Η υποστήριξη για τα Windows XP έληξε

Έπειτα από 12 χρόνια, η υποστήριξη για τα Windows XP έληξε στις 8 Απριλίου 2014. Η Microsoft δεν θα παρέχει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας ή τεχνική υποστήριξη για το λειτουργικό σύστημα των Windows XP. Είναι σημαντικό να κάνετε μετεγκατάσταση τώρα σε ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα. Ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε μετεγκατάσταση από τα Windows XP στα Windows 10 είναι να αγοράσετε μια νέα συσκευή.

A desktop computer, with a wireless keyboard and mouse on a white desk, Windows 10 appears on the screen

Τι σημαίνει αυτό;

Τώρα είναι η ώρα να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα και να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 10. Οι ενημερώσεις ασφαλείας επιδιορθώνουν θέματα ευπάθειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, και βοηθούν τους χρήστες να διατηρούν τα δεδομένα τους πιο ασφαλή. Οι υπολογιστές με Windows XP μετά τις 8 Απριλίου 2014 δεν θεωρούνται ασφαλείς.


Πώς μπορώ να κάνω μετεγκατάσταση από τα Windows XP;

Τώρα είναι η ώρα να κάνετε τη μετάβαση στο Microsoft 365

Το Microsoft 365 προσφέρει μια ολοκληρωμένη, έξυπνη λύση, που περιλαμβάνει το Office 365, τα Windows 10 και τη Φορητότητα για μεγάλες επιχειρήσεις + Ασφάλεια, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και προστατεύοντας την ασφαλή συνεργασία.

Πιθανοί κίνδυνοι λόγω της παραμονής στα Windows XP

Ασφάλεια

Χωρίς τις κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας των Windows XP, ο υπολογιστής σας μπορεί να είναι ευάλωτος σε επιβλαβείς ιούς, λογισμικό spyware και άλλο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που μπορεί να υποκλέψει ή να βλάψει τις πληροφορίες και τα επαγγελματικά δεδομένα σας. Το λογισμικό προστασίας από ιούς δεν θα μπορεί να σας προστατεύσει πλήρως, όταν δεν υποστηρίζονται τα ίδια τα Windows XP.

Συμμόρφωση

Επιχειρήσεις που διέπονται από κανονιστικές υποχρεώσεις όπως η HIPAA, μπορεί να διαπιστώσουν ότι δεν θα είναι πλέον δυνατό να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Έλλειψη υποστήριξης ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού

Πολλοί προμηθευτές λογισμικού δεν θα υποστηρίζουν πλέον τα προϊόντα τους που εκτελούνται σε Windows XP, καθώς δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν ενημερώσεις των Windows XP. Για παράδειγμα, το νέο Office αξιοποιεί τα σύγχρονα Windows και δεν θα εκτελείται σε Windows XP.

Υποστήριξη κατασκευαστή υλικού

Οι περισσότεροι κατασκευαστές υλικού υπολογιστών θα σταματήσουν να υποστηρίζουν τα Windows XP σε υπάρχον και νέο υλικό. Αυτό επίσης σημαίνει ότι τα προγράμματα οδήγησης που απαιτούνται για την εκτέλεση των Windows XP σε νέο υλικό ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.


|

Τα Windows XP μπορούν να εγκατασταθούν και να ενεργοποιηθούν και μετά τη λήξη της υποστήριξης. Οι υπολογιστές με Windows XP θα εξακολουθούν να λειτουργούν, αλλά δεν θα λαμβάνουν τις Ενημερώσεις Microsoft ούτε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική υποστήριξη. Η ενεργοποίηση θα είναι και πάλι απαραίτητη για τις εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης των Windows XP, και μετά από αυτή την ημερομηνία.

Η λειτουργία των Windows XP ακολούθησε τον ίδιο κύκλο ζωής υποστήριξης με τα Windows XP, η εκτεταμένη υποστήριξη τερματίστηκε στις 8 Απριλίου 2014.

Τα Windows XP με  MED-V ακολούθησαν τον ίδιο κύκλο ζωής με τα Windows XP, η υποστήριξη έληξε στις 8 Απριλίου 2014.

Οι εγκαταστάσεις του Microsoft Security Essentials πριν από τις 8 Απριλίου 2014, λάμβαναν ενημερώσεις υπογραφής προγράμματος προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας έως τις 14 Ιουλίου 2015. Οι υπολογιστές που εκτελούν Windows XP τώρα δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται προστατευμένοι.

Το εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού της Microsoft για Windows XP υποστηριζόταν μέχρι τις 14 Ιουλίου 2015. Οι υπολογιστές που εκτελούν Windows XP τώρα δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται προστατευμένοι.

Παρόλο που οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το System Center, το Microsoft Intune και το Κιτ εργαλείων ανάπτυξης της Microsoft για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των Windows XP μετά τις 8 Απριλίου 2014, αυτά τα προϊόντα δεν θα υποστηρίζουν πλέον τα Windows XP και δεν θα αντιμετωπίζονται τα τεχνικά θέματα που μπορεί να προκύψουν.

Ανατρέξτε στη σελίδα του κύκλου ζωής προϊόντος των Windows XP Embedded και στην Υποστήριξη της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους ζωής των Windows XP Embedded.