Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Microsoft Viva

Ταχύτερη ανάπτυξη με ενσωματωμένα εργαλεία εμπειρίας υπαλλήλων. Λήψη της αναφοράς

Επιλογές ενός χρήστη των OKR στους Στόχους Viva

Εμπνεύστε τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να επιτύχουν αυτά που μπορούν

Ευθυγράμμιση της εργασίας των ατόμων με τους στόχους ομάδας και οργανισμού με το Microsoft Viva.

Ενισχύστε τις ομάδες να πετύχουν περισσότερα μαζί με το Viva

Εναρμόνιση

Εναρμονίστε τα άτομα, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα για την προώθηση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Ευελιξία

Δημιουργήστε ένα κέντρο όπου τα άτομα θα βλέπουν τις προτεραιότητες της ομάδας, θα αποκτούν πρόσβαση και θα ενημερώνουν τους στόχους και θα ελέγχουν την πρόοδό τους.

Ενοποίηση

Δώστε στα άτομα περισσότερη αυξημένη σαφήνεια, ορατότητα και συμμετοχή στον ορισμό των εταιρικών στόχων—Η Viva ενσωματώνεται σε περισσότερα από 20 επίσημα συστήματα εργασίας.

Βοηθήστε στον μετασχηματισμό της εμπειρίας των εργαζομένων

Εναρμονίστε άτομα και έργα με στρατηγικές επιχειρηματικές προτεραιότητες, ορίστε σαφείς στόχους και δώστε τη δυνατότητα στις ομάδες να επιτύχουν περισσότερα μαζί. Μάθετε πώς μπορεί να βοηθήσει το Viva.

Παρακολούθηση στόχων στους Στόχους Viva.

Δώστε σε όλους ορατότητα στους στόχους και την πρόοδο

Διατηρήστε τη συγκέντρωση των ομάδων και των οργανισμών σε σχετικά OKR (στόχους και βασικά αποτελέσματα).

Ένα διάγραμμα ροής που δείχνει πώς κάθε μέλος ενός οργανισμού σημειώνει πρόοδο προς τον στόχο του και πώς σχετίζεται με την ευρύτερη ομάδα.

Συνδέστε την καθημερινή εργασίας με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα

Δώστε ορατότητα στα άτομα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα έργα τους συνδέονται με τους στόχους της ομάδας και του οργανισμού.

Μια επισκόπηση του τμήματος πωλήσεων με δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Δημιουργήστε προσαρμόσιμες ομάδες που επιτυγχάνουν αποτελέσματα

Υποστηρίξτε ταχύτερη και καλύτερη λήψη αποφάσεων με δυναμικά δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Μια συνομιλία στο Teams με ένα αναδυόμενο παράθυρο που επισημαίνει έναν στόχο για έναν χρήστη, την πρόοδό του, τον κάτοχο και τα κουμπιά για μεταβίβαση ελέγχου ή προβολή στις εφαρμογές.

Βοηθήστε τις ομάδες να εστιάσουν σε ό,τι είναι σημαντικό

Επικοινωνήστε, συνεργαστείτε και ενημερωθείτε για τους στόχους σας με την επέκταση μηνυμάτων στη συνομιλία του Microsoft Teams.

Μια μηνιαία ανασκόπηση προϊόντος στους Στόχους Viva που κοινοποιείται σε μια ομάδα στο Teams.

Ενσωμάτωση των OKR στην εμπειρία των εργαζομένων

Μεταφέρετε δεδομένα και ενέργειες απρόσκοπτα σε καθημερινά εργαλεία όπως το Teams και το Azure DevOps και επωφεληθείτε από την εγγενή ενοποίηση με το Microsoft 365.

Επιστροφή στις καρτέλες

Εστίαση και εναρμόνιση

Μάθετε πώς οι ομάδες σε όλη τη Microsoft χρησιμοποιούν το Viva Goals για να τους βοηθήσει να προωθήσουν εταιρικούς στόχους, όπως η ανάπτυξη, η διαφορετικότητα και η ευημερία των υπαλλήλων.

Δύο άτομα κοιτάζουν έναν φορητό υπολογιστή.
Microsoft Logo

“Τα OKR επιτρέπουν σε οποιονδήποτε … να βλέπει σε τι εργάζονται άλλα άτομα. Τα άτομα μπορούν να δουν τη σπουδαιότητα των συνεισφορών τους… Οι επικεφαλής μπορούν να δουν πώς υλοποιούνται οι στόχοι τους.”

—Jennifer Perret, Διευθύντρια κύριου προγράμματος για ομάδες, Microsoft

Πληροφορίες εμπειρίας εργαζομένων

Ένα άτομο που κάθεται σε ένα γραφείο κοιτώντας μια οθόνη.

Μεταμορφώστε την εμπειρία των εργαζομένων

Εξερευνήστε πόρους, έρευνες και εργαλεία που σας βοηθούν να επιταχύνετε τις στρατηγικές εμπειρίας των υπαλλήλων σας για να ανταποκριθείτε στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ατόμων σας.

Δύο άτομα που εργάζονται μαζί σε ένα γραφείο.

Δώστε μια αίσθηση σκοπού και ευθυγράμμισης στην εμπειρία εργαζομένου

Ευθυγραμμίστε τις ομάδες με τις στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού σας και ενώστε τις γύρω από την αποστολή και τον σκοπό με τους Στόχους Viva.

Δύο άτομα που συνομιλούν.

Ενισχύστε και ενδυναμώστε τους εργαζόμενους

Μάθετε πώς η Viva μπορεί να σας βοηθήσει να ενδυναμώσετε τους διαχειριστές και τις ομάδες, να εκσυγχρονίσετε την επικοινωνία και τη σύνδεση και να δημιουργήσετε μια κουλτούρα εκμάθησης.

Τρία άτομα που συνομιλούν.

Βοηθήστε τα άτομα και τις ομάδες να αναπτυχθούν

Λάβετε πληροφορίες από την πιο πρόσφατη αναφορά Work Trend Index Pulse Report (Δείκτης τάσης εργασίας), ανακαλύψτε νέες εφαρμογές Viva, αλληλεπιδράστε με υβριδικούς εργαζόμενους με το Microsoft Teams Rooms και εργαστείτε πιο έξυπνα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με τη νέα ενημέρωση των Windows 11 2022.

Υποστηρίξτε έναν οργανισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς το Viva υποστηρίζει τη σύνδεση, τις πληροφορίες, τον σκοπό και την ανάπτυξη.

Δείτε προγράμματα και τιμές

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τιμές της εμπειρίας εργαζομένων.

Δοκιμή τώρα

Δείτε τι έχει να προσφέρει το Microsoft Viva.

Ακολουθήστε το Microsoft 365