Παρουσίαση του Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα, μιας λύσης για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση του ανεξάρτητου εργατικού δυναμικού σας

Με την αυξανόμενη συμμετοχή στην οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης, δηλ. την αγορά εργασίας που αποτελείται από ανεξάρτητους εργαζόμενους που συνάπτουν συμβάσεις βραχυπρόθεσμης δέσμευσης, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να δοκιμάζουν και να συμπεριλαμβάνουν ταλέντα από την ελεύθερη αγορά για την υποστήριξη έργων. Σύμφωνα με την έκθεση Future Workforce Report, το 47% των υπεύθυνων για τις προσλήψεις στις μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποίησε περιστασιακούς απασχολούμενους (αύξηση σε σχέση με το 44% του προηγούμενου έτους), ενώ περίπου 9 στους 10 υπεύθυνοι προσλήψεων δηλώνουν ότι είναι ανοικτοί στην πρόσληψη περιστασιακά απασχολούμενων εργαζομένων μέσω μιας εταιρείας στελέχωσης προσωπικού. Για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν ή να συμπληρώσουν ψηφιακά τις συμβατικές λύσεις προσωπικού τους, παρουσιάζουμε το Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα, ένα επιμελημένο σύνολο εργαλείων, προτύπων και βέλτιστων πρακτικών που βοηθά τους πελάτες μας να ξεκινήσουν, να εκτελέσουν και να διαχειριστούν ανεξάρτητα προγράμματα σε κλίμακα. 

Η οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης, που περιλαμβάνει ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους, εργολάβους και συνεργάτες, αυξάνεται. Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου στελέχωσης προσωπικού, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την περιστασιακή απασχόληση το 2015 ήταν 792 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μέσα σε 10 χρόνια ένα μεγαλύτερο ποσοστό του αμερικανικού εργατικού δυναμικού θα συμμετέχει στην οικονομία περιστασιακής απασχόλησης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Field Nation, το 86% των ανεξάρτητων εργαζομένων επιλέγει σκόπιμα την ελεύθερη εργασία.

Οι συνέπειες για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι σημαντικές. Για να ευημερήσουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον με ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία και ανάγκες των πελατών, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να μπορούν να ολοκληρώνουν τα έργα χρησιμοποιώντας εξωτερικά ταλέντα. Παρόλο που η προσθήκη ταλαντούχων ανεξάρτητων εργαζομένων στο μείγμα προσφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα, η πορεία προς τη μετατροπή των υπαρχουσών πολιτικών και διαδικασιών είναι σε μεγάλο βαθμό απροσδιόριστη.

Ο συνεργάτης μας για την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εργαλείου είναι η Upwork, μία από τις μεγαλύτερες online παγκόσμιες αγορές με πάνω από 375.000 ανεξάρτητους απασχολούμενους σε περισσότερες από 180 χώρες. Συγκεκριμένα, συνεργαζόμαστε με το Upwork Enterprise, την ολοκληρωμένη τους λύση συμμόρφωσης και στρατολόγησης ταλαντούχων ανεξάρτητων εργαζόμενων.

Το Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα παρέχει λύσεις για τα κύρια σημεία τριβής των επιχειρήσεων εμφανίζονται κατά την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου προγράμματος, όπως: η εσωτερική επικοινωνία και ενημέρωση, η συνεργασία σε ολόκληρη την ομάδα, η ανάλυση δεδομένων και η αυτοματοποίηση των ροών εργασιών.

Εσωτερική επικοινωνία και ενημέρωση

Μία από τις μείζονες προκλήσεις της έναρξης ενός προγράμματος ανεξάρτητων εργαζομένων σε επιχειρήσεις είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εσωτερικών ενδιαφερομένων και αυτών που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση. Οι υπάλληλοι χρειάζονται ένα μέρος όπου μπορούν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν πώς λειτουργεί το πρόγραμμα, να έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη εκπαίδευση και να εξετάζουν βέλτιστες πρακτικές για τη συνεργασία τους με ανεξάρτητους απασχολούμενους.

Το Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα επιλύει αυτό το ζήτημα με το πρότυπο τοποθεσίας επικοινωνίας του SharePoint, ένα «κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης» για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, που σας βοηθούν να επιταχύνετε τη στρατολόγηση και την κατατόπιση νέων ανεξάρτητων απασχολούμενων, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

 • Χώρο αποθήκευσης για σχετικά έγγραφα και παρουσιάσεις σχετικά με το πρόγραμμα.
 • Περιπτώσεις χρήσης για να δείξετε στους εργαζόμενους τα είδη των έργων που μπορούν να εκτελεστούν με περιστασιακούς απασχολούμενους.
 • Συνήθεις ερωτήσεις που αφορούν τις κορυφαίες ερωτήσεις από τους υπαλλήλους της επιχείρησης.
 • Ένα πρότυπο δέσμευσης για να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με ανεξάρτητους απασχολούμενους από τον χώρο συγκέντρωσης ταλέντων από ειδικούς του SharePoint.

Ανατρέξτε στο θέμα μας Πληροφοριακό διάγραμμα τοποθεσίας επικοινωνίας του SharePoint για να μάθετε περισσότερα.

Συνεργασία σε ολόκληρη την ομάδα

Η φύση των επιχειρηματικών έργων με ανεξάρτητους απασχολούμενους απαιτεί από τα μέλη της ομάδας να συνεργάζονται σε πολλαπλά αρχεία, να διαχειρίζονται ποικίλα καθήκοντα και να επικοινωνούν μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας. Για τον συντονισμό των διαφόρων διαλειτουργικών ομάδων που εκτείνονται σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, το Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα παρέχει οδηγίες, χρησιμοποιώντας το Microsoft Teams ως έναν ισχυρό κόμβο για ομαδική εργασία, ο οποίος συγκεντρώνει συνομιλίες, συσκέψεις, κλήσεις, αρχεία και εφαρμογές σε έναν κοινόχρηστο χώρο εργασίας.

Με το Teams, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τις ανάγκες επικοινωνίας και συνεργασίας τους, ειδικότερα μέσω των εξής:

 • Επικοινωνία—Δημόσιες και ιδιωτικές ομάδες για ενεργή συμμετοχή των μελών στη συζήτηση.
 • Διαχείριση εργασιών—Ένα σημείο για την παρακολούθηση της προόδου και την ευθυγράμμιση της ροής εργασιών κάθε μέλους της ομάδας, μέσω της ενσωμάτωσης με εργαλεία διαχείρισης έργου όπως το Microsoft Planner.
 • Αποθήκευση αρχείων—Ένα σημείο για την αποθήκευση κοινόχρηστων αρχείων και την ανάκτηση τους μέσω της έξυπνης αναζήτησης.
 • Πρόσβαση εξωτερικών επισκεπτών—Η δυνατότητα των εξωτερικών χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο να συνεργάζονται σε όλες τις πτυχές των έργων που περιλαμβάνουν ανεξάρτητους απασχολούμενους, χρησιμοποιώντας την δωρεάν έκδοση του Teams.
 • Ασφάλεια—Η πρόσβαση εξωτερικού επισκέπτη σε ομάδες που σχετίζονται με συγκεκριμένο έργο διατηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς χωρίς να παρέχει εκτεταμένη πρόσβαση.

Ανατρέξτε στο θέμα μας Πληροφοριακό διάγραμμα του Teams για να μάθετε περισσότερα.

Ανάλυση δεδομένων

Μια σημαντική πρόκληση για την κλιμάκωση ενός προγράμματος ανεξάρτητων απασχολούμενων είναι η συλλογή, η παρακολούθηση και η επικοινωνία των KPI επιδόσεων. Το Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα αξιοποιεί το Microsoft Power BI, μια εταιρική υπηρεσία ανάλυσης που παρέχει πληροφορίες μέσω της συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από πολλές πηγές, απλοποιώντας την προετοιμασία των δεδομένων και δημιουργώντας προσαρμοσμένε και εύκολα κατανοητές αναφορές και πίνακες εργαλείων.

Το Power BI βοηθά τους διαχειριστές προγραμμάτων επιχειρήσεων να:

 • Λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων.
 • Συγκρίνουν τα αποτελέσματα του προγράμματος ανεξάρτητων απασχολούμενων με τις συμβατικές λύσεις στελέχωσης προσωπικού.
 • Προσδιορίζουν τις ομάδες εντός της επιχείρησής τους που αξιοποιούν επί του παρόντος το ταλέντο των ανεξάρτητων απασχολούμενων, σύμφωνα με τον τύπο πειθαρχίας, για να συμβάλλουν στον εντοπισμό μελλοντικών ευκαιριών για την εταιρεία σας.

Για την ενίσχυση της βασικής λειτουργικότητας του Power BI για ένα περιβάλλον περιστασιακής απασχόλησης, το Κιτ εργαλείων ανεξάρτητης απασχόλησης προσφέρει:

 • Ένα πρότυπο Power BI με δείγματα απεικονίσεων.
 • Μια σύνδεση Power BI για την άντληση δεδομένων από διάφορες προελεύσεις σε πίνακες εργαλείων.
 • Ένα πρότυπο δέσμευσης για να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με ανεξάρτητους απασχολούμενους από τον χώρο συγκέντρωσης ταλέντων του Power BI.

Ανατρέξτε στο θέμα μας Πληροφοριακό διάγραμμα του Power BI για να μάθετε περισσότερα.

Αυτοματοποίηση ροής εργασιών

Ένα πρόγραμμα ανεξάρτητων απασχολούμενων για μεγάλες επιχειρήσεις απαιτεί δυνατότητες προμήθειας, συμμόρφωσης και παρακολούθησης, παρέχοντας παράλληλα μια απρόσκοπτη διαδικασία για τους υπαλλήλους σας. Για να μειώσει την ανάγκη μη αυτόματης ολοκλήρωσης επαναλαμβανόμενων εργασιών, το Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα χρησιμοποιεί το Microsoft Flow για να δημιουργήσει αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μεταξύ εφαρμογών και υπηρεσιών που στέλνουν ειδοποιήσεις, συγχρονίζουν αρχεία και συλλέγουν δεδομένα.

Για παράδειγμα, το Microsoft Flow μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων να αυτοματοποιήσουν τα ακόλουθα σενάρια:

 • Εκπαίδευση και συμμόρφωση των εργαζομένων. Με μια επίσκεψη στην τοποθεσία επικοινωνίας SharePoint του προγράμματος για ανεξάρτητους απασχολούμενους, οι υπάλληλοι μπορούν να εγγραφούν στο πιλοτικό πρόγραμμα, ολοκληρώνοντας ένα εκπαιδευτικό βίντεο συμμόρφωσης που υποστηρίζεται από το Microsoft Stream.
 • Εγγραφή στην εσωτερική κοινότητα. Όταν ο υπάλληλος ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό βίντεο συμμόρφωσης, προστίθεται αυτόματα σε ένα εσωτερικό Κανάλι του Teams όπου οι υπάλληλοι μπορούν να συνεργαστούν με άλλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να μοιραστούν εμπειρίες.
 • Δημιουργία λογαριασμού Upwork. Μετά την προσθήκη του υπαλλήλου στο κανάλι του Teams, οι πληροφορίες του λογαριασμού του, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, αποστέλλονται στην υπηρεσία Upwork για τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα τους, έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν να δημοσιεύουν εργασίες στην πλατφόρμα.

Εκτός από τις βασικές λειτουργίες του Microsoft Flow, το Κιτ εργαλείων για ανεξάρτητους απασχολούμενους προσφέρει:

 • Περιπτωσιολογικές μελέτες που δείχνουν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Flow μέσα σε ένα πρόγραμμα ανεξάρτητων απασχολούμενων.
 • Ένα πρότυπο δέσμευσης για να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με ανεξάρτητους απασχολούμενους στο χώρο συγκέντρωσης ταλαντούχων ατόμων του Microsoft Flow.

Ανατρέξτε στο θέμα μας Πληροφοριακό διάγραμμα του Microsoft Flow για να μάθετε περισσότερα.

Το ταξίδι μας και αυτά που μάθαμε

Όπως και πολλοί από τους πελάτες μας, η Microsoft βρίσκεται επίσης στη διαδικασία αναζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε υπεύθυνα με ανεξάρτητους συνεργάτες στο περιβάλλον της επιχείρησής μας. Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ολοκληρώσαμε πάνω από 2.000 έργα ανεξάρτητων συνεργατών που αφορούσαν τη σύνταξη εγγράφων, την έρευνα, την επεξεργασία βίντεο, τη μετάφραση, τον σχεδιασμό και την επιστήμη των δεδομένων, καλύπτοντας 25 εσωτερικές ομάδες και εκατοντάδες εργαζόμενους.

Το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να μετασχηματιστούμε εσωτερικά και χρειαζόταν να δημιουργήσουμε μια υποδομή που θα μπορούσε να στηρίξει την πολυπλοκότητα ενός εταιρικού προγράμματος για ανεξάρτητους συνεργάτες. Αυτό μας οδήγησε στην ανάπτυξη του Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα, το οποίο συνδυάζει τις κορυφαίες εφαρμογές μας για την παραγωγικότητα στην επιχείρηση με επιμελημένα εργαλεία, πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών των προγραμμάτων για ανεξάρτητους συνεργάτες. Το έργο έχει αποδώσει. Μέχρι τώρα, έχουμε δει μετρήσιμη εξοικονόμηση κόστους και χρόνου.

Γρήγορα αποτελέσματα

Το Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα είναι διαθέσιμο δωρεάν ως μέρος μιας συνδρομής στο Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις ή το Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Κιτ εργαλείων του Microsoft 365 για ανεξάρτητα προγράμματα και τη συνδρομή στο Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις.

Σημείωση: Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογήσει και να προσδιορίσει τις δικές της ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων χειρισμού δεδομένων και συμμόρφωσης, και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες επενδύσεις του Microsoft 365 που θεωρεί κατάλληλες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδρομή του Κιτ εργαλείων για ανεξάρτητους συνεργάτες με την Upwork.

Έχετε υπόψη ότι το περιεχόμενο αυτών των καταχωρήσεων ιστολογίου περιγράφει δυνατότητες και λειτουργίες που ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Για τις πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες προσφορές προϊόντων για την αγορά σας, επισκεφθείτε τις τοποθεσίες Microsoft 365, Office 365, Windows 10 ή Φορητότητα για μεγάλες επιχειρήσεις + Ασφάλεια.
Το περιεχόμενο στο οποίο παραπέμπουν οι συνδέσεις σε αυτές τις δημοσιεύσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη γλώσσα της περιοχής σας.