Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Εφαρμογή
Ο Internet Explorer 11 προσφέρει αστραπιαίες ταχύτητες στο web στα Windows 7. Τώρα με προεπιλογές Bing και MSN.
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Το Πακέτο κωδικοποιητών για κάμερα Microsoft επιτρέπει την προβολή μιας σειράς από μορφές αρχείων για συγκεκριμένες συσκευές. Σημείωση: Αν επιλέξετε "Λήψη", σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft και τη δήλ...
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Σύντομα θα διατεθούν οδηγίες στα ελληνικά για το στοιχείο λήψης. Για να παρέχονται οι πληροφορίες ταχύτερα, οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά.
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Το Service Pack 2 (SP2) για Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit Έκδοση 64-Bit περιέχει νέες ενημερώσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια, την απόδοση και τη σταθερότητα. Επιπλέον, το SP αποτελεί συνάθροιση όλων των προηγούμενων ενημερώσεων.
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Το Service Pack 2 (SP2) για Microsoft Office 2010 Language Pack Έκδοση 64-Bit περιέχει νέες ενημερώσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια, την απόδοση και τη σταθερότητα. Επιπλέον, το SP αποτελεί συνάθροιση όλων των προηγούμενων ενημερώσεων.
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημέρωση κώδικα ασφαλείας
Το Windows 8.1 Update είναι ένα συγκεντρωτικό σύνολο ενημερώσεων ασφαλείας, κρίσιμων ενημερώσεων και απλών ενημερώσεων.
ΔΩΡΕΑΝ
Εργαλείο
Το Microsoft .NET Framework 4.5.1 είναι μια ενημέρωση υψηλής συμβατότητας που αντικαθιστά το Microsoft .NET Framework 4 και το Microsoft .NET Framework 4.5. Το πακέτο χωρίς σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις όπου το πρόγραμμα εγκατάσταση...
ΔΩΡΕΑΝ
Έγγραφο
Ένας οπτικός. αλληλεπιδραστικός οδηγός αναφοράς για να σας βοηθήσει να βρίσκετε εντολές στο PowerPoint 2010.
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Το Office 2003 Service Pack 3 για Πακέτο πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Πακέτου πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας του Office 2003.
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Το Πακέτο δυνατοτήτων πολυμέσων για εκδόσεις N και KN των Windows 8.1 θα εγκαταστήσει τον Media Player και σχετικές τεχνολογίες σε έναν υπολογιστή που εκτελεί εκδόσεις Windows 8.1 N ή Windows 8.1 KN. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία ...
ΔΩΡΕΑΝ