Διαχείριση συμμόρφωσης της Microsoft

Απλοποιήστε τη συμμόρφωση και μειώστε τον κίνδυνο

Αξιολογείτε, βελτιώνετε και παρακολουθείτε διαρκώς την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Αντιστοιχίστε ρυθμιστικές απαιτήσεις σε καθολικούς κανονισμούς και παρέχετε προτεινόμενες ενέργειες.

Προεπισκόπηση Βαθμού συμμόρφωσης Microsoft

Αξιολογήστε και παρακολουθείτε συνεχώς την αποτελεσματικότητα του ελέγχου με μια βαθμολογία βάσει κινδύνου που εντοπίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις του συστήματός σας και παρέχει προτεινόμενες ενέργειες για να βελτιώσετε τη στάση σας ως προς τη συμμόρφωση.

Laptop screen showing Microsoft Compliance Score overview page.
Laptop screen showing the audit reports and documents and resources sections in the Service Trust Portal.

Service Trust Portal

Το Service Trust Portal περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων και των διαδικασιών στη Microsoft που προστατεύουν τις υπηρεσίες cloud μας και τα δεδομένα των πελατών που υπάρχουν σε αυτές.

Κέντρο συμμόρφωσης Microsoft 365

Το Κέντρο συμμόρφωσης Microsoft 365 είναι ένας εξειδικευμένος χώρος εργασίας όπου οι επαγγελματίες συμμόρφωσης, προστασίας προσωπικών δεδομένων, νομικών θεμάτων και κινδύνων μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες με δυνατότητα ενέργειας και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις λύσεις συμμόρφωσης του Microsoft 365.

Laptop screen showing the Microsoft 365 compliance center

Δοκιμάστε τώρα τις λύσεις συμμόρφωσης που προσφέρουμε

Εγγραφείτε στη δοκιμή για τη συμμόρφωση του Microsoft 365 E5 σήμερα.

Πόροι

Ανακοίνωση προεπισκόπησης Βαθμού συμμόρφωσης

Τεχνική τεκμηρίωση του Βαθμού συμμόρφωσης

Απλοποιήστε τη συμμόρφωση και μειώστε τον κίνδυνο