Καλύπτουμε το κενό δεξιοτήτων στη βιομηχανική παραγωγή με το Microsoft 365

Η βιομηχανική παραγωγή μεταμορφώνεται από την άνοδο της νέας ψηφιακής βιομηχανικής τεχνολογίας, την επονομαζόμενη Βιομηχανία 4.0. Οι νέες τεχνολογίες τροποποιούν κάθε στάδιο της παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες και ξεκλειδώνοντας νέες περιοχές ανάπτυξης. Για να μπορέσουν οι κατασκευαστές να επωφεληθούν από την αξία που ξεκλειδώνει αυτή η τεχνολογία, θα χρειαστεί να διασφαλίσουν ότι το εργατικό δυναμικό τους διαθέτει τις σωστές δεξιότητες και τα σωστά εργαλεία.

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο όσον αφορά τους Εργαζόμενους πρώτης γραμμής μιας εταιρείας. Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, οι Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής είναι εκείνοι που παραδίδουν προϊόντα και υλικά, διασφαλίζουν την ποιότητα προϊόντος και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κρίσιμου εξοπλισμού. Για να βοηθήσουμε τους κατασκευαστές να πραγματοποιήσουν την ψηφιακή μεταμόρφωση, προσφέρουμε νέους τρόπους εργασίας με το Microsoft 365, ώστε οι Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής να μαθαίνουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.

Εξοπλισμός και αναβάθμιση δεξιοτήτων των Εργαζόμενων πρώτης γραμμής

Με την άνοδο της Βιομηχανίας 4.0, οι κατασκευαστές πρέπει να αναδιαμορφώσουν τους ρόλους, τις δεξιότητες και τα εργαλεία τους, μεταμορφώνοντας τον τρόπο εργασίας σε ολόκληρη την επιχείρηση. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και κοινωνικών δεξιοτήτων, την παροχή σύγχρονων εργαλείων στους εργαζόμενους, και την ελαστικοποίηση των ορίων της τεχνολογίας με νέες, πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες. Σε μια εποχή αυξανόμενης ψηφιοποίησης και πολυπλοκότητας, το είδος των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους εργαζόμενους εξελίσσεται ταχέως, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στα νέα δεδομένα.

Οι λύσεις του Microsoft 365 που προσφέρουν στους Εργαζόμενους πρώτης γραμμής τη δυνατότητα να μαθαίνουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Χρησιμοποιώντας το Microsoft Teams και το SharePoint Online, οι κατασκευαστές μπορούν με ασφάλεια να συγκεντρώσουν τις εκπαιδευτικές ενέργειες, να διανέμουν εύκολα υλικό εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης νέων υπαλλήλων, και να διασυνδέουν όλα τα επίπεδα της εταιρείας προς εύρεση και κοινοποίηση των βέλτιστων πρακτικών.

  • Χρησιμοποιώντας το Microsoft Stream, οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν δυναμικό περιεχόμενο βάσει ρόλων και βίντεο, για να αυξήσουν το ενδιαφέρον και την αφομοίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και να υποστηρίξουν την κοινή χρήση πληροφοριών ανάμεσα σε συναδέλφους.

Για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι ώστε να λειτουργούν σε ένα ψηφιοποιημένο περιβάλλον βιομηχανικής παραγωγής, το Teams προσφέρει ένα ενοποιημένο κέντρο από όπου η ομάδα μπορεί να επικοινωνεί, να συνεργάζεται και να συντονίζει την παραγωγή, από τα γραφεία των μηχανικών μέχρι την μονάδα παραγωγής.

  • Νωρίτερα αυτόν το χρόνο, ανακοινώσαμε νέες δυνατότητες, όπως επείγοντα μηνύματα, κοινοποίηση τοποθεσίας και σχόλια εικόνας, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να δημιουργούν έναν πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματικό χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, αυτές οι δυνατότητες μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να εντοπίζουν, να γνωστοποιούν και να κοινοποιούν την τοποθεσία μιας διαρροής επικίνδυνων υλικών, βοηθώντας να μειωθούν τα προβλήματα λειτουργίας.

Εικόνα τριών τηλεφώνων που εμφανίζουν επείγοντα μηνύματα, κοινοποίηση τοποθεσίας και σχόλια εικόνας στο Teams.

  • Επιπλέον, το Microsoft Teams επιδέχεται επεκτάσεις και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να μεταμορφώσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους χρησιμοποιώντας το Microsoft Flow και το PowerApps. Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν στην ψηφιοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως η τεκμηρίωση κατά τη διασφάλιση ποιότητας, η καταγραφή δεδομένων και η διαχείριση αποθέματος, υποστηρίζοντας τη μείωση των δαπανών και αποδεσμεύοντας χρόνο, ώστε οι Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής να εστιάζουν σε πιο κερδοφόρες δραστηριότητες.

Καθώς η Βιομηχανία 4.0 ανασχηματίζει τη βιομηχανία παραγωγής, η ανακάλυψη νέων καινοτομιών που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να μαθαίνουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται παραμένει στην κορυφή των δραστηριοτήτων. Η Microsoft αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με πρωτοποριακές λύσεις στη σχεδίαση υλικού, τις εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), τη μεικτή πραγματικότητα με το HoloLens 2, και με πλήρως λειτουργικές επιχειρηματικές λύσεις με το Dynamics 365 και με επιχειρηματικούς συνεργάτες.

  • Χρησιμοποιώντας το Dynamics 365 Remote Assist, οι τεχνικοί μπορούν να λύσουν τα προβλήματα πιο γρήγορα, ζητώντας απομακρυσμένα τη βοήθεια ειδικών μέσω του Microsoft Teams, για να τους καθοδηγήσουν στις επιδιορθώσεις χρησιμοποιώντας σημειώσεις σε περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, κοινοποιώντας διαγράμματα και σχηματικές παραστάσεις. Και με τους Οδηγούς του Dynamics 365, οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν νέες δεξιότητες με αναλυτικές οδηγίες που τους καθοδηγούν στη χρήση των εργαλείων που χρειάζονται και στον τρόπο αξιοποίησής τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Υποστηρίζουμε την επιτυχία των πελατών μας

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές επιλέγουν το Microsoft 365 για να ετοιμάσουν, να εξοπλίσουν και να ενδυναμώσουν τους εργαζόμενούς τους σε κάθε επίπεδο:

Για να επιταχύνετε την παραγωγικότητα και τις πληροφορίες ροής, η εταιρεία Cummins αντικατέστησε τα υπάρχοντα εργαλεία παραγωγικότητας και συνεργασίας με το Microsoft 365, εισαγάγοντας ένα σύγχρονο πλαίσιο γνώσεων και συνεργασίας, ώστε να μειώσει τις ανεπάρκειες δεξιοτήτων και να εμφυσήσει μια νέα φιλοσοφία εργασίας.

«Οι σύγχρονοι χώροι εργασίας μας στηρίζονται στην τεχνολογία και προσφέρουν στους εργαζόμενους τα εργαλεία που χρειάζονται για να καινοτομήσουν, έτσι ώστε να μπορούμε να παρουσιάζουμε νέα προϊόντα ενέργειας και νέες λύσεις τεχνολογίας στην αγορά. Επιπλέον, πρόκειται για μια βασική στρατηγική προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων.»
-Sherry Aaholm, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Πληροφορικής της Cummins

Η Goodyear χρησιμοποιεί τα ολοκληρωμένα και προσαρμόσιμα εργαλεία του Microsoft 365 για να βοηθήσει την επιτάχυνση της καινοτομίας και να προωθήσει νέες δυνατότητες μέσα στην εταιρεία. Για παράδειγμα, η Goodyear διασυνδέει το εργατικό δυναμικό της χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Teams, το οποίο αυξάνει την παραγωγικότητα και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να παραδίδονται τα σωστά προϊόντα στο σωστό μέρος και στον σωστό χρόνο.

«Η βελτίωση της συνεργασίας είναι κρίσιμη για εμάς, για να μπορούμε να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις και να ενισχύουμε την καινοτομία, τόσο στα ελαστικά όσο και πέρα από τα ελαστικά… Το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό μας περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές ηλικίες και κουλτούρες, και πλέον μοιράζεται φιλοσοφίες και ιδέες πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ.»
– Sherry Neubert, Γενική Διευθύντρια Πληροφορικής της εταιρείας The Goodyear Tire & Rubber Company

Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία που μας δίνεται να βοηθήσουμε τους κατασκευαστές να πραγματοποιήσουν αυτήν τη μεταμορφωτική μετάβαση, και δεν είμαστε παρά μόνο στην αρχή!

Επισκεφθείτε μας στη Hannover Messe για να μάθετε περισσότερα

Την επόμενη εβδομάδα, μέλη της ομάδας της Microsoft θα παρευρεθούν στη Hannover Messe, την ετήσια εμπορική έκθεση του κλάδου βιομηχανικής παραγωγής. Επισκεφθείτε μας στο περίπτερο C40 της Microsoft για να μάθετε πώς η Microsoft προσφέρει λύσεις εφαρμογής ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής.


Έχετε υπόψη ότι το περιεχόμενο αυτών των καταχωρήσεων ιστολογίου περιγράφει δυνατότητες και λειτουργίες που ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Για τις πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες προσφορές προϊόντων για την αγορά σας, επισκεφθείτε τις τοποθεσίες Microsoft 365, Office 365, Windows 10 ή Φορητότητα για μεγάλες επιχειρήσεις + Ασφάλεια.
Το περιεχόμενο στο οποίο παραπέμπουν οι συνδέσεις σε αυτές τις δημοσιεύσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη γλώσσα της περιοχής σας.