Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων

Εντοπίστε και αντιμετωπίστε κρίσιμους εσωτερικούς κινδύνους

Με ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε εγγενή σήματα και σήματα τρίτων κατασκευαστών για να βρείτε και να διερευνήσετε εσωτερικούς κινδύνους.

Αντιμετώπιση εσωτερικών κινδύνων

Δείτε πώς ο CISO της Microsoft Bret Arsenault αντιμετωπίζει τους εσωτερικούς κινδύνους με μια νέα, ευφυή λύση.

Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων

Ανιχνεύστε, εντοπίστε και αντιμετωπίστε εσωτερικούς κινδύνους εντός του οργανισμού σας με τη Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων, μια λύση του Microsoft 365.

Device screen showing a screenshot of Insider Risk Management solution with a focus on user activity.
Partial image of a laptop screen showing compliance-related information on a dashboard

Συμμόρφωση επικοινωνίας

Προσδιορίστε και εκτελέστε γρήγορα ενέργειες αποκατάστασης για παραβιάσεις εταιρικών κανόνων δεοντολογίας που παρουσιάζονται στις εταιρικές επικοινωνίες.

Περιορισμοί πληροφοριών

Περιορίστε τις επικοινωνίες ανάμεσα σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών με βοήθεια από τους Περιορισμούς πληροφοριών στο Microsoft 365.

Device screen showing information barrier policy screen in Microsoft 365
Device screen showing that a Customer Lockbox request is pending

Κιβώτιο ασφαλείας πελατών

Αυξήστε τον έλεγχό σας με ρητή εξουσιοδότηση πρόσβασης για λειτουργίες υπηρεσιών με το Κιβώτιο ασφαλείας πελατών.

Privileged Access Management

Ελέγξτε λεπτομερώς την προνομιακή πρόσβαση διαχειριστή σε συγκεκριμένες εργασίες (έλεγχος πρόσβασης βάσει εργασίας) στο Microsoft Office 365.

Device screen showing a list of priviledged access policies

Δοκιμάστε τις λύσεις συμμόρφωσης που προσφέρουμε

Εγγραφείτε στη δοκιμή για τη συμμόρφωση του Microsoft 365 E5 σήμερα.

Δείτε περισσότερα από το Microsoft 365

Δημιουργία ενός αποτελεσματικού προγράμματος εσωτερικών κινδύνων

Πόροι

Εντοπισμός και αποκατάσταση εσωτερικών απειλών με τη Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων

Αξιοποίηση της AI και της μηχανικής εκμάθησης για την αντιμετώπιση εσωτερικών κινδύνων

Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων στο Microsoft 365