Ανακάλυψη και ανταπόκριση

Διερευνήστε και ανταποκριθείτε με σχετικά δεδομένα

Προηγμένος έλεγχος και Advanced eDiscovery—εργαλεία που θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας να βρίσκει δεδομένα γρήγορα και οικονομικά.

Laptop screen showing an audit log search in Advanced Audit

Προηγμένος έλεγχος

Πραγματοποιήστε ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές εγκληματολογικές έρευνες και έρευνες συμμόρφωσης με τον Προηγμένο έλεγχο του Microsoft 365.

Advanced eDiscovery

Διαχειριστείτε πλήρως τη ροή εργασίας των ερευνών συμμόρφωσης και των νομικών ερευνών του οργανισμού σας με το Advanced eDiscovery του Microsoft 365.

Laptop screen showing Advanced eDiscovery in Microsoft 365

Δοκιμάστε τις λύσεις συμμόρφωσης

Εγγραφείτε στη δοκιμή για τη συμμόρφωση του Microsoft 365 E5 σήμερα.

Πόροι

Διαχείριση eDiscovery για σύγχρονη συνεργασία

Πραγματοποιήστε ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές εγκληματολογικές έρευνες και έρευνες συμμόρφωσης