Συμβουλές για τη χαρτογράφηση του διαγράμματος δικτύου σας

Ένα διάγραμμα δικτύου βοηθά τους οργανισμούς και τις ομάδες να οπτικοποιούν το πώς συνδέονται μεταξύ τους συσκευές όπως οι υπολογιστές και δίκτυα όπως οι τηλεπικοινωνίες. Τα διαγράμματα δικτύων βοηθούν στην κατανόηση του πώς λειτουργούν αυτά τα λειτουργικά δίκτυα και εντοπίζουν στοιχεία όπως τους δρομολογητές, τα τείχη προστασίας κι οι συσκευές, και αναπαριστούν οπτικά το πώς αλληλεπιδρούν. Αυτό το σχεδιάγραμμα αποτελεί χάρτη προς ακολούθηση για να έχουν οι επαγγελματίες τη δυνατότητα να κατανοήσουν και επιλύσουν προβλήματα και σφάλματα, να επεκτείνουν τα δίκτυά τους και να διασφαλίσουν την ασφάλεια και τη συμμόρφωση. 

Ο οργανισμός σας μπορεί να χρησιμοποιεί διαγράμματα δικτύου όσο λεπτομερή ή εκτενή όσο χρειάζεται, αναπαριστώντας ατομικές συσκευές, μια και μόνη εφαρμογή ή απλώς τόπους που υπάρχει η υπηρεσία. 

διάγραμμα εταιρικού δικτύου
Παράδειγμα διαγράμματος εταιρικού δικτύου

Γιατί να χρησιμοποιήσετε διαγράμματα δικτύου 

Είτε χρειάζεται να αναβαθμίσετε ήδη υπάρχον δίκτυο είτε να σχεδιάσετε ένα καινούριο, με τη δυνατότητα να οπτικοποιείται δίκτυα μπορείτε να δείτε πώς και πού προκύπτουν αλληλεπιδράσεις, να εντοπίσετε στοιχεία και να εξερευνήσετε επιλογές. Επιπροσθέτως, η χαρτογράφηση δικτύου μπορεί να σας βοηθήσει:   

 • Να επιλύσετε σφάλματα και προβλήματα 
 • Να αποφύγετε την ακαταστασία ως προς την τεχνολογία πληροφοριών 
 • Να διατηρήσετε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση  
 • Να περιγράψετε τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου 
 • Να πουλήσετε σε ενδιαφερόμενους έργα που σχετίζονται με το δίκτυο 
 • Να καταγράψετε εσωτερική κι εξωτερική επικοινωνία 
 • Να στείλετε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFPs) σε πιθανούς πωλητές, χωρίς να συμπεριλάβετε ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες 

Λογικά – Φυσικά διαγράμματα δικτύου 

Υπάρχουν δύο είδη διαγραμμάτων δικτύου, τα λογικά και τα φυσικά. Επομένως, είναι’απαραίτητο να κατανοήσετε τις διαφορές ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή χαρτογράφησης για κάθε πτυχή του οργανισμού σας.  

Λογικά 

Ένα λογικό διάγραμμα δικτύου απεικονίζει τη ροή της πληροφορίας και δείχνει πώς οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους. Τυπικά περιλαμβάνει υποδίκτυα, αντικείμενα και συσκευές δικτύου, πρωτόκολλα και τομείς δρομολόγησης, φωνητικές πύλες, ροή κίνησης και τμήματα δικτύου. Στα λογικά διαγράμματα δικτύου, υπάρχουν αντιπροσωπευτικά για μικρά, μεσαία, ή μεγάλα δίκτυα, που οι δυνατότητες διαγραμμάτων δικτύου μπορούν να φανούν χρήσιμες.  

Φυσικά 

Σκεφτείτε τη φυσική χαρτογράφηση δικτύου σαν σχέδιο επί τάπητος. Αναπαριστά όλες τις απτές πτυχές και διατάξεις του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των θυρών, καλωδίων, ραφιών και διακομιστών, καθώς και άλλων υλικών ή συσκευών που αξιοποιούνται.  

Και τα δύο είδη διαγραμμάτων δικτύου παίζουν το ρόλο τους και ίσως και να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και τα δύο. Αλλά το ποιο και το πότε το χρησιμοποιείτε εξαρτάται άρρηκτα από την τοπολογία δικτύου. 

Τοπολογία  

Η τοπολογία αφορά τη διάταξη των φυσικών και λογικών πτυχών του δικτύου σας. Ενώ υπάρχει ευρύ φάσμα παραγόμενων στοιχείων στις τοπολογίες, όλες προέρχονται από τέσσερεις βασικές μορφές: Δίαυλος (Bus), Δακτύλιος, Αστέρας και Πλέγμα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια είδη ταιριάζουν περισσότερο στη φυσική χαρτογράφηση, ενώ άλλα λειτουργούν καλύτερα για λογικά διαγράμματα δικτύου. Και το είδος τοπολογίας που επιλέγετε μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα και τη σταθερότητα του δικτύου σας, οπότε είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις επιλογές σας προτού κάνετε το διάγραμμα δικτύου. Υπό αυτό το πρίσμα, ας ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στα συνηθέστερα είδη τοπολογιών και στο είδος χαρτογράφησης που λειτουργεί καλύτερα για την καθεμία.  

Τοπολογία Δίαυλος (λογική) 

Η τοπολογία διαύλου, που πολλές φορές αποκαλείται και γραμμική ή ethernet τοπολογία, ή τοπολογία “ραχοκοκκαλιά”, συνδέει κάθε υπολογιστή με καλώδιο στον κεντρικό “δίαυλο” με δύο ακριβώς τελικά σημεία. Με άλλα λόγια, αν υποστεί βλάβη ο κεντρικός “δίαυλος” , οι επιπτώσεις εμφανίζονται σε όλο το δίκτυο.  

Διάγραμμα δικτύου με τοπολογία διαύλου (λογική)
Παράδειγμα διαγράμματος δικτύου με τοπολογία διαύλου (λογική)

Πλεονεκτήματα: 

 • Πολύ καλή για μικρά δίκτυα 
 • Η ευκολότερη τοπολογία για τη σύνδεση υπολογιστών και συσκευών σε γραμμική μορφή 
 • Απαιτεί λιγότερα καλώδια από ότι άλλες τοπολογίες 

Μειονεκτήματα: 

 • Αν ο κεντρικός “δίαυλος” υποστεί βλάβη, επηρεάζεται όλο το δίκτυο, πράγμα που μπορεί να σας αφήσει δίχως πρόσβαση σε σημαντικά αρχεία και πληροφορίες σε κρίσιμες στιγμές. 
 • Η επίλυση προβλημάτων μπορεί να είναι δύσκολη 
 • Δεν συνιστάται για μεγάλα δίκτυα 
 • Όσο περισσότεροι συνδέονται στο δίκτυο. τόσο πιο αργή μπορεί να γίνει η σύνδεση στο δίκτυο 

Τοπολογία Δακτύλιος (λογική) 

Σε αυτή τη διαμόρφωση δικτύου, οι συσκευές συνδέονται μεταξύ τους με κυκλική σειρά, ώστε κάθε συσκευή του δικτύου να συνδέεται με δύο άλλες σε ένα δίκτυο “δακτυλίου.” Έτσι, όταν τα πακέτα δεδομένων μεταδίδονται σε μια συσκευή, πρέπει να ταξιδέψουν μέσω του δακτυλίου μέχρις ότου φτάσουν τον προορισμό τους. Οι περισσότερες τοπολογίες δακτυλίου είναι μονόδρομες, που σημαίνει ότι κινούνται προς μία μόνο κατεύθυνση. Επίσης, είναι εφικτές και οι αμφίδρομες τοπολογίες (και από τις δύο κατευθύνσεις). 

Πλεονεκτήματα: 

 • Όταν τα δεδομένα ρέουν προς μία μόνο κατεύθυνση, εκμηδενίζεται η πιθανότητα σύγκρουσης των πακέτων 
 • Γρήγορη μεταβίβαση δεδομένων μεταξύ σταθμών εργασίας 
 • Η προσθήκη σταθμών εργασίας δεν’επηρεάζει την απόδοση του δικτύου 
 • Δεν απαιτείται διακομιστής δικτύου για τον έλεγχο της συνδεσιμότητας μεταξύ σταθμών εργασίας 

Μειονεκτήματα: 

 • Όλα τα δεδομένα περνούν μέσα από κάθε σταθμό εργασίας του δικτύου, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις 
 • Αν κλείσει ένας σταθμός εργασίας, μπορεί να επηρεαστεί όλο το δίκτυο 
 • Το υλικό που απαιτείται για τη σύνδεση των σταθμών εργασίας στο δίκτυο μπορεί να είναι ακριβό 

Τοπολογία Αστέρας (φυσική) 

Η τοπολογία αστέρα χαρακτηρίζεται από ένα κυρίως κέντρο ή διακόπτη που λειτουργεί ως διακομιστής, με τις περιφερειακές συσκευές να λειτουργούν ως πελάτες. Όλα τα δεδομένα περνούν από το κέντρο ή διακόπτη προτού να φτάσουν στη συνδεδεμένη συσκευή.  

Διάγραμμα δικτύου τοπολογίας αστέρα
Παράδειγμα διαγράμματος δικτύου τοπολογίας αστέρα (φυσική)

Πλεονεκτήματα: 

 • Κεντρική διαχείριση δικτύου  
 • Εύκολη προσθήκη υπολογιστών στο δίκτυο 
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία λόγω του ότι οι μεμονωμένες συσκευές δεν επηρεάζουν όλο το δίκτυο 

Μειονεκτήματα: 

 • Αν το κυρίως κέντρο ή διακόπτης μπλοκάρει, όλο το δίκτυο καταρρέει 
 • Η κύρια συσκευή του δικτύου ελέγχει την απόδοση και τον αριθμό των κόμβων που μπορεί να αντέξει το δίκτυο 
 • Το κόστος καλωδίωσης και των διακοπτών ή των δρομολογητών μπορεί να είναι υψηλό 

Τοπολογία Πλέγμα (φυσική και λογική) 

Η τοπολογία πλέγμα, που γενικά χρησιμοποιείται για ασύρματα δίκτυα, συνδέει υπολογιστές και συσκευές δικτύου. Στην ολική τοπολογία πλέγματος, όλοι οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι, ενώ στη μερική τοπολογία πλέγματος, τουλάχιστον δύο κόμβοι του δικτύου συνδέονται με πολλούς άλλους κόμβους του δικτύου. 

Πλεονεκτήματα: 

 • Πολλές συσκευές μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα ταυτόχρονα, ώστε το δίκτυο να μπορεί να διαχειρίζεται υψηλά επίπεδα κίνησης 
 • Παραμένει σταθερό ακόμα κι αν μια συσκευή υποστεί βλάβη 
 • Η προσθήκη συσκευών δεν θα διακόψει τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ των συσκευών 

Μειονεκτήματα: 

 • Το κόστος υλοποίησης δίκτυα πλέγματος μπορεί να είναι υψηλό σε σχέση με άλλες τοπολογίες 
 • Η εξέλιξη κι η συντήρηση της τοπολογίας μπορεί να είναι απαιτητική 
 • Υψηλή πιθανότητα πλεοναζουσών συνδέσεων, που μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα κα να αυξήσουν το κόστος 

Εκτός από τις τέσσερεις βασικές τοπολογίες υπάρχουν επίσης υβριδικές τοπολογίες που συνδυάζουν τουλάχιστον δύο τοπολογίες για τη σύνθεση μιας άλλης καινούριας. Η υβριδοποίηση καθιστά εφικτό το συγκερασμό των πλεονεκτημάτων των τοπολογιών και παράλληλα την εξουδετέρωση των μειονεκτημάτων του καθενός. Για παράδειγμα, συνδυάζοντας την τεχνολογία διαύλου και πλέγματος, θα λάβετε μια δενδροειδή τοπολογία. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να συνδυάσετε τις τοπολογίες αστέρα και δακτυλίου, τις τοπολογίες αστέρα και διαύλου και να χρησιμοποιήσετε άλλους συνδυασμούς ώστε να λάβετε την απόδοση που θέλετε. Οι δυνατότητες είναι πραγματικά ατελείωτες.  

5 συνήθεις τρόποι δημιουργίας διαγραμμάτων δικτύου  

Είτε δημιουργείτε ένα σχετικά απλό είτε ένα περίπλοκο δίκτυο με πολλά “κινούμενα μέρη,” ένα διάγραμμα μπορεί να σας βοηθήσει να οπτικοποιήσετε πώς θα λειτουργήσουν όλα τα επιμέρους κομμάτια μαζί προτού πραγματοποιήσετε καν συνδέσεις. Αλλά πρέπει να ξεκινήσετε με ένα στόχο, οπότε εφόσον δεν είστε σίγουροι γιατί χρειάζεστε το δίκτυο, αφιερώστε χρόνο να συλλογιστείτε το σκοπό του, μιλήστε με αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν ή αναζητείστε πώς άλλοι επιλύσαν παρόμοια προβλήματα. Από τη στιγμή που θα ξεκαθαρίσετε ποιος είναι ο στόχος, μπορείτε να ξεκινήσετε το διάγραμμα δικτύου σας.  

 1. Συγκαταλέξτε τα στοιχεία. Ξεκινήστε να χαρτογραφείτε το δίκτυό σας συγκαταλέγοντας όλο τον εξοπλισμό που θα χρειαστείτε. Βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε πράγματα όπως σταθμούς εργασίας, κεντρικούς υπολογιστές, κέντρα, διακομιστές, δρομολογητές, τείχη προστασίας και άλλα στοιχεία που θα χρειαστείτε για να λειτουργήσετε το δίκτυό σας. Κάνοντας αυτό, μην ξεχάσετε κάτι. (Σημείωση: αν ο κατάλογος αρχίζει να καθίσταται δύσχρηστος, μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετά διαγράμματα, με κάθε διάγραμμα αφιερωμένο σε διαφορετική πτυχή του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα κατακλυστείτε και το διάγραμμά σας θα είναι ευκολότερο στην πλοήγηση.)  
 2. Διατάξτε το διάγραμμά σας. Από τη στιγμή που θα κατανοήσετε τις ανάγκες του δικτύου σας, μπορείτε να ξεκινήσετε να ετοιμάζετε το διάγραμμά σας, τοποθετώντας και τα σχετικά φυσικά και λογικά σχήματα κοντά μεταξύ τους. Σε αυτό το βήμα, το διάγραμμά σας αρχίζει να αποκτά σχήμα. 
 3. Προσθέστε συνδέσεις. Τοποθετώντας μια γραμμή μεταξύ δύο σχημάτων, μπορείτε να αναπαραστήσετε πώς αυτά τα δύο στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους. Οι γραμμές συνήθως υποδηλώνουν τον τρόπο ροής της πληροφορίας, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εμφάνιση κάθε σύνδεσης που είναι σημαντική για το δίκτυό σας. απλώς βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι σημαίνει η κάθε γραμμή. (Αν χρειαστεί, δημιουργώντας ένα υπόμνημα.) 
 4. Ονοματίστε τα σχήματά σας: Καταστήστε εύκολη την κατανόηση από σας και τους άλλους των συμβόλων που συμπεριλαμβάνετε στο διάγραμμα δικτύου σας ονοματίζοντάς τα. Βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με το στοιχείο δίπλα στο σχήμα ή απαριθμήστε τα και προσθέστε τις λεπτομέρειες σε έναν οδηγό αναφοράς ή ένα υπόμνημα.  
 5. Μορφοποιήστε το διάγραμμα. Επειδή θα χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα δικτύου σας για παρουσίαση σε ενδιαφερόμενους ή ως σημείο αναφοράς για άλλους, θα πρέπει να φαίνεται επαγγελματικό και να είναι εύληπτο. Οπότε, βεβαιωθείτε ότι το διάγραμμά σας είναι σαφές, ότι οι συνδέσεις είναι σωστές παντού, ότι δε λείπουν στοιχεία κι ότι έχει επισυναφθεί η σωστή πληροφορία στο σωστό σχήμα. Και μην ξεχάσετε να προσαρμόσετε τα μεγέθη και τα χρώματα κάθε σχήματος όπως χρειάζεται.  

Η αξία των διαγραμμάτων δικτύου

Ένα δίκτυο συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία σωστών συνδέσεων, την παράδοση της σωστής πληροφορίας την κατάλληλη χρονική στιγμή και τη βοήθεια άλλων ατόμων ώστε να δουλεύουν πιο αποδοτικά. Και μέσω της δημιουργίας διαγράμματος δικτύου, μπορείτε να σχεδιάσετε το δίκτυό σας, να δείτε τα χάσματα, να εντοπίσετε τα προβλήματα (και τις λύσεις) και να βρείτε τρόπους ώστε το δίκτυό σας να διευρυνθεί μαζί και με την επιχείρηση που υποστηρίζει. Έχοντας αυτό κατά νου, μπορούν να είναι ανεκτίμητα εργαλεία για οργανισμού παντός κλίμακας. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε αυτόν τον βήμα προς βήμα οδηγό για τη δημιουργία διιαγράμματος δικτύου με οπτικοποίησης.  

Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft 365

Είναι το Office που γνωρίζετε, μαζί με τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να συνεργάζεστε καλύτερα, ώστε να μπορείτε να κάνετε περισσότερα, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Αγορα Τωρα
Σχετικό περιεχόμενο
Παραγωγικότητα

Βέλτιστες πρακτικές τηλεεργασίας για μικρές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα "Πληροφορίες και ιδέες για επιχειρήσεις" δεν αποτελεί επαγγελματική φορολογική ή οικονομική συμβουλευτική υπηρεσία. Για να συζητήσετε την περίπτωσή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον δικό σας σύμβουλο για φορολογικά ή οικονομικά θέματα.