Solutions for your Role

Discover breakthrough business productivity designed specifically for your people.

Tools

Ratkaisut eri roolien tarpeisiin

Microsoft Dynamics –liiketoimintaratkaisujen käytettävyys ja toiminnallisuus ovat tulosta tuhansien tuntien tutkimustyöstä, havainnnoista ja liiketoiminnassa mukana olevien henkilöiden haastatteluista. Microsoft Dynamics –ratkaisujen avulla voit vastata niihin liiketoiminnan haasteisiin, joita yritysten avainrooleissa olevat henkilöt kohtaavat ja joita he pitävät tärkeinä.

Saara, talousjohtaja

Saara, talousjohtaja

Talous: Varmistaa taloudellisesti terveen liiketoiminnan

Tehokas taloushallinto ylläpitää yrityksen elinkelpoisuutta ja tukee tavoitteiden mukaista liiketoiminnan kasvua. Talousosaston tuottamat raportit edesauttavat kauaskantoisten strategisten päätösten tekemistä, ja monissa organisaatioissa talouspäälliköt vastaavat myös siitä, että toiminta on lakien ja erilaisten säännösten mukaista. Taloushallinnossa työskentelevien on erityisen tärkeää saada käyttöönsä täsmällistä tietoa, jota he voivat työstää tarkoituksenmukaiseen muotoon myös organisaation muiden päätöksentekijöiden käyttöön.

Lue miten Microsoft Dynamics voi auttaa talousosastosi työtä.
Veikko, operatiivinen johtaja

Veikko, operatiivinen johtaja

Operatiivinen toiminta: Toteuttaa asiakkaille annetut lupaukset

Operatiivisten toimintojen vastuulla on erilaisten prosessien kuten tuotannon ja jakelutoimintojen tehokas hoitaminen. Microsoft Dynamics –ratkaisujen avulla organisaatiosi pystyy toimittamaan laadukkaita tuotteita ja palveluja oikeaan aikaan. Hyvät suhteet toimitusketjun eri osapuoliin kuten toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin ovat välttämättömät. Tiivis yhteistyö myös oman yrityksen sisällä varsinkin myynti- ja talousosastojen kanssa varmistaa, että toiminnan tarvitsemat ennusteet ovat realistisia ja kustannusseuranta on oikealla tasolla.

Lue miten Microsoft Dynamics voi helpottaa operatiivisista toiminnoista vastaavien henkilöiden työtä.
Kari, myyntijohtaja

Kari, myyntijohtaja

Myynti: Kasvattaa liiketoimintaa

Myyntihenkilöstön on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet perinpohjin ja pystyttävä tarjoamaan asiakkaille juuri sitä mitä he etsivät. Saavuttaakseen asetetut tavoitteet on jokaisella myyjällä oltava riittävä tuotetuntemus, oikeat työkalut ja tarvittavat taustatiedot asiakkaasta ja tämän tilanteesta. Myynnin on myös tehtävä tiivistä yhteistyötä yrityksen muiden osastojen kanssa: talousosasto tarvitsee myynti- ja kate-ennusteita, osto- ja tuotanto-osastojen täytyy tietää, mitä tuotteita tarvitaan milloinkin, ja markkinointi voi ohjata liidien hankintaa ja markkinointia potentiaalisimmille alueille.

Lue miten Microsoft Dynamics voi helpottaa myyntiosastosi työtä.
Julia, markkinointijohtaja

Julia, markkinointijohtaja

Markkinointi: Luo mahdollisuudet menestymiseen

Markkinointi toteuttaa yrityksen markkinointiviestintää, vahvistaa tuotemerkkiä ja varmistaa yrityksen näkyvyyden kohderyhmille. Markkinointia hoitavat henkilöt keräävät arvokasta tietoa orastavista asiakastarpeista ja toimialan kehityssuuntauksista, ja tätä tietoa hyödyntämällä he voivat parantaa yrityksen kykyä suunnitella toimintaansa ja tehdä päätöksiä. Nykyaikaiset, tehokkaat raportointi- ja analysointityökalut helpottavat kampanjoiden tehokkuuden selvittämisessä ja yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue miten Microsoft Dynamics voi helpottaa markkinointiosastosi työtä.
Timo, IT-päällikkö

Timo, IT-päällikkö

Tietohallinto: Yhdistää ihmiset ja järjestelmät

Tietohallinto-osasto on yrityksen selkäranka. Sen vastuulla on, että kriittiset, usein hyvinkin erityyppiset tietojärjestelmät toimivat moitteettomasti ja organisaation kaikilla tasoilla on käytössään oikeat ja riittävät tiedot ja työkalut liiketoiminnan hoitamiseen. IT-ammattilaiset seuraavat jatkuvasti myös teknologian kehitystä, jotta he voivat tunnistaa uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet alentaa kustannuksia ja parantaa tuottavuutta.

Lue miten Microsoft Dynamics voi auttaa tietohallinto-osastosi työtä.