjenester eller det digitale indhold, De bestiller, ikke er, eller efter Deres bestilling viser sig ikke at være, tilgængelige, vil vi muligvis kontakte Dem for at tilbyde Dem et alternativt produkt i stedet. Hvis De ikke vælger at købe det alternative produkt, vi tilbyder, vil vi annullere Deres bestilling.

Microsoft kan til enhver tid nægte eller afvise en bestilling og refundere eventuelle beløb, De har betalt for bestillingen, af lovlige årsager, som omfatter, men ikke er begrænset til, hvis De ikke har overholdt de betingelser, der er angivet på tidspunktet for bestillingen, hvis Deres betaling ikke kan behandles, hvis de bestilte produkter eller tjenester ikke er tilgængelige, eller i tilfælde af en åbenlys fejl i prisfastsættelsen eller andre fejl. I tilfælde af sådanne fejl i prisfastsættelsen eller andre fejl forbeholder vi os ret til enten (a) at annullere Deres bestilling eller køb eller (b) at kontakte Dem for at tilbyde alternative muligheder. Såfremt Deres bestilling bliver annulleret, vil Deres adgang til eventuelt tilknyttet indhold blive deaktiveret.

Vi kan også fjerne eller deaktivere spil, applikationer, indhold eller tjenester på Deres enhed for at beskytte Dem, vores Store eller andre potentielt berørte parter. Der kan være indhold og applikationer, som af og til ikke er tilgængeligt, eller som kun tilbydes i en begrænset periode. Tilgængeligheden kan variere efter region. Hvis De ændrer Deres konto eller enhed til et andet område, vil De muligvis ikke kunne downloade indhold eller applikationer igen eller streame indhold, som De tidligere har købt, igen. I dette tilfælde kan De være nødt til at købe indhold eller applikationer igen, som De har betalt for i Deres tidligere område. Ud over i det omfang, der kræves i henhold til gældende lovgivning, har vi ingen forpligtelser til at levere en ny download eller erstatning for noget indhold eller applikationer, De køber.

11. Opdateringer. Microsoft kontrollerer så vidt muligt automatisk, om der er opdateringer til Deres applikationer, og downloader dem, selvom De ikke er logget på vores Store. De kan ændre Deres indstillinger, hvis De ikke ønsker at modtage automatiske opdateringer til Store-applikationer. Visse Office Store-applikationer, der helt eller delvist hostes online, kan dog blive opdateret når som helst af applikationsudvikleren og kræver muligvis ikke Deres tilladelse for at blive opdateret. Visse andre applikationer vil muligvis først være tilgængelige, når De accepterer en opdatering.

12. Softwarelicenser og brugervilkår. Software og andet digitalt indhold, der gøres tilgængeligt via vores Store, gives i licens, og sælges ikke, til Dem. Applikationer, der downloades direkte fra vores Store, er underlagt Licensvilkårene for standardapplikationen (”SALV”), der findes på [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0406], medmindre der følger andre licensvilkår med applikationen (applikationer, der downloades fra Office Store, er ikke underlagt af SALV og er omfattet af separate licensvilkår). Softwarelicenser, der er købt hos en Microsoft Store-forhandler, er underlagt den licensaftale, der følger med softwaren, og De vil blive bedt om at acceptere licensaftalen, når De køber, downloader og/eller installerer softwaren. Derudover er software og andet digitalt indhold, der gøres tilgængeligt via vores Store, underlagt brugsvilkårene, der findes på http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af software eller varer, som ikke er i overensstemmelse med de pågældende licensvilkår, brugsvilkår og gældende lovgivning, er strengt forbudt og kan medføre straf efter civil- eller straffeloven. Overtrædere risikerer at blive retsforfulgt i det videst mulige omfang, loven tillader det.

KONTAKT MICROSOFT STORE-FORHANDLEREN (SOM BESKREVET I AFSNITTET OM MEDDELELSER OG KOMMUNIKATION NEDENFOR), HVIS DE ØNSKER AT LÆSE EN KOPI AF DEN GÆLDENDE LICENSAFTALE FOR SOFTWARE SOLGT I ÆSKER UDEN OMKOSTNINGER, INDEN DE ÅBNER SOFTWARENS ÆSKE.

ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER. Ud over software og andre overførselsklare produkter kan De også blive tilbudt andre produkter og tjenester, der fås i vores Store, og som er underlagt separate slutbrugerlicensaftaler, brugervilkår, serviceaftalevilkår eller andre vilkår og betingelser. Hvis De køber, downloader eller bruger disse produkter, kan De blive bedt om også at acceptere disse vilkår som betingelse for køb, download, installation eller brug.

MICROSOFT KAN SOM EN HJÆLP TIL DEM GØRE VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER TILGÆNGELIGE SOM EN DEL AF VORES STORE ELLER TJENESTERNE ELLER I MICROSOFTS SOFTWARE ELLER VARER TIL BRUG OG/ELLER DOWNLOAD, SOM IKKE ER EN DEL AF DET PRODUKT ELLER DE TJENESTER, DER SÆLGES. MICROSOFT GIVER INGEN YDERLIGERE FORSIKRINGER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATER ELLER OUTPUT EFTER BRUG AF SÅDANNE VÆRKTØJER ELLER HJÆLPEPROGRAMMER UD OVER DE, DER ER ANGIVET I AFSNITTET ”PRODUKTGARANTIER”.

De bedes respektere andre parters immaterielle rettigheder ved brug af de værktøjer og hjælpeprogrammer, der er gjort tilgængelige via vores Store eller i software eller varer.

13. Koder til download af software og indhold. Visse programmer og indhold leveres til Dem ved at gøre et overførselslink tilgængeligt i Deres Microsoft-konto, som er knyttet til Deres køb. I henhold til nedenstående afsnit opbevarer vi som regel overførselslinket og den relaterede digitale nøgle til disse køb på Deres Microsoft-konto i tre år efter købsdatoen, men vi kan ikke love at opbevare dem i en bestemt tidsperiode. For abonnementsbaserede produkter, der leveres ved hjælp af et overførselslink, kan der gælde andre vilkår og opbevaringsrettigheder, som De vil kunne gennemse og acceptere på tidspunktet for Deres abonnement.

De accepterer, at vi til enhver tid kan annullere eller ændre vores opbevaringsprogram for digitale nøgler. De accepterer desuden, at vi kan bringe supporteringen af nøgleopbevaring til ophør for et eller flere produkter til enhver tid og uanset årsag, herunder eksempelvis ved slutningen af produktsupportens livscyklus, hvorefter De ikke længere vil have adgang til overførselslinket eller til den digitale nøgle. Hvis vi annullerer eller ændrer vores program, så De ikke længere har adgang til overførselslinket eller de(n) digitale nøgle(r) på Deres konto, giver vi Dem mindst 90 dages forudgående varsel via kontaktoplysningerne til den tilknyttede Microsoft-konto.

14. Prisfastsættelse. Hvis vi har en Microsoft Store-forhandler i Deres land eller område, kan de priser, det produktsortiment og de kampagner, der tilbydes her, variere i forhold til, hvad der tilbydes i vores online-Store. Microsoft garanterer ikke, at en pris, et produkt eller en kampagne, der tilbydes online, også vil være tilgængelig eller gyldig hos en Microsoft Store-forhandler eller omvendt.

Vores Store har ikke en prismatchgaranti. Vi vil ikke matche den annoncerede pris, som andre forhandlere sætter på de samme varer.

Vi kan muligvis tilbyde den mulighed at forudbestille visse produkter, før deres tilgængelighedsdato. Se vores Forudbestillingsside https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0406 for at få mere at vide om vores forudbestillingspolitikker.

Medmindre andet er angivet, inkluderer de priser, der er vist i vores Store, de skatter eller afgifter (”Skatter”), som kan være gældende for Deres køb. De priser, der vises i vores Store, inkluderer ikke leveringsomkostninger. Skatter og leveringsomkostninger (afhængigt af, hvad der er relevant) lægges til Deres købsbeløb og vises på udtjekningssiden, inden bestillingen gennemføres. De er eneansvarlig for betaling af sådanne Skatter og omkostninger.

Afhængigt af Deres placering kan visse transaktioner kræve konvertering af fremmed valuta eller blive behandlet i et andet land. Deres bank kan opkræve yderligere gebyrer for de pågældende tjenester, hvis De bruger et kredit- eller debetkort. Kontakt Deres bank for yderligere detaljer.

15. Valg af automatisk fornyelse. Hvis automatisk fornyelse er tilladt i Deres land, region, provins eller stat, kan De vælge, at produkter eller tjenester automatisk bliver fornyet ved udgangen af en bestemt serviceperiode. Vi sender Dem en påmindelse på mail, før vi fornyer et produkt eller en tjeneste. Når vi har mindet Dem om, at De har valgt at lade Deres produkt eller tjeneste forny automatisk, kan vi automatisk forny produktet eller tjenesten ved udgangen af den indeværende periode og opkræve den aktuelle pris for fornyelsesperioden, medmindre De har valgt at annullere produktet eller tjenesten som beskrevet nedenfor. Vi vil også minde Dem om, at vi vil opkræve betaling via Deres valgte betalingsmetode for fornyelsen, hvad enten den var arkiveret på datoen for fornyelse eller oplyst senere. Vi vil også vejlede Dem i, hvordan De kan opsige produkterne eller tjenesterne. De skal foretage opsigelsen inden datoen for fornyelse, hvis De vil undgå at blive faktureret for fornyelsen.

16. Returneringspolitik. Denne returneringspolitik er gældende som supplement til eventuelle juridiske garantier eller andre lovbestemte returneringsrettigheder, som De måtte have i henhold til lovgivningen (se afsnittet ”Produktgarantier” nedenfor). I henhold til vores returneringskriterier kan De efter at have købt et omfattet produkt trække Dem tilbage fra købskontrakten og anmode om refundering uden at give nogen grund hertil inden for tredive 30 kalenderdage. Tilbagetrækningsperioden udløber efter tredive (30) kalenderdage fra levering.

Hvis den gældende lovgivning i Deres land eller område tildeler Dem en længere tilbagetrækningsperiode, vil denne periode være gældende.

For at udøve Deres ret til tilbagetrækning skal De informere os om Deres beslutning, inden tilbagetrækningsperioden er udløbet. Kontakt os på Salg og support https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0406 for at meddele os om Deres beslutning og starte returneringsprocessen. De kan også bruge denne tilbagetrækningsformular https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x406, men dette er ikke obligatorisk.

Såfremt De benytter Dem af Deres ret til tilbagetrækning, refunderer vi det beløb, De har betalt for produkterne, samt Deres leveringsomkostninger (med undtagelse af eventuelle ekstra omkostninger i tilfælde af, at De har valgt en anden leveringstype end den billigste standardlevering, vi tilbyder). Refunderingen skal generelt ske ved hjælp af den oprindelige betalingsmåde. De skal returnere de pågældende produkter til os uden unødvendig forsinkelse (senest 14 dage fra den dato, De har indledt returneringsprocessen) og for egen regning.

Som betingelse for returneringen og i det omfang gældende lovgivning tillader det, gælder følgende krav. Alle produkter skal returneres, efter der er udvist rimelig omhu (de må f.eks. ikke bære præg af slitage eller skader og skal være i en stand, som gør det muligt for os at sælge dem videre). Software og spil i æsker skal returneres med forseglingen intakt.

I nogle tilfælde kan vi forlænge retten til tilbagetrækning i ferieperioder eller i andre perioder. Hvis der er annonceret en længere periode for et bestemt produkt i vores Store, vil den annoncerede periode være gældende.

Ved alle returneringer skal der vedlægges en original kvittering eller et gavekort, den originale dokumentation, instruktionsvejledninger, registrering, dele og komponenter (herunder kabler, controllere og tilbehør) samt producentens emballage. I henhold til gældende lovgivning kan manglende vedlæggelse af sådanne elementer forhindre eller forsinke Deres refundering eller ombytning, hvis den ikke overholder vores returneringskriterier.

Visse varer kan ikke returneres. Medmindre andet er angivet i et bestemt produkttilbud, er alle køb af denne type produkter endelige og kan ikke refunderes, og De vil ikke have en ret til tilbagetrækning for disse køb:

digitale apps, games, indhold i apps og abonnementer, musik, film, TV-shows og relateret indhold

tjeneste-/abonnementskort (f.eks. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass)

digitale gavekort, der er indløst

produkter, som er gjort personlige eller brugerdefinerede

tjenester, som er ydet eller brugt.

Yderligere oplysninger om, hvordan returnerbare produkter returneres, findes på vores side Returnering og refundering https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0406.

17. Betalinger til Dem. Hvis vi skylder Dem en betaling, erklærer De Dem indforstået med, at De rettidigt og korrekt skal give os de nødvendige oplysninger, for at vi kan gennemføre denne betaling til Dem. Bortset fra betalinger foretaget i henhold til afsnittet ”Returneringspolitik” ovenfor er De er selv ansvarlig for eventuelle skatter og afgifter, De skal afholde i forbindelse med denne betaling til Dem. De skal også overholde eventuelle andre betingelser, vi opstiller i forbindelse med Deres ret til modtagelse af betaling. Hvis De ved en fejl modtager en betaling, De ikke er berettiget til, kan vi tilbageføre eller søge at tilbageføre betalingen. De er indforstået med at bistå os i vores bestræbelser herpå. Vi kan også nedsætte en betaling til Dem uden varsel som justering for eventuelle tidligere overbetalinger.

18. Gavekort. Gavekort købt hos en Microsoft Store-forhandler er underlagt aftalen om Retail-gavekort, der findes på

https://www.microsoft.com/da-dk/store/gift-cards

Indløsning og brug af andre Microsoft-gavekort er underlagt Vilkår og betingelser for Microsoft-gavekort (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Kundeservice. Se siden Salg og support i vores Store for at finde oplysninger om, hvordan De kan kontakte os med henblik på henvendelser til vores kundesupportteam. Hvis De bor i Europa og ikke kan få løst Deres problem via vores kundesupportkanaler, har De mulighed for at sende problemet til EU's online-platform for konfliktløsning på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA. E-mailadressen på kontaktpersonen hos Microsoft, De skal medtage i Deres fremsendelse, er MSODR@microsoft.com. Bemærk, at denne e-mailadresse kun er beregnet til brug med EU's online-platform for konfliktløsning og ikke til generel support eller spørgsmål.

20. Genbrug. Under Genbrug https://www.microsoft.com/da-dk/store/b/recycling finder De yderligere oplysninger om Microsofts politik for returnering af affald, elektrisk og elektronisk udstyr i Deres jurisdiktion.

STANDARDVILKÅR

21. Ændring af vilkår. Microsoft kan til enhver tid ændre Vilkårene for salg uden forudgående varsel. Vilkårene for salg, der er gældende på det tidspunkt, hvor De afgiver Deres ordre (eller for gratis apps og spil, på det tidspunkt, De forsøger at installere appen eller spillet), gælder for Deres erhvervelsestransaktion og fungerer som transaktionsaftale mellem os. Inden Deres næste transaktion kan Microsoft til enhver tid have ændret Vilkårene for salg uden forudgående varsel. Gennemgå Vilkårene for salg, hver gang De besøger vores Store. Vi anbefaler, at De gemmer eller udskriver en kopi af Vilkårene for salg til fremtidig reference, når De erhverver noget.

22. Autoriseret brug; Aldersbegrænsninger. De anerkender, at De er bemyndiget til at afgive en bestilling og udføre eventuelle andre juridiske handlinger, der kræves af Dem i henhold til disse Vilkår for salg. Deres brug af vores Store, herunder køb, kan være underlagt aldersgrænser.

23. Personlige oplysninger og beskyttelse heraf. Det er vigtigt for os at beskytte Deres personlige oplysninger. Vi bruger bestemte oplysninger, som vi indsamler fra Dem, til at drive og levere vores Store. Læs Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839&clcid=0x406, da den beskriver de typer data, vi indsamler fra Dem og Deres enheder (”Data”), og hvordan vi bruger Deres data. Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver endvidere, hvordan Microsoft bruger Deres kommunikation med andre, opslag eller feedback indsendt af Dem til Microsoft via vores Store og de filer, fotos, dokumenter, audiooptagelser, digitale arbejder og videoer, som De uploader, lagrer eller deler på Deres enheder eller via denne Store (”Deres indhold”).

24. Produktets visning og farver. Microsoft forsøger at vise produktets farver og billeder nøjagtigt, men vi kan ikke garantere, at den farve, De får vist på Deres enhed eller på skærmen, svarer nøjagtigt til produktets farve.

25. Fejli visningen af vores Store. Vi arbejder hårdt for at publicere oplysninger nøjagtigt, opdatere vores Store regelmæssigt og rette fejl, så snart de opdages. Enhver del af indholdet i vores Store kan dog til enhver tid være forkert eller forældet. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at foretage ændringer af vores Store, herunder af produktpriser, specifikationer, tilbud og tilgængelighed.

26. Ophør af brug eller adgang. Microsoft kan til enhver tid annullere Deres konto eller bringe Deres brug af vores Store til ophør af enhver gyldig grund, herunder ubegrænset hvis De overtræder disse Vilkår for salg eller Store-politikkerne, eller hvis den pågældende butik ikke længere drives af Microsoft. Ved at bruge vores Store indvilliger De i at blive holdt ansvarlig (i overensstemmelse med disse vilkår) for de bestillinger, De foretager, eller gebyrer, De pådrager Dem inden dette ophør. Microsoft kan til enhver tid ændre, ophæve eller på anden vis annullere den pågældende Store af en hvilken som helst grund og uden forudgående varsel. Hvis en sådan ændring, ophør eller midlertidig afbrydelse påvirker Deres brug af Tjenesten eller produktet eller på anden måde afbryder Deres bestilling, skal De kontakte Salg og support.

27. Produktgarantier. Mange af de produkter, som er tilgængelige i vores Store (herunder visse Microsoft-produkter og visse tredjemandsprodukter), har medfølgende producentgarantier. De bedes læse de pågældende producentgarantier, der følger med disse produkter, for specifikke oplysninger om, hvordan De løser problemer, som dækkes af disse garantier. Hvad angår nogle produkter, vil De have mulighed for at tilkøbe et Udvidet tjenesteabonnement. De bedes læse de specifikke abonnementer for oplysninger herom.

Produkter, der sælges eller tilbydes via vores Store (herunder varer, tjenester og digitalt indhold), leveres muligvis med garantier, som ikke kan fraskrives i henhold til lovgivningen, eksempelvis lovbestemt forbrugerbeskyttelse i forhold til defekte, beskadigede eller ukorrekt beskrevne varer, digitalt indhold eller tjenester. Alle kommercielle garantier, der tilbydes af en producent, tjenesteudbyder eller udvikler, skal ses som supplement til disse obligatoriske forbrugerrettigheder. Lær mere om Kommercielle garantier og lovbestemte rettigheder https://www.microsoft.com/da-dk/store/b/aboutwarranties.

MICROSOFT OG DENNES LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE OG UDBYDERE AF INDHOLD YDER INGEN YDERLIGERE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ANVENDELIGHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, EJENDOMSRET ELLER IKKE-KRÆNKELSE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR SALG.

MICROSOFT GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA VORES STORE ELLER TJENESTER. DE ANERKENDER, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRI, OG AT DER KAN OPSTÅ LEJLIGHEDSVISE PERIODER MED NEDETID. MICROSOFT GARANTERER IKKE, AT ADGANGEN TIL VORES STORE ELLER TJENESTER VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, ELLER AT DER IKKE KAN SKE TAB AF INDHOLD.

28. Ansvarsbegrænsning. Intet i denne ansvarsbegrænsning skal forstås som en fraskrivelse eller begrænsning af ansvar i henhold til obligatoriske forbrugerbeskyttelseslove, der er gældende i Deres område, eller andet ansvar, der ikke kan fraskrives i henhold til lovgivningen. Det samme gælder for Microsofts, Microsofts stedfortrædende agenters og/eller Microsofts juridiske repræsentanters ansvar i tilfælde af bedrageri eller misligholdelse, som har resulteret i personskade eller død.

a. Microsoft, dennes stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for indirekte tab, herunder økonomisk tab såsom tab af avance, medmindre Microsoft, dennes stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter mindst har handlet med grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse.

b. Microsoft er ikke ansvarlig for Deres Fremsendelser, indhold eller materialer eller aktiviteter, der leveres af brugere. Et sådant indhold og sådanne aktiviteter kan hverken tilskrives Microsoft eller tages som udtryk for Microsofts holdning.

c. Mange af de applikationer, tjenester og andet digitalt indhold, der tilbydes i vores Store, udbydes af andre enheder end Microsoft (”Tredjemandsindhold”). Bortset fra den obligatoriske forbrugerbeskyttelse, De har ret til ifølge lovgivningen i Deres land eller område, er Microsoft ikke ansvarlig for Tredjemandsindhold eller krav med relation hertil. Se afsnittet ”Produktgarantier” ovenfor.

d. Microsoft er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår i det omfang, en sådan mangel eller forsinkelse skyldes forhold, der udenfor Microsofts rimelige kontrol (f.eks. strejke, udefra kommende omstændigheder, krig eller terrorisme, bevidst skadevoldende handlinger, ulykker eller overholdelse af gældende lovgivning eller forordninger). Microsoft vil bestræbe sig på at minimere effekten af en sådan begivenhed og at opfylde de forpligtelser, der ikke er berørt.

29. Overdragelse. Vi kan til enhver tid helt eller delvis overdrage, overføre eller på anden vis stille vores rettigheder og forpligtelser til rådighed i henhold til disse Vilkår for salg uden forudgående varsel. De må ikke tildele eller overdrage nogen rettigheder i henhold til disse Vilkår for salg.

30. Lovvalg og sted for afgørelse af tvister. Hvis De bor i (eller – hvis De er en virksomhed – deres primære forretningssted er) i Europa, gælder lovgivningen i staten Washington, USA, for alle krav i forbindelse med gratis Tjenester og gratis erhvervelser fra vores Store uden præjudice til de obligatoriske lovbestemmelser, der gælder i det land, hvori De er bosiddende. Alle krav vedrørende betalte køb fra vores Store og betalte Tjenester er underlagt lovgivningen i det land, hvori De er bosiddende. Hvad angår jurisdiktion, aftaler De og Microsoft at vælge retsinstanser i det land, hvor vi udbyder Deres Tjenester, hvor De er bosat, i forbindelse med alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår for salg, eller alternativt kan De vælge den ansvarlige retsinstans i Washington, USA.

31. Meddelelser.

a. Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Microsoft respekterer tredjemands ejerskab og brug af immaterielle rettigheder. Hvis De vil sende en meddelelse om krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder krav om krænkelse af ophavsrettigheder, skal De følge vores procedurer for afsendelse af Meddelelser om krænkelse (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR DENNE PROCEDURE, VIL IKKE MODTAGE ET SVAR. Microsoft bruger de processer, der er angivet i Title 17, United States Code, Section 512, til at svare på meddelelser om krænkelse af ophavsret.Under de rette omstændigheder kan Microsoft også deaktivere eller opsige konti tilhørende brugere af Microsoft-tjenester, som gentagne gange registreres som krænkere.

b. Copyright og varemærker. Hele indholdet af vores Store og Tjenester er ophavsretligt beskyttet. Copyright © 2016 Microsoft Corporation og/eller dennes leverandører og tredjemandsudbydere, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Vi eller vores leverandører og andre tredjemandsudbydere ejer ejendomsretten, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til vores Store, Tjenester og indhold. Microsoft og navnene, logoerne og ikonerne til alle Microsofts produkter og tjenester kan være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA, Canada og/eller andre lande.

Der findes en liste over Microsofts varemærker på: https://www.microsoft.com/trademarks. Navnene på de faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i disse Vilkår for salg, forbeholdes.

32. Advarsel om sikkerhed. For at undgå skader, ubehag eller overanstrengte øjne bør De tage periodiske pauser fra brugen af spil eller andre applikationer, især hvis De oplever smerter eller træthed pga. brugen. Hold en pause, hvis De mærker ubehag. Ubehag kan inkludere kvalme, bevægelsessyge, svimmelhed, desorientering, hovedpine, udmattelse, overanstrengte eller tørre øjne. Brug af applikationer kan distrahere Dem og spærre for omgivelserne. Undgå steder, hvor De kan risikere at snuble, trapper, lave lofter, skrøbelige eller værdifulde genstande, der kan gå i stykker. En meget lille procentdel af brugerne kan opleve anfald, når de udsættes for bestemte visuelle effekter, såsom blinkende lamper eller mønstre, som kan vises i applikationerne. Selv brugere, som ikke tidligere har oplevet anfald, kan have en sygdom, som ikke er diagnosticeret, som kan forårsage disse anfald. Symptomer kan omfatte svimmelhed, synsforstyrrelser, trækninger, ryk eller rystelser i ben og arme, desorientering, forvirring, tab af bevidsthed eller kramper. Hvis De oplever et eller flere af disse symptomer, skal De omgående afbryde brugen af applikationen og søge læge, eller De bør søge læge, før de begynder at bruge applikationerne, hvis De før har haft symptomer, som er knyttet til anfald. Forældre skal overvåge deres børns brug af applikationer for at opdage tegn på symptomer.

Har du spørgsmål? Tal med en ekspert