Κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365

Ως μέρος των ενσωματωμένων επενδύσεών μας στην προστασία των πληροφοριών, παρουσιάζουμε τις νέες εμπλουτισμένες δυνατότητες κρυπτογράφησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προστασίας δικαιωμάτων της Κρυπτογράφησης μηνυμάτων του Office 365 που παρέχονται επιπλέον της Προστασίας πληροφοριών Azure. Οι νέες δυνατότητες της Κρυπτογράφησης μηνυμάτων του Office 365 διευκολύνουν την κοινή χρήση προστατευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οποιονδήποτε χρήστη, εντός ή εκτός του οργανισμού σας.

Προστατεύστε τα ευαίσθητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μειώστε τον κίνδυνο ακούσιας αποκάλυψης πληροφοριών με την κρυπτογράφηση και την προστασία μέσω δικαιωμάτων για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού σας.

 • Νέα δυνατότητα! Στείλτε κρυπτογραφημένα μηνύματα και μηνύματα με προστασία μέσω δικαιωμάτων σε άτομα εντός και εκτός του οργανισμού σας (όπως σε χρήστες του Office 365, σε εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ανήκουν στο Office 365 και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται στο web, όπως το Gmail.com και το Outlook.com) με πολιτική μη προώθησης ή προσαρμοσμένα πρότυπα υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων για την ενεργοποίηση σεναρίων B2B και B2C.
 • Στείλτε κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.  
 • Εξασφαλίστε ισχυρή, αυτοματοποιημένη κρυπτογράφηση με μια οικονομική υποδομή.
 • Καταργήστε την ανάγκη για πιστοποιητικά και χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός παραλήπτη ως δημόσιο κλειδί.
 • Επικοινωνήστε μέσω δικτύου με δυνατότητα ασφάλειας επιπέδου μεταφοράς για να ενισχύσετε περαιτέρω την ασφάλεια των μηνυμάτων.
 • Ενισχύστε την ασφάλεια των απαντήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφώντας κάθε μήνυμα στο νήμα.

Διατηρήστε τον έλεγχο

Ελέγξτε τα ευαίσθητα δεδομένα με ευέλικτες πολιτικές ή με ad hoc στοιχεία ελέγχου πελάτη που είναι ενσωματωμένα στο Office 365.

 • Νέα δυνατότητα! Στοιχεία ελέγχου τελικού χρήστη που επιτρέπουν στους χρήστες την εύκολη κρυπτογράφηση και εφαρμογή προτύπων διαχείρισης δικαιωμάτων.
 • Νέα δυνατότητα! Μοιράστε και διαχειριστείτε τα δικά σας κλειδιά κρυπτογράφησης με τη δυνατότητα "Χρήση του δικού σας κλειδιού" για την Προστασία πληροφοριών Azure.
 • Διαχειριστείτε εύκολα τα ευαίσθητα δεδομένα χρησιμοποιώντας κανόνες μεταφοράς μίας ενέργειας του Exchange.
 • Προστατέψετε ευαίσθητες πληροφορίες και δεδομένα από την πύλη σας, με συνεπή και αυτόματο τρόπο.
 • Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση που βασίζεται σε πολιτική για να κρυπτογραφείτε τα μηνύματα στην πύλη βάσει κανόνων πολιτικής.

Ανταποκριθείτε στις ανάγκες συμμόρφωσης πιο εύκολα

 • Νέα δυνατότητα! Εάν είστε χρήστης του Office 365, στείλτε κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιώντας το Outlook για Windows, το Outlook για Mac ή το Outlook.com.
 • Διαχειριστείτε τη συμμόρφωση αξιοποιώντας την ισχυρή ενοποίηση με τις δυνατότητες αποτροπής απώλειας δεδομένων.
 • Νέα δυνατότητα! Εμπειρία ενσωματωμένης εγγενούς ανάγνωσης για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφημένα με πολιτική μη προώθησης ή για προσαρμοσμένα πρότυπα υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων, με τη χρήση προγραμμάτων-πελατών του Outlook για χρήστες του Office 365.
 • Νέα δυνατότητα! Οι παραλήπτες του μηνύματος που δεν διαθέτουν Office 365 μπορούν να επαληθεύουν την ταυτότητα και να διαβάζουν προστατευμένα μηνύματα χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς καταναλωτή Google ή Yahoo μαζί με έναν κωδικό μίας χρήσης και έναν λογαριασμό Microsoft.
 • Περιηγηθείτε εύκολα μέσα σε κρυπτογραφημένα μηνύματα με το απλό περιβάλλον εργασίας του Office 365.
 • Παραδώστε κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στα εισερχόμενα των παραληπτών και όχι σε μια υπηρεσία Web.
 • Αποκρυπτογραφήστε και διαβάστε κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σιγουριά χωρίς την εγκατάσταση λογισμικού-πελάτη.
 • Απολαύστε την απλοποιημένη διαχείριση χρηστών που καταργεί την ανάγκη για συντήρηση πιστοποιητικών.

Δοκιμάστε την Κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365 με μια δοκιμαστική έκδοση του Office 365 E3.

Πώς να αγοράσετε την Κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365

Για να χρησιμοποιήσετε την Κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365, αγοράστε το Office 365 E3