Βρείτε το κατάλληλο Microsoft Teams για τις ανάγκες σας

Το Microsoft Teams έχει δημιουργηθεί για όλους. Ξεκινήστε δωρεάν, αποκτήστε περισσότερα με το Teams Essentials ή αποκτήστε το Teams ως μέρος του Microsoft 365.
Για επιχειρήσεις Για οικιακή χρήση

Microsoft Teams (δωρεάν)

Microsoft Teams (δωρεάν) Δωρεάν

(χωρίς δέσμευση)

 • Απεριόριστες ομαδικές συσκέψεις για έως 60 λεπτά
 • Έως 100 συμμετέχοντες ανά σύσκεψη
 • 5 GB χώρου αποθήκευσης στο cloud ανά χρήστη
 • Απεριόριστη συνομιλία με συναδέλφους και πελάτες
 • Κοινή χρήση για αρχεία, εργασίες και ψηφοφορίες
 • Κρυπτογράφηση δεδομένων για συσκέψεις, συνομιλίες, κλήσεις και αρχεία

Νέο

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials 3,40 €

ανά χρήστη/μήνα

(ετήσια δέσμευση)

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Όλα όσα έχει η δωρεάν έκδοση, συν:

 • Απεριόριστες ομαδικές συσκέψεις για έως 30 ώρες
 • Έως 300 συμμετέχοντες ανά σύσκεψη
 • 10 GB χώρου αποθήκευσης στο cloud ανά χρήστη
 • Τηλεφωνική υποστήριξη και υποστήριξη μέσω web κάθε στιγμή

Πιο δημοφιλή

Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις

Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις 4,20 €

ανά χρήστη/μήνα

(ετήσια δέσμευση)

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Όλα όσα περιλαμβάνονται στο Microsoft Teams Essentials, συν:

 • Εγγραφές συσκέψεων ομάδας με μεταγραφές
 • Εκδόσεις εφαρμογών Office για Web και κινητές συσκευές2 12
 • Μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης στο cloud 1 TB ανά χρήστη
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επαγγελματικής κατηγορίας
 • Τυπική ασφάλεια
Εφαρμογές και υπηρεσίες Office

Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις

Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις 10,50 €

ανά χρήστη/μήνα

(ετήσια δέσμευση)

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Όλα όσα περιλαμβάνονται στο Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις, συν:

 • Εκδόσεις υπολογιστή των εφαρμογών του Office με premium δυνατότητες
 • Φιλοξενία Webinar
 • Εργαλεία εγγραφής και αναφοράς για συμμετέχοντες
 • Διαχειριστείτε τις συναντήσεις με πελάτες
Εφαρμογές και υπηρεσίες Office

Microsoft Teams (δωρεάν)

Microsoft Teams (δωρεάν) Δωρεάν
(Χωρίς δέσμευση)
Νέο

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials 3,40 €
ανά χρήστη/μήνα
(Ετήσια συνδρομή – ανανεώνεται αυτόματα)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.
Πιο δημοφιλή

Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις

Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις 4,20 €
ανά χρήστη/μήνα
(Ετήσια συνδρομή – ανανεώνεται αυτόματα)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις

Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις 10,50 €
ανά χρήστη/μήνα
(Ετήσια συνδρομή – ανανεώνεται αυτόματα)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.
Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft Teams (δωρεάν) Microsoft Teams Essentials Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις
Συσκέψεις και κλήσεις
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Περιλαμβάνεται

Ηλεκτρονικές συσκέψεις (κλήσεις και βίντεο)3

Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Δυναμικότητα συμμετεχόντων
Included
100 συμμετέχοντες
Included
300 συμμετέχοντες
Included
300 συμμετέχοντες
Included
300 συμμετέχοντες
Μέγιστη διάρκεια σύσκεψης
Included
60 λεπτά
Included
30 ώρες
Included
30 ώρες
Included
30 ώρες
Κοινή χρήση οθόνης
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Προσαρμοσμένα φόντα
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Λειτουργία "Μαζί"
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Προγραμματισμένες συσκέψεις
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Εγγραφές και μεταγραφές συσκέψεων
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Αίθουσες ομάδας
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Καταστολή θορύβου
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Διοργανώστε webinar που περιλαμβάνουν σελίδες εγγραφής συμμετεχόντων, επιβεβαιώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημιουργία αναφορών
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται

Δείτε το ημερολόγιο προεπιλογής του Outlook

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Συμμετοχή σε συσκέψεις, χωρίς λογαριασμό
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Συνομιλία και συνεργασία
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Μέγιστος αριθμός χρηστών
Included
100
Included
300
Included
300
Included
300
Απεριόριστα μηνύματα συνομιλίας και αναζήτηση στο Teams
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Πρόσβαση επισκεπτών
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Συνημμένα αρχεία στη συνομιλία
Included
2 GB ανά χρήστη
Included
2 GB ανά χρήστη
Included

1 TB ανά χρήστη 4

Included

1 TB ανά χρήστη 4

Αποθήκευση αρχείων
Included

5 GB

Included
10 GB
Included

1 TB ανά οργανισμό συν 10 GB ανά άδεια χρήσης5

Included

1 TB ανά οργανισμό συν 10 GB ανά άδεια χρήσης5

Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο στις εφαρμογές του Office για κινητές συσκευές (Word, Excel, PowerPoint)
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
250+ ενσωματωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες για το Teams
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Συνομιλία μεταξύ εταιρικών και προσωπικών λογαριασμών
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Εφαρμογές και υπηρεσίες παραγωγικότητας
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Πρόσβαση σε εκδόσεις web των Word, Excel και PowerPoint
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange με διεύθυνση προσαρμοσμένου τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Προσωπική αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με το OneDrive
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Included
1 TB ανά χρήστη
Included
1 TB ανά χρήστη
Πρόσθετες υπηρεσίες του Microsoft 365, που περιλαμβάνουν τα SharePoint Online, Yammer, Planner και Stream
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται

Εκδόσεις υπολογιστή των Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access και Publisher6

Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Διευκολύνετε τους πελάτες σας στον προγραμματισμό και τη διαχείριση συναντήσεων με το Microsoft Bookings
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Εισαγωγή επαφών του Outlook και του Skype
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Ασφάλεια και συμμόρφωση
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Κρυπτογράφηση των δεδομένων του Microsoft Teams σε αδράνεια και κατά τη μεταφορά
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Καθολική σύνδεση σε όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Επιβολή ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Προηγμένος έλεγχος και αναφορές
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Διαχείριση και υποστήριξη
Δεν περιλαμβάνεται
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Εργαλεία διαχείρισης για τη διαχείριση χρηστών και εφαρμογών
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Αναφορά και αναλυτικά στοιχεία χρήσης για τις υπηρεσίες του Microsoft 365
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Ρυθμίσεις και πολιτικές χρηστών με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων
Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται

Εγγυημένος χρόνος λειτουργίας 99,9% με οικονομική υποστήριξη7

Δεν περιλαμβάνεται
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Τηλεφωνική υποστήριξη και υποστήριξη μέσω web όλο το εικοσιτετράωρο
Δεν περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται

Εξασφαλίστε ευέλικτη, υβριδική εργασία με τις ηλεκτρονικές συσκέψεις

Επιτύχετε περισσότερα μαζί, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, με λογισμικό ηλεκτρονικών συσκέψεων, όπως το Microsoft Teams.

Διασκέψεις με βίντεο

Κάντε την ομαδική εργασία πιο προσωπική, επικοινωνώντας πρόσωπο με πρόσωπο σε ηλεκτρονικές συσκέψεις.

Εικονικές εκδηλώσεις

Διοργανώστε ασφαλείς συσκέψεις web και webinar για έως 1.000 συμμετέχοντες και εκπομπές για έως 10.000.9

Διάσκεψη ήχου

Συμμετάσχετε σε συσκέψεις με μια κινητή συσκευή, έναν αριθμό κλήσης σύνδεσης και μια εφαρμογή ηλεκτρονικών συσκέψεων, όπως το Microsoft Teams.11

Συσκευές συσκέψεων

Αποκτήστε πρόσθετες δυνατότητες από συσκευές όπως ένα ηχείο ή ένα σύστημα αίθουσας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για ηλεκτρονικές συσκέψεις.

Παραμείνετε στη ροή εργασίας με τις δυνατότητες λογισμικού ηλεκτρονικών συσκέψεων

Δείτε γρήγορα ορισμένες από τις δυνατότητες ηλεκτρονικών συσκέψεων που σας βοηθούν στα πάντα, από τον προγραμματισμό έως την παρακολούθηση.

Επισκόπηση
Guided Tour

Αρχική σελίδα περιήγησης

Ετοιμαστείτε για σύσκεψη

Ρυθμίστε τη σύσκεψή σας έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα με χρήση των δυνατοτήτων του λογισμικού ηλεκτρονικών συσκέψεων.

Προγραμματισμός και κοινή χρήση

Στείλτε προσκλήσεις, μοιραστείτε την ατζέντα και συνομιλήστε με τους συμμετέχοντες πριν από τη σύσκεψη.

Πρόσκληση επισκεπτών

Θέστε σε κοινή χρήση μια σύνδεση Web με οποιονδήποτε έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συμμετοχή είναι απλή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης web.

Γνωρίστε το περιεχόμενο

Προετοιμαστείτε εξετάζοντας σημειώσεις και εγγραφές από προηγούμενες συσκέψεις.

Πραγματοποιήστε μια παραγωγική σύσκεψη

Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χρόνο σας, αλληλεπιδράστε με άλλους, εργαστείτε ως ομάδα και καταγράψτε την πρόοδό σας.

Γρήγορη έναρξη συσκέψεων

Ξεκινήστε έγκαιρα με τη συμμετοχή με ένα άγγιγμα σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές συσκέψεων και ξεκινήστε την κοινή χρήση περιεχομένου με τους συμμετέχοντες παντού, εύκολα.

Κάντε το προσωπικό

Ενεργοποιήστε το βίντεο για να αλληλεπιδράσετε σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ακόμα και αν θολώνετε το φόντο σας για προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Επικοινωνήστε οπτικά σε ηλεκτρονικές συσκέψεις για να εξοικονομήσετε χρόνο και να ενθαρρύνετε τη συνεργασία.

Καταγραφή της σύσκεψής σας

Καταγράψτε ήχο, βίντεο και περιεχόμενο, καταγράφοντας τη σύσκεψη για κοινή χρήση για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και για μελλοντική αναφορά.

Διατήρηση της δυναμικής

Δώστε συνέχεια μετά τη σύσκεψη και ρυθμίστε μελλοντικές συσκέψεις για να αξιοποιήσετε την πρόοδό σας.

Κοινή χρήση σημειώσεων και ηχογραφήσεων της σύσκεψης

Διατηρήστε μια μοναδική πηγή πληροφοριών από τη σύσκεψή σας. Αποστείλετε εγγραφές και σημειώσεις, όλα στην ίδια εφαρμογή ηλεκτρονικών συσκέψεων.

Περαιτέρω συζήτηση

Συνομιλήστε με συμμετέχοντες και δώστε ενημερώσεις σχετικά με την ατζέντα.

Ορισμός ρυθμού

Προγραμματίστε μια άλλη σύσκεψη ή δημιουργήστε μια σειρά πιο εύκολα, με μια εφαρμογή ηλεκτρονικών συσκέψεων.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiW?ver=460c","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Προγραμματισμός και κοινή χρήση","videoHref":"","content":"<p>Στείλτε προσκλήσεις, μοιραστείτε την ατζέντα και συνομιλήστε με τους συμμετέχοντες πριν από τη σύσκεψη.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Προγραμματισμός και κοινή χρήση"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Invite guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJrd4?ver=067b","imageAlt":"A Teams video call displaying the participants list and the option to search for additional participants to invite to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Πρόσκληση επισκεπτών","videoHref":"","content":"<p>Θέστε σε κοινή χρήση μια σύνδεση Web με οποιονδήποτε έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συμμετοχή είναι απλή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης web.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Πρόσκληση επισκεπτών"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Know the context","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK76?ver=6cbf","imageAlt":"A Teams meeting invite with an Agenda and PowerPoint document shared to provide context prior to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Γνωρίστε το περιεχόμενο","videoHref":"","content":"<p>Προετοιμαστείτε εξετάζοντας σημειώσεις και εγγραφές από προηγούμενες συσκέψεις.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Γνωρίστε το περιεχόμενο"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiD?ver=0902","imageAlt":"A Teams meeting with participants who have their video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Ετοιμαστείτε για σύσκεψη","videoHref":"","content":"<p>Ρυθμίστε τη σύσκεψή σας έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα με χρήση των δυνατοτήτων του λογισμικού ηλεκτρονικών συσκέψεων.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ετοιμαστείτε για σύσκεψη"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Start meetings quickly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUEa?ver=3159","imageAlt":"A display of a meeting device showing three meetings that are available to join, and the options of projecting, dialing out or starting a meeting now.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Γρήγορη έναρξη συσκέψεων","videoHref":"","content":"<p>Ξεκινήστε έγκαιρα με τη συμμετοχή με ένα άγγιγμα σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές συσκέψεων και ξεκινήστε την κοινή χρήση περιεχομένου με τους συμμετέχοντες παντού, εύκολα.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Γρήγορη έναρξη συσκέψεων"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Make it personal","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKwY6?ver=5525","imageAlt":"A Teams call showing 9 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Κάντε το προσωπικό","videoHref":"","content":"<p>Ενεργοποιήστε το βίντεο για να αλληλεπιδράσετε σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ακόμα και αν θολώνετε το φόντο σας για προστασία των προσωπικών δεδομένων.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Κάντε το προσωπικό"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPjd?ver=dda0","imageAlt":"A Teams video call where the share tray is open, displaying the ability to include computer sound, turn on presenter mode, or share screen, window, Whiteboard, or PowerPoint Live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Κοινή χρήση περιεχομένου","videoHref":"","content":"<p>Επικοινωνήστε οπτικά σε ηλεκτρονικές συσκέψεις για να εξοικονομήσετε χρόνο και να ενθαρρύνετε τη συνεργασία.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Κοινή χρήση περιεχομένου"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Record your meeting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7v?ver=a4a0","imageAlt":"A Teams video call in progress that has a banner at the top of the meeting screen stating that recording has started.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Καταγραφή της σύσκεψής σας","videoHref":"","content":"<p>Καταγράψτε ήχο, βίντεο και περιεχόμενο, καταγράφοντας τη σύσκεψη για κοινή χρήση για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και για μελλοντική αναφορά.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Καταγραφή της σύσκεψής σας"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJRGS?ver=a881","imageAlt":"A Kanban board being presented via Whiteboard in Teams to meeting participants. Multiple participants are collaborating directly in the board with pointer allocation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Πραγματοποιήστε μια παραγωγική σύσκεψη","videoHref":"","content":"<p>Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χρόνο σας, αλληλεπιδράστε με άλλους, εργαστείτε ως ομάδα και καταγράψτε την πρόοδό σας.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Πραγματοποιήστε μια παραγωγική σύσκεψη"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share meeting notes and recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7y?ver=5a8a","imageAlt":"The recordings and transcripts tab opened in a Teams meeting invite showing the meeting transcription and a link to the recording.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Κοινή χρήση σημειώσεων και ηχογραφήσεων της σύσκεψης","videoHref":"","content":"<p>Διατηρήστε μια μοναδική πηγή πληροφοριών από τη σύσκεψή σας. Αποστείλετε εγγραφές και σημειώσεις, όλα στην ίδια εφαρμογή ηλεκτρονικών συσκέψεων.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Κοινή χρήση σημειώσεων και ηχογραφήσεων της σύσκεψης"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Discuss further","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7Q?ver=9945","imageAlt":"People having a conversation in a text chat in Teams after a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Περαιτέρω συζήτηση","videoHref":"","content":"<p>Συνομιλήστε με συμμετέχοντες και δώστε ενημερώσεις σχετικά με την ατζέντα.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Περαιτέρω συζήτηση"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Set the cadence","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJMN9?ver=baf1","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Ορισμός ρυθμού","videoHref":"","content":"<p>Προγραμματίστε μια άλλη σύσκεψη ή δημιουργήστε μια σειρά πιο εύκολα, με μια εφαρμογή ηλεκτρονικών συσκέψεων.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ορισμός ρυθμού"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK72?ver=64e6","imageAlt":"A meeting recap being shown in the Details tab of a Teams meeting invite including agenda items, participants, notes, helpful links and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Διατήρηση της δυναμικής","videoHref":"","content":"<p>Δώστε συνέχεια μετά τη σύσκεψη και ρυθμίστε μελλοντικές συσκέψεις για να αξιοποιήσετε την πρόοδό σας.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Διατήρηση της δυναμικής"}],"itemsCount":13}

Συγκεντρώστε φίλους και συγγενείς με ηλεκτρονικές συσκέψεις στο Microsoft Teams

Παραμείνετε συνδεδεμένοι ακόμα και όταν είστε μακριά. Συγκεντρωθείτε εικονικά, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος, με μια διάσκεψη με βίντεο.

Διασκεδάστε με τη λειτουργία "Μαζί"

Φιλοξενήστε την ηλεκτρονική σύσκεψή σας σε έναν εικονικό κοινόχρηστο χώρο. Επιλέξτε από τοποθεσίες όπως καφέ, θέρετρο ή αίθουσα αναμονής και δείτε τους πάντες στο ίδιο μέρος με τη λειτουργία "Μαζί".10

A Teams call in together mode.

Προσκαλέστε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε

Ξεκινήστε μια ηλεκτρονική σύσκεψη αμέσως και προσκαλέστε οποιονδήποτε για συμμετοχή, ακόμα και αν δεν είναι στο Microsoft Teams. Οι ηλεκτρονικές συσκέψεις κάνουν τη σύνδεση σχεδόν εξίσου διασκεδαστική με την παρουσία σας εκεί αυτοπροσώπως.

A Teams video call with seven participants.
|

Μια ηλεκτρονική σύσκεψη είναι μια διάσκεψη ήχου και προαιρετικά βίντεο μεταξύ δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων. Το βίντεο παρέχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας να βλέπετε τις εκφράσεις και τις αντιδράσεις των άλλων, εκτός από το να ακούτε αυτά που λένε.

Οι ηλεκτρονικές συσκέψεις επιτρέπουν τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, αυξάνουν την παραγωγικότητα, εξοικονομούν χρόνο και βοηθούν τα άτομα που εργάζονται από απόσταση να αισθάνονται λιγότερο απομονωμένα και με μεγαλύτερη συμμετοχή. Εάν οι συμμετέχοντες σε μια ομαδική σύσκεψη web δεν θέλουν να εμφανιστούν στην κάμερα, μπορούν πάντα να επιλέξουν να την απενεργοποιήσουν και απλώς να αφήσουν το μικρόφωνό τους ενεργοποιημένο. Ορισμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικών συσκέψεων επιτρέπουν στους χρήστες ακόμη και να θολώνουν ή να αλλάζουν το φόντο τους για να προσθέτουν προστασία προσωπικών δεδομένων χωρίς να χάνουν τη δυνατότητα σύνδεσης πρόσωπο με πρόσωπο.

Η υβριδική εργασία, η απομακρυσμένη εργασία και η εργασία από το σπίτι έχουν αυξηθεί δραστικά, με αποτέλεσμα η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας ηλεκτρονικής σύσκεψης να ενισχύει την παραγωγικότητα, τη συμμετοχή και το ηθικό.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση μιας εφαρμογής ηλεκτρονικών συσκέψεων (εφαρμογή ηλεκτρονικών συσκέψεων) που έχει αναπτυχθεί ειδικά για online συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, όπως οι διασκέψεις με ήχο και βίντεο, καθώς και άλλες δυνατότητες, όπως η κοινή χρήση αρχείων και ημερολογίου. Αυτό συμβαίνει επειδή το λογισμικό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργεί μια καλύτερη συνολική εμπειρία για τα άτομα που θέλουν να συνομιλούν, να καλούν και να συνεργάζονται online — οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, το λογισμικό ηλεκτρονικών συσκέψεων που ενοποιείται απρόσκοπτα με μια ολόκληρη οικογένεια εφαρμογών παραγωγικότητας—αντί για μια αυτόνομη εφαρμογή— παρέχει πρόσθετα πλεονεκτήματα διαχείρισης χρόνου, ροής εργασιών και ευκολίας χρήσης.

Η συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεστε απλώς μια συσκευή με μια εφαρμογή ηλεκτρονικών συσκέψεων, όπως το Microsoft Teams. Όταν προσκληθείτε σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη, μπορείτε να συμμετάσχετε χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή, το tablet ή την κινητή συσκευή σας την προκαθορισμένη ώρα. Μάθετε περισσότερα από έναν οδηγό για υβριδικές και απομακρυσμένες συσκέψεις.

Ξεκινήστε με το Microsoft Teams σήμερα

1. Μετά τη δωρεάν δοκιμή διάρκειας ενός μήνα, θα χρεωθείτε με το ισχύον τέλος συνδρομής. Απαιτείται πιστωτική κάρτα. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή για να αποφύγετε μελλοντικές χρεώσεις.
2. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί με το Office 2021, το Office 2019, το Office 2016 και το Office 2013. Οι προηγούμενες εκδόσεις του Office, όπως το Office 2010, ενδέχεται να λειτουργούν με το Microsoft 365 με μειωμένη λειτουργικότητα. Αυτή η συμβατότητα με το Office δεν περιλαμβάνει τα προγράμματα Office 365 F3.
3. Για κλήσεις HD, απαιτείται συμβατό υλικό HD και σύνδεση ευρείας ζώνης με ελάχιστη ταχύτητα 4 Mbps.
4. Ο χώρος αποθήκευσης του OneDrive χρησιμοποιείται για την κοινή χρήση αρχείων στη συνομιλία, επομένως ισχύουν τα όρια χώρου αποθήκευσης του OneDrive.
Απεριόριστος προσωπικός χώρος αποθήκευσης στο cloud για προγράμματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για συνδρομές πέντε ή περισσότερων χρηστών, διαφορετικά 1 TB ανά χρήστη. Η Microsoft θα προσφέρει αρχικό χώρο αποθήκευσης στο OneDrive για επιχειρήσεις 1 TB ανά χρήστη, τον οποίο οι διαχειριστές μπορούν να αυξήσουν στα 5 TB ανά χρήστη. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft για να ζητήσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Στο OneDrive για επιχειρήσεις παρέχεται χώρος αποθήκευσης έως 25 TB ανά χρήστη. Πέρα από τα 25 TB, παρέχεται χώρος αποθήκευσης ως 25 TB τοποθεσιών ομάδας SharePoint σε μεμονωμένους χρήστες.
5. Επειδή το Teams εκτελείται σε ένα παρασκήνιο του SharePoint Online για κοινή χρήση αρχείων, ισχύουν τα όρια χώρου αποθήκευσης του SharePoint για την ενότητα "Αρχεία" σε μια ομάδα. Ανατρέξτε στο θέμα "Όρια και προδιαγραφές χώρου αποθήκευσης για το Microsoft Teams" για περισσότερες λεπτομέρειες.
6. Οι εφαρμογές Publisher και Access είναι διαθέσιμες μόνο για PC.
7. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Microsoft Online Services.
8. Τα δικαιώματα τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργά. Η ασφάλεια οδήγησης είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά. 
9. Σε αυτήν τη χρονική περίοδο αυξημένης απομακρυσμένης εργασίας, επωφεληθείτε από τις μεταδόσεις μόνο για προβολή για έως 20.000 συμμετέχοντες μέχρι το τέλος αυτού του έτους.
10. Διαθέσιμο μόνο σε υπολογιστή.
11. Η διαθεσιμότητα της Διάσκεψης ήχου και των Προγραμμάτων κλήσεων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Δείτε τις χώρες και τις περιοχές που υποστηρίζονται για περισσότερες πληροφορίες.
12. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών για κινητές συσκευές ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.