Εφαρμογή
Σύντομα θα διατεθούν οδηγίες στα ελληνικά για το στοιχείο λήψης. Για να παρέχονται οι πληροφορίες ταχύτερα, οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά.
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Το Service Pack 2 (SP2) για Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit Έκδοση 64-Bit περιέχει νέες ενημερώσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια, την απόδοση και τη σταθερότητα. Επιπλέον, το SP αποτελεί συνάθροιση όλων των προηγούμενων ενημερώσεων.
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Το Service Pack 2 (SP2) για Microsoft Office 2010 Language Pack Έκδοση 64-Bit περιέχει νέες ενημερώσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια, την απόδοση και τη σταθερότητα. Επιπλέον, το SP αποτελεί συνάθροιση όλων των προηγούμενων ενημερώσεων.
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημέρωση κώδικα ασφαλείας
Το Windows 8.1 Update είναι ένα συγκεντρωτικό σύνολο ενημερώσεων ασφαλείας, κρίσιμων ενημερώσεων και απλών ενημερώσεων.
ΔΩΡΕΑΝ
Εργαλείο
Το Microsoft .NET Framework 4.5.1 είναι μια ενημέρωση υψηλής συμβατότητας που αντικαθιστά το Microsoft .NET Framework 4 και το Microsoft .NET Framework 4.5. Το πακέτο χωρίς σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις όπου το πρόγραμμα εγκατάσταση...
ΔΩΡΕΑΝ
Έγγραφο
Ένας οπτικός. αλληλεπιδραστικός οδηγός αναφοράς για να σας βοηθήσει να βρίσκετε εντολές στο PowerPoint 2010.
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Το Πακέτο δυνατοτήτων πολυμέσων για εκδόσεις N και KN των Windows 8.1 θα εγκαταστήσει τον Media Player και σχετικές τεχνολογίες σε έναν υπολογιστή που εκτελεί εκδόσεις Windows 8.1 N ή Windows 8.1 KN. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία ...
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Service Pack 1 για .NET Framework 2.0
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Τα Windows Vista Service Pack 1 είναι μια ενημέρωση των Windows Vista που αντιμετωπίζει βασικά θέματα από σχόλια των πελατών μας. Το SP1 αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα αξιοπιστίας και απόδοσης, υποστηρίζει νέους τύπους υλικού και προσθέτει υποστήριξη γ...
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Η Microsoft έχει θέσει σε κυκλοφορία μια ενημέρωση για το Microsoft Office 2016 Language Interface Pack Έκδοση 32 bit. Αυτή η ενημέρωση παρέχει τις τελευταίες επιδιορθώσεις για το Microsoft Office 2016 Language Interface Pack Έκδοση 32 bit. Επίσης, αυτή η...
ΔΩΡΕΑΝ