Začínáme

Základní kroky pro seznámení s klientem Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook

Klient Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook je doplněk aplikace Outlook, který se instaluje do počítače. Klient Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook umožňuje začlenit aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online do každodenní práce s aplikací Outlook, přičemž oblasti aplikace Microsoft Dynamics CRM Online jsou zobrazeny jako složky v podokně navigační podokno aplikace Outlook. Až na pár výjimek tento doplněk zpřístupňuje všechny funkce aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, včetně možností nastavení a konfigurace.

Základní postup

  1. Stažení a instalace klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook do stolního nebo přenosného počítače
  2. Přístup k aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online pomocí nových panelů nástrojů, nabídek a složek CRM v aplikaci Outlook
  3. Nastavení možností e-mailu v osobních možnostech klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook
  4. Přenos kontaktů aplikace Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online
  5. Sledování úkolů aplikace Outlook jako aktivit aplikace Microsoft Dynamics CRM Online
  6. Nastavení a zobrazení záznamu Týká se aplikace Microsoft Dynamics CRM Online z aplikace Outlook
  7. Přístup k e-mailovým adresám aplikace Microsoft Dynamics CRM Online z klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook

Pokud jste upgradovali z klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook

  • V klientovi Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook jsou dostupné oblasti Oblast Nastavení a Kalendář služeb. Většina funkcí aplikace Microsoft Dynamics CRM Online je dostupná v podokně navigační podokno.

Související odkazy

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM Online December 2012 Service Update

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)