Προσπαθείτε να επαληθεύσετε ξανά;


Δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση της ακαδημαϊκής σας ιδιότητας.
Για να προσπαθήσετε ξανά, επιστρέψτε στην εξαργύρωση κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε όλα τα βήματα.