Όροι και Προϋποθέσεις Δώρων της Microsoft (ψηφιακά αγαθά)


Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Δώρων της Microsoft (ψηφιακά αγαθά) (εφεξής καλούμενοι αυτή η «σύμβαση») μεταξύ εσάς του ιδίου και της Microsoft Corporation (ή με βάση τον τόπο διαμονής σας, μίας από τις θυγατρικές της) (εφεξής καλούμενης «εμείς», «εμάς», «μας» ή «Microsoft») περιγράφει την ικανότητά σας να αγοράζετε και να εξαργυρώνετε δώρα ψηφιακών αγαθών (εφεξής καλούμενα «δώρα») από συμμετέχοντα καταστήματα της Microsoft (συλλογικά καλούμενα «συμμετέχοντα καταστήματα»). Αποδέχεστε την παρούσα σύμβαση όταν αγοράζετε ή εξαργυρώνετε ένα δώρο από συμμετέχοντα καταστήματα.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει σημαντικούς όρους όσον αφορά τη σχέση μας. Ενσωματώνει επίσης τους Όρους συναλλαγής και τη Σύμβαση υπηρεσιών της Microsoft, που περιλαμβάνουν τους όρους που διέπουν το λογαριασμό σας Microsoft και (αποκλειστικά για κατοίκους των Η.Π.Α.) μια δεσμευτική ρήτρα διαιτησίας και μια παραίτηση από δικαίωμα άσκησης συλλογικής αγωγής που επηρεάζει τα δικαιώματά σας για τον τρόπο επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς με την Microsoft.

  1. Αγορά ενός δώρου. Θα χρεωθείτε αμέσως με την αγορά του δώρου στην τιμή που υποδεικνύεται όταν ολοκληρώνετε την αγορά σας. Η Microsoft δεν προσφέρει αντιστοίχιση τιμών σε περίπτωση αλλαγής της τιμής στο μέλλον. Πρέπει να ορίσετε έναν και μοναδικό παραλήπτη δώρου χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου. Μόλις ολοκληρώσετε την αγορά, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί στον παραλήπτη του δώρου που περιέχει έναν κωδικό (εφεξής καλούμενος «κωδικός») για την εξαργύρωση του δώρου. Εκτός κι εάν επιλέξετε μια διαφορετική ημερομηνία παράδοσης, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί στον παραλήπτη αμέσως μετά την αγορά. Εάν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να προγραμματίσετε παράδοση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δώρου μέχρι ένα έτος μετά την ημερομηνία αγοράς. Δώρα μπορούν να αγοραστούν και να εξαργυρωθούν από χρήστες στην ίδια χώρα/περιοχή και μόνο σε συμμετέχοντα καταστήματα.
  2. Εξαργύρωση δώρου. Για να εξαργυρώσετε το δώρο σας, ο παραλήπτης πρέπει να έχει έναν έγκυρο λογαριασμό Microsoft (ή να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό Microsoft). Οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δώρου μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κωδικό για να εξαργυρώσει το δώρο και η Microsoft δεν ελέγχει αν ο παραλήπτης επιλέξει να εξαργυρώσει το δώρο ή να το δώσει σε άλλους. Οι κωδικοί είναι μίας χρήσης και μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μία φορά. Ορισμένα δώρα λήγουν και πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον παραλήπτη του δώρου εντός της υποδεικνυόμενης προθεσμίας. Η Microsoft δεν φέρει ευθύνη εάν ο κωδικός δώρου χαθεί, κλαπεί, τοποθετηθεί σε λάθος μέρος ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας ή εάν το δώρο λήξει πριν εξαργυρωθεί ή χρησιμοποιηθεί. Η ικανότητα του παραλήπτη να εξαργυρώσει και να χρησιμοποιήσει το δώρο μπορεί να απαιτεί ορισμένες προδιαγραφές υλικού ή λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet (ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις χρόνου σύνδεσης). Τα δώρα ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετους όρους που εσείς ή ο παραλήπτης απαιτείται να αποδεχθείτε πριν ο παραλήπτης να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το δώρο. Το περιεχόμενο του δώρου προορίζεται μόνο για προσωπική και νόμιμη χρήση.
  3. Ανήλικες. Τα δώρα για ανηλίκους υπόκεινται σε περιορισμούς ηλικίας για ψηφιακά αγαθά (εφεξής καλούμενα «ψηφιακά αγαθά») σε συμμετέχοντα καταστήματα, καθώς και τις ρυθμίσεις οικογενειακής ασφάλειας της Microsoft. Αυτοί οι περιορισμοί αποτρέπουν τους ανηλίκους από το να αποκτήσουν πρόσβαση σε δώρα που δεν έχουν εγκριθεί για την ηλικία τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της οικογενειακής ασφάλειας στη διεύθυνση https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Επιστροφές και επιστροφές χρημάτων. Τα δώρα μπορούν να ακυρωθούν και να επιστραφούν στον αγοραστή δώρων έως 14 ημέρες μετά την αγορά ή μέχρι να εξαργυρωθούν από τον παραλήπτη του δώρου, όποιο συμβεί πρώτα. Οι παραλήπτες δώρων δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή προθεσμία υπαναχώρησης και αναγνωρίζετε ότι δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων, εκτός κι εάν απαιτείται από το νόμο.
  5. Επιλέξιμο περιεχόμενο. Τα δώρα είναι διαθέσιμα για επιλεγμένα ψηφιακά αγαθά που είναι διαθέσιμα σε συμμετέχοντα καταστήματα μας. Εάν είναι διαθέσιμες, οι συνδρομές-δώρο για ψηφιακά αγαθά ισχύουν μόνο για την περίοδο συνδρομής που καθορίζεται κατά την αγορά. Κατά τη λήξη της περιόδου συνδρομής, ο παραλήπτης του δώρου θα έχει την ευκαιρία να πληρώσει για να συνεχίσει τη συνδρομή στην τιμή που προσφέρεται εκείνη τη στιγμή σε συμμετέχοντα καταστήματα. Εάν ο παραλήπτης επιλέξει να μη συνεχίσει τη συνδρομή, η συνδρομή του παραλήπτη θα τερματιστεί.
  6. Εξυπηρέτηση πελατών. Για τυχόν ερωτήσεις ή διαφορές σχετικά με την αγορά ή την εξαργύρωση ενός δώρου ή την πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού Microsoft, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Microsoft.
  7. Αναστολή, Καταγγελία, Μη-επιστρεφόμενα για μετρητά. Εάν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας σύμβασης, μπορεί να λάβουμε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον σας που κρίνουμε κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή καταγγελίας της ικανότητά σας να αγοράσετε ή να εξαργυρώσετε δώρα, να αγοράσετε αγαθά από καταστήματα μας (συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων καταστημάτων) ή να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας Microsoft. Όταν αγοράζετε ένα δώρο, αγοράζετε το εφαρμοστέο προϊόν ή υπηρεσία. Τα Δώρα και οι Κωδικοί δεν δύνανται να επιστραφούν για μετρητά ούτε είναι επιλέξιμα για μεταπώληση, και είναι άκυρα όπου απαγορεύεται.