Παγκόσμιο εργατικό δυναμικό: Η νέα κουλτούρα της εργασίας

Ο εργασιακός χώρος του σήμερα εμπεριέχει πολλές γενιές με πολύ διαφορετικές εμπειρίες. Προσθέστε το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα και πρέπει να δημιουργούν ομάδες με πολιτιστικές και γεωγραφικές αποστάσεις. Πώς λοιπόν οι οργανισμοί διαχειρίζονται αυτό το χάσμα μεταξύ γενιών, κουλτούρας και γεωγραφικών περιοχών;

Παρακολουθήστε αυτό το επεισόδιο του Modern Workplace, “Παγκόσμιο εργατικό δυναμικό: Η νέα κουλτούρα εργασίας”, για να δείτε τον Cam Marston, Πρόεδρο της Generation Insights, και την Kelly Joscelyne, Διευθύντρια του Τμήματος Ταλέντων της Mastercard, να συζητούν στρατηγικές για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κοινωνικής συνεργασίας που βοηθά τους εργαζόμενους να κατανοήσουν πώς μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα, υπερπηδώντας τρία κοινά εμπόδια:

  • Πολιτιστική ευαισθησία – Ανοιχτή αντιμετώπιση και συνειδητοποίηση των πολιτισμικών διαφορών, τα οποία μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην κατανόηση των πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Κοινωνική απόσταση – Οικοδόμηση σχέσεων και εμπιστοσύνης σε γεωγραφικά διασκορπισμένες ομάδες ή σε ομάδες που αποτελούνται από πολλές γενιές
  • Επικοινωνία και ύφος – Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές κουλτούρες και γενιές ανταλλάσσουν πληροφορίες ή λαμβάνουν ανατροφοδότηση για την προώθηση της συμμετοχής και της παραγωγικότητας

Παρέχουμε επίσης μια επίδειξη που δείχνει πώς το Microsoft 365 βοηθά τις παγκόσμιες ομάδες να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα, συμπεριλαμβανομένων των εκπληκτικών δυνατοτήτων μετάφρασης για παρουσιάσεις.

Πληροφορίες για τον συντάκτη

Η ομάδα του Κέντρου ανάπτυξης έχει επικεντρωθεί στο να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε, να διαχειριστείτε και να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας.

Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft 365

Είναι το Office που γνωρίζετε, μαζί με τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να συνεργάζεστε καλύτερα, ώστε να μπορείτε να κάνετε περισσότερα, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Αγορα Τωρα
Σχετικό περιεχόμενο
Manage my business

Διαχείριση προσωπικού που καλύπτει πολλές γενιές

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο ανάπτυξης δεν αποτελεί επαγγελματική φορολογική ή οικονομική συμβουλευτική υπηρεσία. Για να συζητήσετε για την περίπτωσή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον επαγγελματικό σας σύμβουλο για φορολογικά ή οικονομικά θέματα.