Ενημερωμένη έκδοση
Αυτή είναι η Ενημέρωση 4.0.3 για Microsoft .NET Framework 4, η οποία περιέχει ένα σύνολο νέων δυνατοτήτων που ανταποκρίνονται στις σημαντικότερες αιτήσεις των πελατών για δυνατότητες και σε σημαντικά σενάρια .NET Framework.
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Σύντομα θα διατεθούν οδηγίες στα ελληνικά για το στοιχείο λήψης. Για να παρέχονται οι πληροφορίες ταχύτερα, οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά.
ΔΩΡΕΑΝ
Εφαρμογή
Microsoft IntelliPoint 8.2 Mouse Software for Windows - 64 bit
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια βοηθά στην επίλυση διαφόρων θεμάτων που εντοπίζονται στο Outlook Express.
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Η Microsoft έχει δημοσιεύσει μια ενημέρωση για το Microsoft Outlook 2010 Έκδοση 64-Bit. Αυτή η ενημέρωση παρέχει τις τελευταίες επιδιορθώσεις για το Microsoft Outlook 2010 Έκδοση 64-Bit. Επίσης, αυτή η ενημέρωση περιέχει βελτιώσεις σχετικά με τη σταθερότη...
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Έχει κυκλοφορήσει από τη Microsoft μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office Excel 2003 και για το Microsoft Office Word 2003. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πιθανό πρόβλημα κατά το οποίο ενδέχεται να μην εκτελεστεί η φόρτωση ενός πρόσθετου,...
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Media Player Script Commands (KB828026), ορισμένες εντολές δέσμης ενεργειών URL δεν αποκρίνονται σωστά. Αυτό το πακέτο βοηθά στην επίλυση του θέματος.
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Εντοπίστηκε ένα θέμα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσε να επηρεάσει το σύστημά σας.
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Το Service Pack 2 (SP2) για Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit Έκδοση 32-Bit περιέχει νέες ενημερώσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια, την απόδοση και τη σταθερότητα. Επιπλέον, το SP αποτελεί συνάθροιση όλων των προηγούμενων ενημερώσεων.
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερωμένη έκδοση
Ενημερωμένη έκδοση της Visual Basic® for Applications
ΔΩΡΕΑΝ