Πώς θα αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους προστάτες επενδυτές σας

Στην προσπάθειά σας να δώσετε ώθηση στην επιχείρησή σας, η ύπαρξη ενός μέντορα ή “Καθοδηγητή” για την καθοδήγηση και την υποστήριξη σας στις καλές και κακές στιγμές της εταιρείας σας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Εδώ έναν αποφασιστικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι προστάτες επενδυτές, οι οποίοι δεν προσφέρουν απλώς γνώσεις, καθοδήγηση, υποδείξεις και υποστήριξη, αλλά και τα αναγκαία κεφάλαια για να κάνετε τα πρώτα βήματα στο ταξίδι σας. Πρόσφατες εκτιμήσεις πιστώνουν τους προστάτες επενδυτές με την διοχέτευση περίπου 25 δις δολαρίων σε μικρές επιχειρήσεις κάθε χρόνο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη περισσότερων από 70.000 νεοφυείς επιχειρήσεις.  

Τι ακριβώς είναι ο προστάτης επενδυτής; 

Ο προστάτης επενδυτής είναι ένας ιδιώτης επενδυτής με υψηλή καθαρή θέση, ο οποίος προσφέρει σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες τη χρηματοοικονομική υποστήριξη που χρειάζονται για να αποκτήσει η επιχείρησή τους την ώθηση που χρειάζεται. Η χρηματοδότηση μπορεί να έχει τη μορφή της εφ’ άπαξ παροχής κεφαλαίου ή της διαρκούς εισροής κεφαλαίων. Μερικές φορές αυτό γίνεται με αντίτιμο την παραχώρηση συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.  

Ο προστάτης επενδυτής δεν είναι αναγκαίο να είναι διαπιστευμένος από τη Securities Exchange Commission (SEC) των ΗΠΑ, ωστόσο πολλοί επενδυτές είναι. Εάν διαθέτουν διαπίστευση, αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται να έχουν καθαρή αξία 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και ετήσιο εισόδημα 200.000 δολάρια (ή 300.000 δολάρια μαζί με τον/την σύζυγό τους). 

Ποιο είναι το υπόβαθρο που πρέπει να διαθέτει ένας προστάτης επενδυτής;  

Το πιθανότερο είναι ότι οι προστάτες επενδυτές αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες των μικρών επιχειρήσεων καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το 55% των προστατών επενδυτών είναι και οι ίδιοι ιδρυτές ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι σε κάποια νεοφυή επιχείρηση. Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι αυτοί οι προστάτες επενδυτές με επιχειρηματικές καταβολές τείνουν να είναι πιο επιτυχημένοι (41,7% θετικές έξοδοι) από εκείνους που δεν προέρχονται από αυτό το χώρο (34,7%).  

Επιπλέον της παροχής κεφαλαίων, οι προστάτες επενδυτές παρέχουν επίσης πολύτιμη εμπειρία και πόρους σε νεοφυείς επιχειρήσεις και κάποιες φορές διαθέτουν συμβουλευτικό ρόλο ή συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ενώ επίσης παρέχουν κρίσιμης σημασίας καθοδήγηση και ενεργούν ως βασικοί επενδυτές. Οι κλάδοι όπου επενδύουν συνήθως είναι η τεχνολογία (51%), οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (39%), η υγεία (31%), τα καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες (21%) και η εκπαίδευση (18%). 

Κατά ποιον τρόπο διαφέρουν οι προστάτες επενδυτές από τους άλλους τύπους επενδυτών; 

Τράπεζες σε σχ. με τους προστάτες επενδυτές 

Παρόλο που κάποιος μπορεί να λάβει ένα επιχειρηματικό δάνειο από μια τράπεζα, γενικά οι τελευταίες δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμε να αναλάβουν κινδύνους. Αυτό σημαίνει ότι το πιθανότερο θα είναι να χρειαστεί να πληρείτε πολλά κριτήρια για να λάβετε δάνειο, όπως να έχετε άριστη πιστοληπτική ικανότητα, άψογο σχέδιο επιχειρηματικής δράσης και άλλα κριτήρια.  

Οι προστάτες επενδυτές, από την άλλη πλευρά, είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες και γνωρίζουν από πρώτο χέρι το πώς λειτουργούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Πολλοί αισθάνονται ότι έχουν ιδιαίτερη αντίληψη για την επιχειρηματικότητα και μπορούν να εντοπίσουν μια σπουδαία ιδέα, πέρα από την πιστωτική σας φερεγγυότητα. Για αυτούς τους λόγους, ίσως να αισθάνονται πιο άνετα να αναλάβουν κινδύνους.  

Μια ακόμα μεγάλη διαφορά: εάν λάβετε τραπεζικό δάνειο και η επιχείρηση χρεοκοπήσει, εξακολουθείτε να έχετε την υποχρέωση να το εξοφλήσετε. Ο προστάτης επενδυτής μοιράζεται αυτόν τον κίνδυνο μαζί σας. Εάν χάσετε χρήματα, θα χάσει και αυτός. Εάν ωστόσο αποφασίσετε να καταφύγετε σε τράπεζα: 

 • Επιλέξτε μια τράπεζα με την οποία έχετε ήδη σχέση. Αυτή η οικειότητα θα σας βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερους όρους (όπως π.χ. χαμηλότερο επιτόκιο και έξοδα) καθώς και περισσότερο προσωπική εξυπηρέτηση. 
 • Αναζητήστε δάνεια που καλύπτονται από το πρόγραμμα Small Business Administration (SBA). Τα δάνεια του SBA διαθέτουν ευέλικτους όρους, χαμηλά επιτόκια και διαθέτουν εγγύηση για μέχρι το 85% των δανείων με ύψος 150.000 δολάρια ή λιγότερο και για το 75% των δανείων άνω των 150.000 δολαρίων. Αυτοί οι όροι κάνουν πιο προσιτές τράπεζες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα σας δάνειζαν καν.  

Δανεισμός peer-to-peer (P2P) σε αντιδιαστολή με τους προστάτες επενδυτές 

Γνωστός και ως δανεισμός μέσω της αγοράς, ο δανεισμός P2P αποτελείται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία συνδέει ιδιοκτήτες νεοφυών επιχειρήσεων ή μικρών επιχειρήσεων με επενδυτές. Ο δανεισμός δεν γίνεται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web, η οποία επέχει απλώς θέση συντονιστή. Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις προτιμούν τη χρήση αυτής της διαδικτυακής μεθόδου, η οποία σας επιτρέπει να βρίσκετε γρήγορα δάνεια με ελάχιστα κλικ στον υπολογιστή σας χωρίς καν να μεταβείτε στην τράπεζα. Άλλα οφέλη της μεθόδου είναι τα ανταγωνιστικά επιτόκια, η εύκολη διαδικασία υποβολής αίτησης και η ταχύτερη διεκπεραίωση.  

Στην πραγματικότητα, ο δανεισμός μέσω P2P είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στην αγορά του δανεισμού χρήματος και προβλέπεται να φτάσει ένα κύκλο εργασιών 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2025. Μερικές δημοφιλείς P2P τοποθεσίες Web είναι: 

 • Upstart 
 • Funding Circle 
 • Prosper Marketplace 
 • CircleBack Lending 
 • Peerform 

Εταιρείες συμμετοχών (VC) σε αντιδιαστολή με τους προστάτες επενδυτές 

Οι προστάτες επενδυτές επενδύουν τα δικά τους χρήματα ενώ οι VC επενδύουν τα χρήματα άλλων επενδυτών (τα οποία τηρούνται σε ένα συμμετοχικό κεφάλαιο). Εάν είστε επιχείρηση που χρειάζεται σημαντική και άμεση εισροή μετρητών, η λύση αυτή ενδείκνυται για εσάς. Προσέξτε όμως γιατί οι VC προσδοκούν η επιχείρησή σας να πολλαπλασιάσει γρήγορα τα χρήματα που θα λάβετε.  

Παρόλο που δεν είστε υποχρεωμένοι να αποπληρώσετε τα χρήματα (όπως σε ένα κλασικό δάνειο), το πιθανότερο είναι να παραχωρήσετε συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας σας. Ακόμα, οι VC προσδοκούν σε μια εντατική και ταχύτερη απόδοση της επένδυσής τους, κάτι που συνήθως σημαίνει ότι οι VC είναι καλύτεροι για επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εξαγορά τους ή την εισαγωγή στο χρηματιστήριο στο προσεχές μέλλον. Εάν σκοπεύετε να διοικείτε μακροπρόθεσμα την εταιρεία σας οι ίδιοι, οι VC δεν κάνουν για εσάς.  

Προσωπικοί επενδυτές σε αντιδιαστολή με τους προστάτες επενδυτές 

Η λήψη χρημάτων για την επιχείρηση σας από φίλους ή συγγενείς μπορεί να μοιάζει μια γρήγορη και εύκολη λύση. Στο κάτω-κάτω δεν χρειάζεται να διαθέτετε άμεμπτη φερεγγυότητα και δεν χρειάζεται και να παραχωρήσετε ποσοστό συμμετοχής στην επιχείρησή σας. Αλλά η ανάμιξη των επαγγελματικών υποθέσεων στα προσωπικά σας είναι πιθανόν να αποβεί επιζήμια για τις προσωπικές σχέσεις σας.  

Ένα ακόμα μειονέκτημα που έχουν οι προσωπικοί επενδυτές είναι ότι δεν εισφέρουν την εμπειρία, την καθοδήγηση και τις διασυνδέσεις που διαθέτουν οι προστάτες επενδυτές. Εάν παρ´όλα αυτά επιλέξετε αυτή τη μέθοδο, να την αντιμετωπίσετε ως επιχειρηματική συμφωνία. Φροντίστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να υπογράψουν τα σχετικά συμφωνητικά, τα οποία θα αναφέρουν με σαφήνειας τους όρους αποπληρωμής ή συμμετοχής στην επιχείρηση.  

Πώς θα επιλέξετε έναν προστάτη επενδυτή 

Εφόσον μελετήσετε όλες τις επιλογές σας και είστε έτοιμοι να επιλέξετε έναν προστάτη επενδυτή, πώς θα βρείτε τον κατάλληλο; Σας παρέχουμε μερικές συμβουλές:  

 • Επισκεφθείτε εκδηλώσεις με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα και γνωριστείτε με κόσμο. 
 • Αναζητήστε σχετικούς ομιλητές και δημοσιεύσεις. 
 • Γίνετε ενεργός παράγοντας της κοινωνίας σας. Οι καλοί καθοδηγητές συνήθως κάνουν μόνοι την εμφάνιση τους.

Εφόσον βρείτε έναν προστάτη επενδυτή, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλος για εσάς και την εταιρεία σας. Τα παρακάτω είναι μερικά σημεία που πρέπει να σκεφθείτε προτού αποφασίσετε: 

 • Το πρόσωπο αυτό γνωρίζει σε βάθος τον κλάδο μου; 
 • Έχει να επιδείξει επιτυχημένες περιπτώσεις ανάληψης μιας νεοφυούς επιχείρησης και υποστήριξης της σε όλα τα στάδιά της; 
 • Έχω προσωπική επαφή μαζί του; Έχουμε κοινές αξίες;  
 • Ο καθοδηγητής αυτός μπορεί να με βοηθήσει να αναπτυχτώ όχι μόνο ως νέος ιδιοκτήτης επιχείρησης αλλά και ως άτομο; 
 • Σε ποιους άλλους αξιόλογους ανθρώπους μπορεί να με γνωρίσει (π.χ. διανομείς, διαφημιστές); 
 • Πώς μπορούν να σας βοηθήσουν σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και προγραμματισμού; 
 • Μπορούν να συμβάλλουν στην κατάρτιση ή την τελειοποίηση του επιχειρηματικού μου σχεδίου προκειμένου να επιλύσω γνωστά ζητήματα; 
 • Θα μου προσφέρουν γνώσεις σχετικά με τον ιδανικό τρόπο ή χρόνο για την μεγέθυνση της επιχείρησής μου; 
 • Η μέχρι τώρα εμπειρία τους θα με βοηθήσει να εντοπίσω τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους για να εργαστούν στην εταιρεία μου;  

Η διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρημάτων προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχείρηση ή η ιδέα σας αποτελεί κρίσιμο βήμα προκειμένου το όνειρό σας να γίνει πραγματικότητα. Ίσως ακόμα πιο σημαντική είναι η συνεργασία με έναν έμπειρο καθοδηγητή και επιχειρηματία, ο οποίος θα σας οδηγήσει στο δρόμο της επιτυχίας, σε βάθος χρόνου. Στο σημείο αυτό οι προστάτες επενδυτές μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.  

Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft 365

Είναι το Office που γνωρίζετε, μαζί με τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να συνεργάζεστε καλύτερα, ώστε να μπορείτε να κάνετε περισσότερα, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Αγορα Τωρα
Σχετικό περιεχόμενο
Manage my business

Πώς να καταρτίσετε έναν προϋπολογισμό για μια μικρή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα
Manage my business

5 δαπανηρά λάθη που πρέπει να αποφύγετε κατά την ανάπτυξη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα
Manage my business

Γιατί τα λογιστικά και τα οικονομικά είναι σημαντικά σε μια μικρή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα "Πληροφορίες και ιδέες για επιχειρήσεις" δεν αποτελεί επαγγελματική φορολογική ή οικονομική συμβουλευτική υπηρεσία. Για να συζητήσετε την περίπτωσή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον δικό σας σύμβουλο για φορολογικά ή οικονομικά θέματα.