Επανάληψη;


Ακυρώσατε την προσθήκη του λογαριασμού ή η υπηρεσία παροχής πληρωμών δεν ήταν δυνατό να την εγκρίνει.