Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Εφαρμογή
Service Pack 1 για .NET Framework 2.0
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Τα Windows Vista Service Pack 1 είναι μια ενημέρωση των Windows Vista που αντιμετωπίζει βασικά θέματα από σχόλια των πελατών μας. Το SP1 αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα αξιοπιστίας και απόδοσης, υποστηρίζει νέους τύπους υλικού και προσθέτει υποστήριξη γ...
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Η Microsoft έχει θέσει σε κυκλοφορία μια ενημέρωση για το Microsoft Office 2016 Language Interface Pack Έκδοση 32 bit. Αυτή η ενημέρωση παρέχει τις τελευταίες επιδιορθώσεις για το Microsoft Office 2016 Language Interface Pack Έκδοση 32 bit. Επίσης, αυτή η...
ΔΩΡΕΑΝ
Στοιχείο με δυνατότητα αναδιανομής
Πακέτο αναδιανομής .NET Framework Έκδοση 1.1
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Το Service Pack 2, το πιο πρόσφατο service pack, τόσο για τον Windows Server 2008 όσο και για τα Windows Vista, υποστηρίζει νέους τύπους υλικού και νεοεμφανιζόμενα πρότυπα υλικού, περιλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις που έχουν παρασχεθεί από την κυκλοφορία τ...
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Ο Windows Internet Explorer 9 επιτρέπει στις τοποθεσίες Web να ξεχωρίζουν και να εκτελούνται όπως ακριβώς οι εγγενείς εφαρμογές στον υπολογιστή σας.
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Service Pack 1 για .NET Framework 3.0
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Το Πακέτο δυνατοτήτων πολυμέσων για εκδόσεις N defineτων Windows 10 θα εγκαταστήσει τον Media Player και σχετικές τεχνολογίες σε έναν υπολογιστή που εκτελεί εκδόσεις Windows 10 N. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://support.micro...
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Ο Internet Explorer 11 προσφέρει αστραπιαίες ταχύτητες στο web στα Windows 7. Τώρα με προεπιλογές Bing και MSN.
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για την επίλυση ζητημάτων στα Windows.
ΔΩΡΕΑΝ