Για να υλοποιήσουν οι οργανισμοί όλα όσα υπόσχεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνολογία πρέπει να ενισχύσει όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρίες. Δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούν να επιτύχουν οι άνθρωποι όταν ο καθένας έχει τα εργαλεία που χρειάζεται για να είναι παραγωγικός και η τεχνολογία αντανακλά την πολυμορφία όλων όσων τη χρησιμοποιούν.


Οι οργανισμοί που απασχολούν και υποστηρίζουν άτομα με αναπηρίες βιώνουν:

89%

Υψηλότερο ποσοστό διατήρησης υπαλλήλων*

72%

Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων*

29%

Αύξηση της κερδοφορίας*

Το Microsoft 365 είναι μια λύση χώρου εργασίας προσβάσιμου σε όλους

Ανταποκριθείτε στις ανάγκες των υπαλλήλων με αναπηρίες και ενισχύστε τον καθένα με τα εργαλεία που χρειάζεται για να είναι παραγωγικός. Δείτε ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους η προσβασιμότητα ενσωματώνεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να στηρίξει μια εργασιακή κουλτούρα στην οποία μπορεί να συμμετέχει ο καθένας, από διευθυντές έως εργαζόμενους πρώτης γραμμής και εργαζόμενους πληροφοριών.

Πόροι

Διαχειριστής

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία χώρων εργασίας προσβάσιμων σε όλους.

Βοήθεια

Αποκτήστε πρόσβαση σε υλικό υποστήριξης και εκπαιδευτικό υλικό.

Predicts 2020: AI and the Future of Work, Δεκέμβριος 2019